Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.10: Fædrene linje for Hanne (Hanchen) Israel LEVY, Gerda ROTHENBORGs farmors mor

V.22 Isaac ISRAEL LEVY.

Født o. 1762. ~ m.V.23 Zipora ? (1751-). - se nedenfor. Jøde i Friedrichstadt, muligvis tilflyttet fra Altona. Boede 1803 i Friedrichstadt, Nordseite Neuen Strasse 31.  _ Hans hustru V.23 (forslægt ukendt):

V.23 Zipora ?.

Født o. 1751 i Altona. ~ V.22 Isaac ISRAEL LEVY - se ovenfor. I mandtalslisterne 1821, 1823, 1825 og 1829 fra Aalborg angives hun at bo hos svigersønnen Aron Jacob og forsørges af denne. 1821 angives hun at være 70 år. I husstanden også hendes datter (steddatter?) Bella. I 1822 får hun "Bevilling til nogle Maaneders Ophold". I 1831 meldes hun bortrejst.  _

Deres 3 børn:

1 Hanne (Hanchen) Israel LEVY. se IV.11 nedenfor.

2 Bella LEVY. Født o. 1789 i Altona. Bor 1821 (32 år gammel) hos søsteren Hanne i Aalborg. "Bortreist 1831" ligesom sin mor.  _

3 Israel LEVIN. Jøde i Friedrichstadt. Havde en søn Calme, som ifølge farens ansøgning i 1823 skulle i lære hos svogeren Aron Jacobsen i Aalborg. Sønnen træffes (vistnok) 1834 i Nykøbing Mors (ugift handelsbetjent) og 1845-1850 i Hjørring, gift med Frederikke Dessauer, der ligeledes var fra Friedrichstadt.  _

IV.11 Hanne (Hanchen) Israel LEVY.

Født 1787 i Altona. Død 19 aug. 1830 i Aalborg (Mos). Begr. 20 aug. 1830. ~ 26 mar. 1816 i Aalborg m. IV.10 Aron JACOBSEN, købmand (1761-1831). Købmand i Viborg og Aalborg. Se afsn. 1.9. Kom til Aalborg kort før vielsen med bevilling af 12. juni 1812. Hendes hebraiske fornavn "Hendel" nævnes på gravstenen på den jødiske kirkegård i Aalborg.

pic
Hanne Israels gravsten på Mosaisk Kirkegård i Aalborg.

Indskriften lyder i dansk oversættelse: "En kvinde der frygter Herre - hun skal prises. En pryd var hun for sin ægtemage hele sit liv, hendes dage blev afkortet, hun svandt hen og gik bort, men hendes sjæl fryde sig nu ved Guds nåde. Det er den brave kvinde, Fru Hendel, Menighedsforstander Aharon Frederikstads hustru, som døde Torsdagen, 1. nymånedsdag og blev begravet Fredagen, 2. nymånedsdag Ellul 5590". På bagsiden (på dansk): "Købmand Aron Jacobsens 2. hustru Hannchen, født Israel, død 21.8. 1830" Kilder: [1], [93] (s. 41, 47, 49) .  margo  10 børn med IV.10 Aron JACOBSEN, se afsn. 1.9.

Henvisninger

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[93] Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957
[194] Klitborg, C.: Aalborg Købmænd gennem 500 Aar, Aalborg 1931
[216] Felding, Steen: Afskrifter af arkivalia vedr. oprettelse af synagoge i Aalborg, tilsendt august 2001
[305] Michelson, Karl: Jüdische Familienakten, Stadtarchiv Friedrichstadt, http://www.archiv-friedrichstadt.de/STA%20Juden.html

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here