Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.12: Fædrene linje for Anne Margrethe BURENÆUS, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars mormor

IX.300 Rudolph BURENÆUS, borgmester.

Rådmand og borgmester i Kiel. Født o. 1585. Død 15 juli 1648. ~ m. IX.301 Ida ROTHFELSEN (1590-). Se afsn. 1.13. Rådmand 1628, borgmester i Kiel 1633. Kilde: Winther [97]  _

5 børn:

1 Johan Rudolf BURENÆUS, landsdommer. se VIII.150 nedenfor.

2 Agnete BURENÆUS. Født o. 1620. Død 1682. ~ m. Heinrich WEGHORST, rektor (1615-1688). Rektor og vicekansler i Kiel. Efterlægt: Weghorst, Weitzmann m.fl., bl.a. digteren Carl Ewald.  _

3 Ida Dorothea BURENÆUS. Født 1 dec. 1624 i Kiel. Død 26 sep. 1684 i København. ~ m. Poul MOTH, livlæge (1601-1669). Frederik IIIs livlæge. Overtog 1682 fra en slægtning Gottfried Kröger et landsted i Søllerød, nu kendt som "Mothgården" hvor Søllerød Museum siden 1974 har haft til huse.

pic
Mothgården, i dag Søllerød Museum

Mindst 4 børn. Efterslægt: Glud, Fischer, Balslev, Moth. En datter Sofie Amalie Moth (1654-1719, grevinden af Samsø) havde 4 børn med Christian V. Hendes efterslægt: Gyldenløve m.fl.  _

4 Birthe BURENÆUS. ~ m. Christopher REICH, stiftamtsskriver (-). Fik 28/10-1684 bevilling til at vies uden trolovelse og Lysning.  _

5 Beate Christine BURENÆUS. ~ m. Hans SCHREUDER, borgmester (1630-1706). Var 1674 gift med Hans Schreuder, rådmand, borgmester og tolder i Bergen  _

VIII.150 Johan Rudolf BURENÆUS, landsdommer.

Borgmester i Kerteminde, senere landsdommer på Fyn. Død 1 sep. 1682 i Kærbygård, Drigstrup sogn. ~ o. 1661 i Kerteminde m. VIII.151 Karen POULSDATTER (1638-1676). Se afsn. 1.14. Provinsialkonsumptionsforvalter fra 1660. Omkring denne tid boede han på Langegade i Kerteminde. Borgmester i Kerteminde fra 1671-79, vicelandsdommer 1676 og 1780 virkelig landsdommer for Fyn, året efter også for Langeland. Efter Karen Poulsdatter død giftede han sig (vistnok) igen med en møntmesterdatter fra København. Hun døde i barselsseng kort før ham selv. Altertavle i Kerteminde kirke er skænket 1675 af Johan Burenæus til minde om hans "højtelskede svigermoder, den salig afdøde kvinde Birgitte Olufsdatter [Bager]". På siden af denne altertavle ses Burenæis og frues våben. Kilde: Gregers Hansen [69], Svend Larsen [149], J. Bison [209].  _

5 børn:

1 Johan Rudolph BURENÆUS, rektor. Født o. 1662. Død 17 jan. 1708. ~ m. Karen EDVARDSDATTER (-1757). Studerede i Kiel og Wittenberg. Siden rektor ved Katedralskolen i Bergen, præst i Hammer sogn, Osterøens provsti [208]. Efterslægt Frick, Brun, Lucoppidan mm.  _

2 Anne Margrethe BURENÆUS. se VII.75 nedenfor.

3 Else Cathrine BURENÆUS. Død 1719. ~ m. Hans Hansen FRICK, præst (1685-1746). Sognepræst i Svendborg, senere Nyborg. Døde i barselseng. Barnet, Rudolf Bureæus Frick, overlevede. Han blev præst på St. Thomas. Kilde: E. Hjort [145] (s. 126).  _

4 Agnete BURENÆUS. Død 1753. ~ m. Samuel SCHREUDER, præst (1630-1706). Præst i Bergen domkirke [208].  _

5 ? BURENÆUS. Død 1687. Begr. 11 aug. 1687. ~ m. Ditlef LUCOPPIDAN, præst (1653-1692). Præst ved Bergen Domkirke [208].  _

VII.75 Anne Margrethe BURENÆUS.

Født 1666. Død 12 apr. 1726. ~ 1. 17 okt. 1682 m. VII.74 Erik Oluf SLETTING, præst (1655-1697). Sognepræst sidst i Besser på Samsø. Se afsn. 1.11. ~ 2. 1698 m. Ditmar BULCH, præst (1671-1735). Sognepræst i Besser på Samsø. Født formodentlig i Kerteminde. 2. mand var 1. mands efterfølger i Besser. Hun fik kun børn i 1. ægteskab. Flere af hendes efterkommere er døbt Erik Ditmar efter hendes to ægtefæller. Kilde: Gregers Hansen [69].  _ 5 børn med VII.74 Erik Oluf SLETTING, se afsn. 1.11.

Henvisninger

[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[69] Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift 1982
[97] Winther, Flemming, Kronshagen, Tyskland: div. materiale. 1998
[138] Hansen, Gregers: En Bryggerfamilie på Nørregade. Personalhistorisk Tidsskrift 1974
[145] Hjort, E.: Slægten Hjort i Danmark og Norge, 1966
[149] Larsen, Svend: Studier over det Fynske Raadsaristokrati i det 17 århundrede, Odense 1965
[208] Lampe, J.F. Bergens stifts Biskopper og Præster, 1895-96
[209] Bison, John: Diverse materiale, 2003

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here