Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.14: Fædrene linje for Debora Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL, Gerda ROTHENBORGs mormors farmor

IX.464 Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL.

Født 1645. Død 1724 i Amsterdam. Begr. 4 apr. 1724 i Ouderkerk. ~ 13 juni 1670 i Amsterdam m.IX.465 Simcha COHEN (1646-1710). - se nedenfor. Af de adskillige sefardiske familier fra Amsterdam med Rodriguez-navnet skiller denne sig ud ved at foranstille et "Juda" (Yehuda). Desuden anvender den undertiden et yderligere tilnavn Pasqual. Hovedkilden til denne familie er begravelsesregistret til den sefardiske kirkegård Ouderkerk i Amsterdam [293] samt vielsesprotokollerne [294]. Kun undtagelsesvis er personernes beskæftigelse angivet, men de har nok næsten alle været handlende i mindre målestok. Ved vielsen angives han at være fra Amsterdam, hans hustru derimod fra Hamborg. Vidner ved vielsen er dels hans gudmoder(? - hollandsk "peet", måske menes svigerinde) Rachel Cohen samt brudens mor Benvenida. Normalt er fædrene vidner, så det er rimeligt at antage, at de er døde i 1670.  _ Hans hustru IX.465 (forslægt ukendt):

IX.465 Simcha COHEN.

Født 1646 i Hamborg. Død 1710 i Amsterdam. Begr. 3 apr. 1710 i Ouderkerk. ~ IX.464 Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Benvenida Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. ~ 14 aug. 1715 i Haag m. Daniel COHEN RODRIGUEZ (-). Hun må være opkaldt efter mormoren. Var måske bosat i Haag.  _

2 Hana Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. Født 1678. ~ 5 juni 1710 i Amsterdam m. Raphael Jacob JUDA RODRIGUEZ (1680-1729). Nævnes i begravelsesregistret som datter af ovenstående. Formodentlig død ung. Hun må være i slægt med sin mand, men det vides ikke hvordan. I vielsesprotokollen nævnes intet (faren Mordechai er vidne ved hendes vielse og de optræder med tilnavnet Pasqual). Hun er modsat sin mand ikke fundet begravet i Ouderkerk.  _

3 Isaac Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL, skolemester. se VIII.232 nedenfor.

VIII.232 Isaac Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL, skolemester.

Født 1680 i Amsterdam. Død 1763 i Amsterdam. Begr. 13 apr. 1763 i Ouderkerk. ~ 1. 19 dec. 1708 i Amsterdam m. Ribca Isaac BARUCH ROSA (1689-1714). ~ 2. 27 juni 1714 i Amsterdam m.VIII.233 Rachel David COHEN RODRIGUEZ (-1758). - se nedenfor. Første hustru må være død i barselsseng. Hun efterlod "et mindreårigt barn", men dette barn er ikke fundet. Der kendes kun børn af andet ægteskab. I begravelsesprotokollen er det anført at han havde været skolemester. Hans svigermor fra første ægteskab (enken Rebecca Rosa) er hans vidne ved 2. ægteskab, tillige med hans kommende svigerfar (der blot kaldes David Cohen).  _ Hans hustru VIII.233 (forslægt ukendt):

VIII.233 Rachel David COHEN RODRIGUEZ.

Død 1758 i Amsterdam. Begr. 7 feb. 1758 i Ouderkerk. ~ VIII.232 Isaac Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUAL, skolemester - se ovenfor. Er næppe fra Amsterdam. Ved vielsen i 1714 er hendes mands fødeby fejlagtigt anført som Hamborg. Det er sikkert hendes fødested. Hendes vidne ved vielsen er faren David Cohen, der altså endnu har levet.  _

Isaac Mordechai JUDA RODRIGUEZ PASQUALs børn med Rachel David COHEN RODRIGUEZ:

1 Mordechai Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. Død 1796 i Amsterdam. Begr. 1 apr. 1796 i Ouderkerk. ~ 15 maj 1744 i Amsterdam m. Ester Salomon ABENDALAC (-1804). Hans kone var fra London. Børn: Salomon (8. jan. 1754, g.m. Reina Samuel Uziel Cardozo), Ribca (16. jun. 1756) og Rachel (14. dec. 1758, g.m. Jacob Salomon Azulay). Dertil muligvis en søn Isaac f. ca. 1745, g.m. Violante Elias Monteiro. Stort set alle senere personer af Juda Rodriguez-navnet nedstammer fra Mordechais søn Salomon. Denne døde 1800 og beskravelsesprotokollen for Ouderkerk oplister 10 børn.  _

2 David Isaac (Raphael) JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. se VII.116 nedenfor.

3 Benvenida Isaac (Raphael) JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. Født 1719. Død 1795 i Amsterdam. Begr. 6 dec. 1795 i Ouderkerk. ~ 1764 i Amsterdam m. Hija Quelipha COHEN DE LARA (1701-1765). Hendes mand var enkemand med mange børn ved vielsen (og vel nok over 25 år ældre end hun). Selv fik hun vist ingen børn. Hendes bror Mordechai var vidne ved vielsen.  _

4 Anna Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. Født 1726 i Amsterdam. ~ 1752 i Amsterdam m. Abraham Daniel LEEUW (1732-). Vielsen fandt sted i Amsterdam med fædrene som vidner. Skæbne ellers ukendt.  _

VII.116 David Isaac (Raphael) JUDA RODRIGUEZ PASQUAL.

Født o. 1717. Død 1788 i Amsterdam. Begr. 21 mar. 1788 i Ouderkerk. ~ 7 juli 1745 i Amsterdam m. VII.117 Debora Eliaser SACUTTO (1726-1797). Se afsn. 1.15. Han optræder med skiftende patronym David Isaac og David Raphael. En mulig forklaring er, at han i virkeligheden er søn af Raphel Jacob Juda Rodriguez og mosteren Hana. Måske er han efter forædrenes død vokset op hos ovennævnte skolemester Isaac, der derved er hans morbror. Ved vielsen er faren dog noteret som Isaac (han er vidne). For brudgommen er vidnet hans kommende svigermor Ester (svigerfaren er død). Ifølge begravelsesprotokollen efterlader David to sønner, f. 20. jan. 1746 og 5. dec. 1747. Der er kun fundet én.  _

Hans søn:

1 Isaac David JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. se VI.58 nedenfor.

VI.58 Isaac David JUDA RODRIGUEZ PASQUAL.

Født o. 1746. Død 1777 i Amsterdam. Begr. 8 juli 1777 i Ouderkerk. ~ m. VI.59 Lea Joseph BRANDAO BELMONTE (1739-1819). Se afsn. 1.18. Må være født 20. jan. 1746 eller 5. dec. 1747 og er således 7-8 år yngre end sin hustru. Hans vielse er ikke fundet i Amsterdam. Den er anført (uden dato) i begravelsesprotokollen. Foruden et navnløst barn begravet 1777 havde han tre børn, der nævnes ved hans begravelse.  _

3 børn:

1 Debora Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. se V.29 nedenfor.

2 Ester Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. Født 10 juli 1770 i Amsterdam. Død 1821 i Amsterdam. Begr. 6 maj 1821 i Ouderkerk. ~ 29 feb. 1788 i Amsterdam m. VI.56-4. Jacob Salomon MONIES, købmand (1756-1806).  _

3 David Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL. Født 29 jan. 1774 i Amsterdam. Nævnes ved farens begravelse. Skæbne ukendt. Måske den David Isaac Rodriques, der 12 juni 1792 modtager 50 florint af menigheden for at kunne nedsætte sig i Curacao på Antillerne.  _

V.29 Debora Isaac JUDA RODRIGUEZ PASQUAL.

Født 22 nov. 1768 i Amsterdam. Død o. 1804 i Hamborg?. ~ 2 mar. 1787 i Amsterdam m. V.28 Samson MONIES, cigarfabrikant (1763-1824). Cigarfabrikant i København. Se afsn. 1.12. Vielsen blev annonceret 1787 i menigheden med den dobbelte svoger Jacob Monies som vidne (Jacob var selv gift med hendes søster Esther). Selve vielsen fandt sted 12 Adar 5547, dvs. 2. marts 1787. Kilde [108] (fødselsår, vielsesår, far, farfar) samt [107] (mor). Hun nævnes sidste gang 2 august 1803, hvor familien flytter til Hamborg ("Munio Debora de Jeudah Rodr: m. de Simson Hamburgo"). Formodentlig er hun død dér og begravet på den sefardiske kirkegård, hvorefter hendes mand har slået sig ned i København.  _ 4 børn med V.28 Samson MONIES, se afsn. 1.12.

Henvisninger

[107] Carus, Elisabeth: diverse materiale 14 apr. 1998
[108] Haan, Arend de: diverse materiale 5 okt. 1997.
[293] Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): Stenenarchief, stenenarchief.org
[294] Amsterdam's Gemeente Archief, dutchjewry.org/tim/sephardim_tim

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here