Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.20: Fædrene linje for Marie Nielsdatter LETH, Holger BRØNDSTEDs farfars mormors mor

VIII.156 Peder Hansen LETH, købmand.

Født o. 1630 i Trondhjem. Død 1679 i Christiania. Begr. 21 dec. 1679. ~ 11 sep. 1664 i Christiania (Trefoldighetskirken) m. VIII.157 Maren Nielsdatter SOLGAARD (1649-1697). Se afsn. 1.21. Vist nok af dansk afstamning, men født i Trondhjem, hvor han drev købmandsskab inden han omkring 1670 slog sig ned i Christiania [275] (s. 210). Købte 1679 halvdelen af en gård Linderud, som han siden overlod til svigersønnen Adam Barch [277].  _

9 børn:

1 Helvig Pedersdatter LETH. Født 1666. Døbt 17 aug. 1666 i Christiania. ~ m. Hans GODTFREDSEN, købmand (1660-). Købm. i Christiania. Efterslægt Juell, Gløersen, Stub mm.  _

2 Martha Pedersdatter LETH. Født 1667. Døbt 7 dec. 1667 i Christiania. Død 1694. Begr. 8 juni 1694 i Christiania. ~ 28 sep. 1687 i Christiania m. Adam BARCH, byfoged (1650-1705). Byfoged i Christiania. 5 børn. Efterslægt Rue, Tuchsen, Widerøe, Schjelderup mm.  _

3 Niels LETH, godsejer. se VII.78 nedenfor.

4 Birgitte Pedersdatter LETH. Født 1669. Døbt 24 dec. 1669 i Christiania. Død 1725. Begr. 7 okt. 1725 i Christiania. ~ 23 nov. 1682 m. Anders Jørgensen HAGEMEISTER, købmand(?) (1655-1711).  _

5 Maren Pedersdatter LETH. Født 1673. Døbt 26 nov. 1673 i Christiania. Død 1674. Begr. 28 juni 1674 i Christiania.  _

6 Hans Pedersen LETH, officer. Født 1675. Døbt 10 feb. 1675 i Christiania. Død før 1725. Kom som den ældre bror Niels tidligt til Danmark, hvor han blev kaptajnløjtnant og senere træffes som forpagter på bl.a. Voldbjerg i Hee, på Rysensten og Rammegård [275] (s. 210).  _

7 Peder Pedersen LETH. Født 1677. Døbt 25 juli 1677 i Christiania. Død 1679. Begr. 19 mar. 1679 i Christiania.  _

8 Anne Pedersdatter LETH. Født 1679. Døbt 5 nov. 1679 i Christiania. Død o. 1767. ~ 13 mar. 1719 m. Laurits SPYDEBERG, auditør (-1729). Auditør 1.Akerhus inf.reg.  _

9 Maren Pedersdatter LETH. Født 1679. Døbt 6 sep. 1679 i Christiania.  _

VII.78 Niels LETH, godsejer.

Godsejer til Lindtorp i Hjerm Herred. Født 7 sep. 1668 i Norge. Død 2 aug. 1711. Begr. 4 aug. 1711 i Ulfborg. ~ 12 aug. 1693 m. VII.79 Maren LINDE (1672-1755). Se afsn. 1.22. Har formodentlig studeret teologi. I hvert fald blev han huslærer hus sin senere svigerfader, godsejer Christen de Linde til Pallisbjerg, og blev i kraft af sit ægteskab i stand til at erhverve herregården Lindtorp i Hjerm Herred. Denne blev dog siden solgt igen. 30 januar 1708 blev han adlet og førte et adeligt våben. Samme år erhvervede han hovedgården Store Vosborg i Ulfborg.

pic
Niels de Leths kisteplade fra Holstebro kirke.

Hans kisteplade fra Holstebro kirke har indskriften: "Fordums Herre til Store Vosborg og Lindtorp Gaarder... For sin honette Extraction berømelig conduite og exemplare qualiteter blef af Hans Kongl. Maysts Kong Friedrich den Fierde til Adelstand ophøyet Ao 1708 3. Januari". På spindesiden må han være i slægt med sin svigermor Dorthe Solgard, men den præcise forbindelse er ikke fundet. Hans slægt de Leth uddøde på mandssiden 1845 og må derfor "ei forvexles med den endnu blomstrende Slægt af samme Navn".

pic
Niels de Leths våben fra altertavlen i Snejbjerg kirke.

Gift med Maren Christensdatter de Linde. De fik 7 børn, hvoraf 5 blev voksne. Kilde: Leth af Vosborg [70].  _

7 børn:

1 Christian Peter LETH, kaptajn. Født 1693. Død 1741. Kaptajn i Akerhus. Ugift.  _

2 Christian LETH, sekondløjtnant. Født 1695. Død 22 feb. 1736 i Tandrup. ~ 25 maj 1723 i Bedsted m. Christiane BASSEN (1697-1761). Giftede sig til Tandrup Hovedgård i Bedsted. "Druknede paa Iis [på Ovesø neden for gården] som brast under Ham". 8 børn, se Leth af Vosborg [70]. Efterslægt de Leth, Kastrup, Jæger, Jensen, Svenningsen, Wrang, Monrad,, Valens, Jacobsen, Caprani, Høeg, Rosborg, Anthony, Milling, Munch.  _

3 Peder LETH. Født 1698. Død 1716. Ugift.  _

4 Frederik LETH, godsejer. Født 1699. Død 1749. ~ 24 okt. 1732 i Bedsted m. Birgitte Cathrine DAMSTRØM (1715-1758). Godsejer til Kovstrup og Ørum i Hassing Herred samt Hindsels i Refs Herred, sergent ved et gevorbent regiment. 4 børn, bl.a. Nicolai Peter, der blev gift med en søster til Mette Augusta Schou (s.d.). Efterslægt Høyer, Lillelund, Obel, Blichfeldt.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.20.

5 Henrik Johan LETH, godsejer. Godsejer til Store Vosborg, "bondeplager", se Bio.Leks. [3]. Født 23 aug. 1702 i Nr. Vosborg. Død 23 mar. 1754 i Nr. Vosborg. ~ 1730 m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.21 Sophie Cirstine LINDE (1715-1787). Godsejer til Store Vosborg, som moderen havde tilskødet ham. Blev en berygtet bondeplager. Gift med sin kusine Sophie Cirstine de Linde. 8 børn, bl.a. sønnen Christen Linde de Leth, der overtog Store Vosborg. Dennes søn Henrik Johan de Leth, landsdommer i Nørrejylland, var den sidste mandlige de Leth. Efterslægt i øvrigt: Broberg, Jelstrup, Thygesen, Oldenburg. Se Leth af Vosborg [70].  _

6 Christiane Dorothea LETH. Født 1704. Død 1772. ~ 1748 m.efterkommer nr. 2 afsn. 2.21 Rudolf Henrik LINDE, godsejer (1722-1788). Godsejer til Rosberggaard. Gift med sin fætter.

pic
Rudolph de Lindes og Christiane Dorotheas monogrammer under adelig krone i Snejbjerg kirke

 _

7 Marie Nielsdatter LETH. se VI.39 nedenfor.

VI.39 Marie Nielsdatter LETH.

Født 1706 i Nørre Vosborg. Død 1780 i Ulfborg. Begr. 5 okt. 1780. ~ 1728 m. VI.38 Jacob Rasmussen SCHOU, præst (1706-1770). Præst i Gjellerup, senere Ulfborg-Råsted. Se afsn. 1.18. Født på godset Store Vosborg (Ulfborg Herred, vest for Holstebro) i 1706. Var i 28 år præstekone i Gjellerup ved Herning, hvorefter hendes mand i 1757 lod sig forflytte til hendes fødeegn Ulfborg-Råsted, kun få kilometer fra Store Vosborg. Som enke i 1770 kom hun tilbage til sit fødehjem Store Vosborg, og døde her 1780, begravet 5. oktober.

pic
Nørre Vosborg ved Holstebro.

 _ 6 børn med VI.38 Jacob Rasmussen SCHOU, se afsn. 1.18.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[70] Leth af Vosborg: Danmarks Adels Aarbog XIX 1902.
[275] Graugaard, Esben et. al.: Vesterlandets Konge - Christen de Linde. En vestjysk matador og hans slægt, Holstebro 2004
[277] Holmen, Andreas: Fra Linderud til Eidsvold Værk, bind II-1, 1946

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here