Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.11: Fædrene linje for Sophie Amalie SLETTING, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars mor

VIII.148 Oluf LAURITSEN, brygger.

Død 1668. Begr. 3 jan. 1668 i København (Frue). ~ o. 1652 m.VIII.149 Lene ANDERSDATTER (-1672). - se nedenfor. Brygger på Nørregade i København, Klædebo kvt. Bryggergården var takseret til 600-700 rdl. i hans levetid. Desuden ejede han tre "våninger" i Vester kvt. (ved den nuværende Frederiksberggade). Ved skiftet efter ham blev boet opgjort til 25.410 sldl. Han var gift 2 gange. Navnet på første kone, der døde i sommeren 1651, kendes ikke. 2 døtre blev begravet omtrent samtidig. Gift 2. gang med Lene Andersdatter. En søn samt en datters børn antog stamnavnet Sletting. Det kan skyldes, at Oluf Lauritsen stammer fra fiskerlejet Sletten ved Øresund. Kilde: Gregers Hansen [69], [138].  _ Hans hustru VIII.149 (forslægt ukendt):

VIII.149 Lene ANDERSDATTER.

Død 1672. Begr. 10 juni 1672 i København (Frue). ~ 1. VIII.148 Oluf LAURITSEN, brygger - se ovenfor. ~ 2. 18 maj 1670 i København (Frue) m. Peder Nielsen MUNCH, brygger (1640-1682). Der kendes kun børn af 1. ægteskab. Skiftet efter hende blev opgjort til 12.830 rdl. Kilde: Gregers Hansen [69].  _

Oluf LAURITSENs børn med Lene ANDERSDATTER:

1 Erik Oluf SLETTING, præst. se VII.74 nedenfor.

2 Ellene OLSDATTER. Født 1656. Døbt 1 jan. 1657 i København (Frue). Død ved skiftet efter faren, sandsynligvis allerede før 1660, hvor lillesøsteren Ellene bliver født.  _

3 Bodelene OLSDATTER. Født 1658. Døbt 7 feb. 1658 i København (Frue). Død 1701. Begr. 8 juni 1701 i København (Frue). ~ 21 sep. 1675 i København (Frue) m. Niels JACOBSEN, brygger (1637-1706). Vicerådmand, brygger i København. Boet efter hende var antagelig 6000 rdl. 3 børn, bl.a. sønnen Oluf Nielsen, kaldt Sletting (1679-1745), sognepræst i Ejby og Dalby ved Køge. Fra ham stammer en udbredt gren (hovedgrenen) af Sletting-familien.  _

4 Anna OLSDATTER. Født 1659. Døbt 29 juni 1659 i København (Frue). Død før 1668. Var død ved skiftet efter faren.  _

5 Ellene OLSDATTER. Født 1660. Døbt 27 juli 1660 i København (Frue). Død 1722. Begr. 5 okt. 1722 i København (Helligånds). ~ 1. 20 maj 1676 m. Anders RASMUSSEN, brygger (-1684). ~ 2. 8 apr. 1685 m. Peder Jørgensen OGELBYE, brygger (1655-1720). Hendes 1. mand, brygger i Badhusstræde, velnok væsentlig ældre end hun, var en af stadens 32 mænd, enkemand efter en bryggersdatter Kirsten. Han efterlod sig 20.495 sldl. Hendes 2. mand var kæmner og rådmand. 2 døtre i 1. og 2 sønner i 2. ægteskab. Efterslægt: Quist, Mouritzen, Orgelbye. Kilde: Gregers Hansen [69], [138].  _

6 Sophia OLSDATTER. Født 1662 i København. Døbt 18 juli 1662 i Frue kirke. Død 26 juli 1689 i Gentofte. ~ 13 nov. 1679 m. Friderich PLUM, præst (1643-1728). Sognepræst i Gentofte og Lyngby fra 1672. 2 sønner og 4 døtre (Wiberg). Efterslægt: Plum, Farstrup, Broch ...  _

VII.74 Erik Oluf SLETTING, præst.

Sognepræst sidst i Besser på Samsø. Født 1655. Døbt 29 sep. 1655 i København (Frue). Død 11 juni 1697 i Samsø. ~ 17 okt. 1682 m. VII.75 Anne Margrethe BURENÆUS (1666-1726). Se afsn. 1.12. Student fra Frederiksborg Skole 1680, træffes 1680 som jurastuderende i Leyden, fra 1682 sognepræst i Nordby og fra 1688 i Besser, begge på Samsø, magister 1694.

pic
Nordby og Besser kirker på Samsø. Foto Lars Bo Hansen.

Hans kone var kusine til grevinden af Samsø, Sophie Amalie Moth (datter af Ida Burenæus, s.d.), hvilket forklarer hans vej til embedet. Under forgængeren i dette embede var der blevet inddraget en mængde privilegier for præsten, bl.a. en stor adelig bispegård som præstebolig. Men "de store Tab, kaldet havde lidt, forstod han at rette op paa, idet han ved sine allerydmygste Bønner fik den ene Indrømmelse efter den anden af sit naadige Herskab [dvs. kusinen!]" (Wiberg). Han døde på Samsø 11. juni 1697. Boet efter ham udgjorde 3503 sldl. Kilder: Wiberg [48] (I s. 151, II s. 455), Gregers Hansen [69], [138].  _

5 børn:

1 Ide Lene SLETTING. Født o. 1684. Død 1701. Begr. 5 mar. 1701 i København (Frue).  _

2 Karen SLETTING. Født o. 1686. Død 1767 i Ebeltoft. Begr. 26 dec. 1767. ~ 16 okt. 1712 m. Laurits Jacobsen FABRICIUS, præst (1682-1725). Sognepræst i Ebeltoft og Draaby fra 1711. Blev ifølge kirkebogen 82 år. 5 sønner og 2 døtre (Wiberg). Efterslægt ikke undersøgt.  _

3 Christian Ulrik SLETTING, student. Født o. 1687. Død før 1726. Var død ved skiftet efter moren.  _

4 Oluf SLETTING, købmand. Født 1690. Død 1726. Begr. 19 sep. 1726 i Kalundborg. ~ 2 maj 1718 i Holbæk m. Margrethe Cathrine BRING (1696-1763). Købmand i Kalundborg. Han gik fallit i 1718, men opnåede akkord og boet blev ham atter udleveret. Ved hans død var boets overskud på 148 rdl.  _

5 Sophie Amalie SLETTING. se VI.37 nedenfor.

VI.37 Sophie Amalie SLETTING.

Født o. 1691 i Samsøe. Død okt. 1754 i Ørum. Begr. 16 okt. 1754 i Ørum. ~ 16 okt. 1725 i Besser, Samsø m. VI.36 Peter OLUFSEN, provst (1696-1769). Provst i Ørum, Viborg amt. Se afsn. 1.6. Begravet 16 oktober (hendes bryllupsdag!) i Ørum, Viborg Amt og Stift. Blev 63 år. Kilde: Gregers Hansen [69].  _ 5 børn med VI.36 Peter OLUFSEN, se afsn. 1.6.

Henvisninger

[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[69] Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift 1982
[138] Hansen, Gregers: En Bryggerfamilie på Nørregade. Personalhistorisk Tidsskrift 1974

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here