Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.9: Fædrene linje for Bodil Jørgensdatter FYNBOE, Ingvard Christensen BAADSGAARDs farmors farmor

VI.42 Jørgen Iversen FYNBOE, bonde.

~ 10 nov. 1746 i Ramsing m. VI.43 Dorthe CHRISTENSDATTER (1720-1754). Se afsn. 1.10. Bonde i Ramsing sogn, Viborg amt. Vielsen fandt sted i Ramsing, men er kun noteret i Hjerks kirkebog: "Jørgen Iversen af Store Ramsing og Dorthe Christensdatter af Hjerk".  _

4 børn:

1 Peder Jørgensen FYNBOE. Født 1747. Døbt 6 aug. 1747 i Ramsing.  _

2 Else Jørgensdatter FYNBOE. Født 1749. Døbt 26 okt. 1749 i Ramsing. Blev båret til dåben af mosteren Maren Christensdatter.  _

3 Anne Jørgensdatter FYNBOE. Født 1751. Døbt 8 aug. 1751 i Ramsing. Blev båret til dåben af sin moster Anne Christensdatter.  _

4 Bodil Jørgensdatter FYNBOE. se V.21 nedenfor.

V.21 Bodil Jørgensdatter FYNBOE.

Født 1753. Døbt 15 juli 1753 i Ramsing, Viborg amt. Død 4 okt. 1819. Begr. 10 okt. 1819 i Lime. ~ 1. 27 maj 1776 i Lem sogn, Viborg amt m. Peder Pedersen ABILDGAARD, tjenestekarl (-1777). ~ 2. 27 juli 1777 i Lem m. V.20 Christoffer (Bartholin) JENSEN, husmand (1741-1810). Selvejerhusmand i Lime by og sogn. Se afsn. 1.7. Tjente i Håsum præstegaard, da hun blev gift første gang med tjenestekarl Peder Abildgaard på Østergaard i Ramsing. Manden døde kort efter første søns fødsel og hun gifter sig allerede juli 1777 med tjenestekarlen på Kaas, Christoffer Jensen, hvorefter de slog sig ned i Lime. Her døde hun ifølge kirkebogen "hos sin søn i Vendahls hus" (?). Hun blev 75 år.  _ 8 børn med V.20 Christoffer (Bartholin) JENSEN, se afsn. 1.7.

1 søn med Peder Pedersen ABILDGAARD:

1 Peder Pedersen Abildgaard LIHME, skolelærer. Født 1776 i Sønderlem. Døbt 11 aug. 1776 i Lem. Død 29 mar. 1853. Begr. 5 apr. 1853 i Saxild. ~ 1. 14 apr. 1803 i Odder m. Johanne DANIELSDATTER (1783-1822). ~ 2. 22 juni 1822 i Saxild m. Kirstine ANDERSEN (1784-1875). Ved dåben i Lem "frembaaren af Anne Jørgensdatter", altså hans moster. Tjente ifølge sine detaljerede erindringer [252] forskellige steder, bl.a. hos en landinspektør, indtil han i 1797 blev udskrevet som landsoldat. 1800 kommer han i tjeneste hos præsten i Odder, der må have givet ham den fornødne undervisning. 1804 skolelærer i Rude i Saxild sogn, Århus amt, hvor han blev til 1846, hvor han tog sin afsked pga. svigtende syn. Han fik 18 børn af første ægteskab og 6 i andet, men de færreste nåede voksenalderen.  _

Henvisninger

[252] Abildgaard Lihme, Peder: Erindringer, i Finn H. Lauridsens artikel: "Det kommer mere an på, hvorledes end hvorlænge man har levet", Århus Stifts Årb. 1983-84
[273] Dalby, Knud: Div. materiale tilsendt juli 2008

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here