Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.3: Fædrene linje for Beile FÜRST, Gerda ROTHENBORGs farfars farfars mor

X.528 Chajim Ruben FÜRST, købmand. = nr. X.520 afsn. 1.2.

X.529 Sara ABRAHAM. = nr. X.521 afsn. 1.2.

IX.264 Moses FÜRST, købmand. = nr. IX.260 afsn. 1.2.

IX.265 Bella ISRAEL. = nr. IX.261 afsn. 1.2.

VIII.132 Israel FÜRST, hofjuveler. = nr. VIII.130 afsn. 1.2.

VIII.133 Rane LEVI. = nr. VIII.131 afsn. 1.2.

VII.66 Chajim (Henrik) FÜRST, juveler.

Juveler, vekseler og købmand i København. Født i Hamborg-Altona. Død 1732 i København. Begr. 4 juli 1732 i Møllegade. ~ før 1693 m. VII.67 Judith (Gitl) GOLDSCHMIDT (-1743). Se afsn. 1.4. Fik Kgl. Lejdebrev 3. januar 1693, fordanskede sit fornavn til "Henrik", kom ind under borgerretten og blev skattefri. Dog skulle han årligt svare 50 rdl. direkte til Kongens kasse, indtil han byggede hus. Fik siden hus i Badstuestræde på hjørnet af Kompagnistræde, hvor han drev handel med veksler og juveler delvis i kompagniskab med sin svigersøn Aron Goldschmidt. Huset gik til ved Københavns ildebrand d. 20.-23. oktober 1728, og han mistede stort set alt. Død 4 år efter i 1732.

pic
Chajm Fürsts gravsten i Møllegade

Han må være blevet gift engang før 1693 (formodentlig i Altona) med Judith Goldschmidt (af den "ældre" G.-slægt), en datter af hofjuveleren Meyer G., der grundlagde den jødiske menighed i København. Han fik 2 sønner og "flere" døtre. Kaldes i Mindeskrift (s. 128) "stamfader til de udbredte slægter Goldschmidt, Lazarus og Rothenborg", idet 3 af hans døtre giftede sig med invandrede mænd af disse slægter. Kilder: [1], [14] (s. 127), [15] (s. 52, 225, 238), [196].  margo 

8 børn:

1 Israel Henrik FÜRST. Død 1742 i København. Begr. 27 mar. 1742 i Møllegade. Død som barn [17], [1]. Hans pænt store gravsten i Møllegade er bevaret, men er i dag komplet ulæselig.

pic
Israel Henrik Fürsts gravsten i Møllegade

 margo 

2 Samuel Henrik FÜRST. Død 1763 i København. Begr. 25 feb. 1763 i Møllegade. Formodentlig købmand i København [17], [1]. Kendes fra forskellige akter vedr. svogeren Carl Gotlob Neumans konvertering til kristendommen. Ved bytingsdom af 31.7. 1752 blev svogeren og hans søn Johan Christian idømt en bøde, "fordi de haver slaget og stødt i afdøde [Samuel], så at hans hat og paryk er falden af". Han efterlod en formue på 678 rdl. Hans gravsten med kortfattet inskription er bevaret.

pic
Samuel Henrik Fürsts gravsten i Møllegade

 margo 

3 Judith FÜRST. Født 1702. ~ m. Carl Gottlob NEUMANN (SCHIFF), diamantsliber (1705-). Hendes mand kaldtes Moses Jacob Schiff, men ændrede navn da hele familien 26. februar 1750 lod sig døbe i Vor Frelser Kirke. Hun selv skiftede navn til Ulrika Eleonora, og deres tre børn Ludvig Jacob (opr. Jacob), Johan Christian (opr. Aaron) og Christina (opr. Fradche). Familiens dåb var en spektakulær begivenhed, fadderne var overkammerherrer, grevinder, baronesser osv. Hendes bror Samuel Henrik og hendes svoger Berent Moses Rothenborg nægtede at udrede den store arv efter forældrene med hende [17], [239]. Hendes mand fik 11. juni 1751 borgerbrev som The og Porcelænshandler i København. I 1763, ved skiftet efter broren Samuel, nævnes de som bosiddende i Stockholm.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.16.

4 Beile FÜRST. se VI.33 nedenfor.

5 Röschen (Regine) FÜRST. Født o. 1705. Død 19 apr. 1784 i København. Begr. 20 apr. 1784 i Møllegade. ~ 1. o. 1735 i København? m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.13 Aron Bendix GOLDSCHMIDT, købmand (-1742). Købmand i København. ~ 2. 15 jan. 1744 i København (Mos) m. Abraham ("Kik") LAZARUS, købmand (-1789). Gift med søsteren Freudes enkemand. Med ham fik hun 2 børn, bl.a. sønnen Meyer, der blev farfar til digteren Meir Goldschmidt. 1742 blev hun enke med 11 mindreårige børn (af søsterens børn var ét død i mellemtiden), og hun giftede sig da med købmand Abraham Lazarus fra Altona, kaldt "Kik" i Meir Goldschmidts erindringer. I dette ægteskab fik hun yderligere 4 børn. Boede 1787 hos sønnen "Kik". Hun døde "i høj alder" i København.

pic
Regine Lazarus f. Fürsts gravsten i Møllegade

 margo  Efterslægt (7 børn) afsn. 2.17.

6 Freude (Frade) FÜRST. Død 1734 i København. Begr. 3 dec. 1734 i Møllegade. ~ m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.13 Aron Bendix GOLDSCHMIDT, købmand (-1742). Købmand i København. Hendes mand var hendes fætter. Hun døde fra 10 børn.

pic
Freude Fürsts gravsten i Møllegade

Gravstenen har et fornemt udført acrosticon, hvor hendes navn Freude (Freyda) er begyndelsesbogstaver i hveranden linje. Indskriften roser hende for fromhed, gavmildhed og venlighed.  margo  Efterslægt (6 børn) afsn. 2.18.

7 Anna FÜRST. ~ m.efterkommer nr. 14 afsn. 2.20 Hein GOLDSCHMIDT, købmand (-1742). Havde en søn Elias Hein Goldschmidt, der nævnes i skiftet efter hendes bror Samuel i 1763. Hverken hun eller sønnen er fundet begravet i Møllegade.  _

8 Esther FÜRST. Død 3 okt. 1742 i Altona. Begr. i Königstrasse. ~ m. Löb (Levin) Jakob FÜRST (-). Begravelsesbogen i Königstrase i Altona har noteret "Ester, Tochter des Chajim Fürst aus Kopenhagen, Gattin des Löb, Sohn des Jaakow Fürst," Hendes mand var muligvis søn af købmand Jacob Moses Fürst begr. 1764 i København, en efterkommer af ovennævnte Ruben Salomon Fürst (-1700).  _

VI.33 Beile FÜRST.

Født 1704. Død 18 aug. 1774 i København (Mos). ~ m. VI.32 Behrendt Moses ROTHENBURG, købmand (1701-1775). Købmand i Hamborg og København. Se afsn. 1.1. Hun er formodentlig født i København, engang efter 1693. Gift med sin fætter Behrendt Moses Rothenburg fra Hamborg (iflg. Oeders efterretninger var det hendes andet ægteskab). Hun må have boet med ham i Hamborg nogle år (i hvert fald er sønnen Moses Behrendt født dér i 1735), før de i 1739 fik tilladelse til at slå sig ned i København. Her døde hun i 1774, begravet i Møllegade [1]. Hendes sten blev i 1950'erne beskrevet som "fuldstændig forvitret", og i dag er den helt forsvundet.  margo  3 børn med VI.32 Behrendt Moses ROTHENBURG, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914
[15] Fischer, J.: Meir Goldschmidts Stamfædre. I Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur, udg. J. Salomon, J. Fischer, D. Simonsen, Kbh. 1919-25.
[16] Kaufmann, David: Memoiren der Glückel von Hameln 1645-1719, Frankfurt am Main 1896
[17] Fraenkel, Louis & Henry: Forgotten Fragments of the History of an Old Jewish Family. Kbh. 1975.
[18] Newhouse, Irene: FUERST.GED, gedcom-fil tilsendt oktober 1995
[26] Fausbøll, Th.: Slægthaandbogen, Kbh.1900
[27] Duckesz, E.: Zur Geschichte und Genealogie der ersten Familien der hochdeutschen Israeliten-Gemeinden in Hamburg-Altona, Hamborg 1915
[74] Duckecz, Eduard(?): Familie Dr. M. Fürst, Hamborg, privattryk
[75] Kaufmann, David(?): Ahnensaal der Familie Dr. Hartog Gerson, privattryk(?)
[196] Nielsen, O. Kjøbenhavns Dipolmatarium I-VIII, Kbh. 1887
[197] Kellenberg, H.: Sepharten an der unteren Elbe
[239] Lausten, Martin Schwarz: De Fromme og Jøderne. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i pietismens tid (1700-1760). Kbh. 2000
[266] Steinheim-Institut: Datenbank zur jüdischen Grabsteinepigraphik, www.steinheim-institut.de

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here