Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.25: Fædrene linje for Anna Mathea FALCH, Holger BRØNDSTEDs farmors mor

VII.88 Søren Andersen FALCH, rebslager.

Død 1683. ~ m.VII.89 Gunhild ? (-). - se nedenfor. Rebslager på Strømsø, Drammen, i Norge [301], [256]. Reberbanen var blevet anlagt i 1663 af Strømsøs kendte "byfader" Daniel Knoff, der også opførte kirken. Søren Falch er formodentlig identisk med den "Søffren Rebslager" der betaler skat af 6 personer i 1675. Der er ikke nævnt andre rebslagere i denne liste [257]. Han efterlod sig en enke Gunhild og fem mindreårige børn i alderen op til 10 år. Bortset fra nedenstående søn Anders kendes ingen detaljer om børnene.  _ Hans hustru VII.89 (forslægt ukendt):

VII.89 Gunhild ?.

~ VII.88 Søren Andersen FALCH, rebslager - se ovenfor. Nævnes i skattemandtallet 1683, hvor hun som enke havde overtaget sin mands forretning. Nævnt igen 1700, men er antagelig død før 1710, hvor sønnen Anders havde overtaget forretningen.  _

Deres søn

1 Anders Sørensen FALCH, opsynsmand. se VI.44 nedenfor.

VI.44 Anders Sørensen FALCH, opsynsmand.

Født 1680 i Strømsø (?). Død 1724 i Strømsø. ~ 30 mar. 1710 i Nannestad m. VI.45 Anne Olufsdatter DORPH (1685-1763). Se afsn. 1.26. Som sin far rebslager og med tilknytning som opsynsmand til Strøms Reberbane (den største virksomhed på Strømsø i den tid). Af skattemandtallet 1711 fremgår det, at der i hans hus også bor en bror: "... hans Broder, som er baade døv og dum, bruger en gammel peruque for sin Svagheds Skyld, opholdes af sin Broder for Guds skyld, indstilles til at blive fritaget fra skatten". Borgerskab 1720, bor da i Forgaden i byen. Han må også have ernæret sig ved købmandskab (velsagtens tømmerhandel). Han var nemlig ejer af nogle skibsanparter: "Håbet" på 100 læster (sammen med en borger Christen Kierulff), "de Hant Gottes" på 64 læster (med Jens Madtsen Wiel og skipperen Jens Smith). Betegnes som "velstående". Takseres for 600 rdl. i 1720 [301], [256]. Efter hans død giftede hans enke sig med sognepræsten på Strømsø Mads Outzen. Dette må være årsagen til at to børnebørn kaldes "Anna Mathea" (efter mormoren og dennes anden mand). 4 børn (Søren, Oluf, Merthe og Anna) nævnes i de norske kilder [301], [256]. Men at også Abraham og Christian Falch i København hører til hans børn fremgår af skiftet efter sidstnævnte, der var urtekræmmer og døde barnløs. Skiftet opremser derfor alle urtekræmmerens 5 søskende i både Danmark og Norge. Da kirkebogen for Strømsø for denne periode er gået tabt, kendes deres dåbsdatoer ikke.  _

6 børn:

1 Abraham FALCH, viceborgmester. se V.22 nedenfor.

2 Søren FALCH, klokker. Født 8 okt. 1714 i Strømsø (Drammen). Død 25 juni 1791 i Strømsø. ~ 11 jan. 1746 i Strømsø m. Anna Cathrina KOEFOED (1721-1791). Udførlige detaljer om hans liv kendes blandt andet fra kirkebogen for Strømsø, der har en længere "nekrolog" ved hans død. Fik sin første uddannelse hos sin stedfar Mads Outzen, der kom til Strømsø som informator i 1718. Blev student i 1734 og læste dernæst teologi i København, men tog ikke eksamen. Udnævnt til klokker på Kongsberg i 1739. I den stilling var han i 47 år. 1788 flyttede han tilbage til Strømsø hvor han døde [256]. Blev gift 1746 i Strømsø samme dag som sine søskende Oluf og Merthe. Hans kone var født i Strømsø, men med familie i København. Hendes bror kasserer Hans Hansen Koefoed (1720-96) og Søren Falchs brødre Abraham og Christian Falch står tit fadder for hinandens børn i St. Nicolaj og Trinitatis kirker i København. Søren Falch fik kun 2 børn, men har i øvrigt en stor efterslægt i Norge med efternavne som Falck-Muus, Muus-Falck mm.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.23.

3 Oluf FALCH, auktionsforv. Auktionsforvalter i Kongsberg. Født jan. 1717 i Strømsø (Drammen). Død 28 maj 1784 i Kongsberg. Begr. 4 juni 1784. ~ 11 jan. 1746 i Strømsø m. Anna Susanna KLEM (1724-). Nævnes som afdød "Auctionsforvalter paa Kongsberg" i skiftet efter broren Christian. Ved sin død 5 år tidligere efterlod han en datter Anna Mathea, 30 år og ugift, samt en myndig søn Anders, "Zahlmager" i Fridericksværn. De øvrige børn (mindst 4) må være døde uden livsarvinger, og han synes ikke at have fået børnebørn. Hans hustru var datter af en assessor og bergmester på Kongsberg Sølvværk Gottfried Klem. Han blev ifølge kirkebogen 67 år, 7 mdr. og 15 dage.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.24.

4 Christian FALCH, urtekræmmer. Født o. 1717 i Strømsø (Drammen). Død 24 sep. 1789 i København. Begr. 28 sep. 1789 i Helligaandskirken. ~ 19 mar. 1750 i Citadel/Helligaandskirken m. Johanne Marie HØXBROE (1702-1775). Tager borgerskab i København 7. september 1744 som urtekræmmer. Han er fadder et par gange ved dåben af sin bror Abrahams børn i St. Nicolaj kirke. Bor først som broren på Lille Strand Stræde (måske hos broren?), siden (senest fra 1745) i Fortunastræde. I 1750 gifter Chr. Falch sig med "Sal. Peder Lakjærs Enke" Johanne Marie Høchsbroe (Høxbroe, Høgsbroe ...) - en ældre dame f. ca. 1702 (73 år ved begravelsen). Vielsen er registreret både i Citadel og Helligåndskirken. Kaution til hendes arving af 1. ægteskab (den senere præst i Ramløse Peder Lakjær) stilles af "Raadmand [Abraham] Falch" samt af en "Mons. Zacharias Meinertsen". Han er formodentlig efter vielsen flyttet til hustruens hus i Adelgade i St. Annæ Vester Kvarter. Her bor han, da hun begraves i 1775. Siden er han flyttet til Gothersgade i Rosenborg Kvarter, hvor han findes i folketællingen 1787. Begraves 72 år gl. fra Helligaandskirken. Ægteskabet var barnløst og skiftet efter ham nævner alle hans fem søskende.  _

5 Merthe Carine FALCH. ~ 11 jan. 1746 i Strømsø m. Michel MØLLER, skipper (-). Skipper i Drammen. Åbenbart opkaldt efter mosteren gift Gunnerus. Var enke i Drammen i 1789. Hendes mand var enkemand ved vielsen. Deres datter Elsebeth blev opkaldt efter hans afdøde hustru Elsebeth Jansdatter Grønbech. Hverken hun eller manden er fundet døde i Strømsø.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.25.

6 Anna Marie FALCH. Født o. 1722 i Strømsø (Drammen). Død 17 jan. 1801. Begr. 21 jan. 1801 i Fredrikstad. ~ 7 sep. 1763 i Strømsø m. Johan Christopher SIMERS, feltskærer (-1772). Regimentsfeltskærer i Drammen. Hendes mand var enkemand ved vielsen og var regimentsfeltskærer på Bragernes, Drammen. Hun blev begravet i Fredrikstad, 79 år gammel, hvor sønnen Abraham (brigadelæge) havde slået sig ned. Stor efterslægt gennem denne ene søn, der fik 21 børn i to ægteskaber.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.26.

V.22 Abraham FALCH, viceborgmester.

Etatsråd, viceborgmester i Kbh. mm.. Født o. 1712 i Strømsø (Drammen). Død 1776 i København. Begr. 17 apr. 1776 i St. Nicolai. ~ 13 nov. 1739 i København m. V.23 Anna Elisabeth SOELBERG (1716-1794). Se afsn. 1.31. Er august 1739 at træffe som bogholder hos sin senere svigerfar Hans Jørgen Soelberg, der også var fra Strømsø (Drammen). Falch og Soelberg-familierne har tydeligvis kendt hinanden allerede i Strømsø. Velnok gift med Hans Jørgen Soelbergs datter omkring årsskiftet 1739-40 (kirkebogen med vielser for St. Nicolaj Kirke er gået tabt). Fik borgerskab i København som groshandler 3. december 1742. I begyndelsen specialiseret som tømmerhandler og bosat på Lille Strand Stræde (formodentlig hos sine svigerforældre). Men han blev hurtigt involveret i bankvirksomhed og en meget velhavende handelsmand, etatsråd mm. Flyttede omkr. 1745 til Store Kongensgade hvor han stiftede et handelshus, der senere inddrog sønnen Andreas og fik navnet "Falch & Søn". Rådmand allerede fra 1746, viceborgmester 1772. Han anvendte et segl med en siddende falk i skjoldet og på hjelmen.

pic
Falch-segl. Signet med siddende falk.

Han døde 64 år gammel af "Brystsyge" og blev begravet i Skt. Nicolai Kirke i midtergangen, det første gravsted fra Østergade. Da både en søn (Andreas f. 1748) og en sønnedatter giftede sig ind i det rige Suhrske forretningsforetagende, er han flittigt omtalt i C.Nyrop [62].  _

8 børn:

1 Andreas FALCH. Født 1740 i København. Døbt 27 aug. 1740 i St. Nikolaj. Død 1741 i København. Begr. 31 juli 1741 i St. Nikolaj. Fadderne ved hans dåb var morforældrene, mosteren Lovise, onklen Jocahim Cracowitz. Formodentlig den "Abraham Falchs liden søn" der 31. juli 1741 begraves på begravelsespladesen nr. 8 i St. Nicolaj (erhvervet af Hans Jørgen Soelberg i 1712).  _

2 Hans Jørgen FALCH, købmand. Født 1743 i København. Døbt 6 juli 1743 i Nikolaj Kirke. Konfirmeret 1758 sammen med sin lillesøster Edele Cathrine. Kaldes købmand 1767. 1779 er han fadder ved dåben af nevøen Georg Wilhelm Koës i Slagelse. Er øjensynlig død uden arvinger før 1789, idet han ikke nævnes i skiftet efter farbroren Christian.  _

3 Edele Cathrine FALCH. Født 1744 i København. Døbt 21 okt. 1744 i Nikolaj Kirke. Død 16 feb. 1829. ~ m. Frederik Christian FRANKENAU, etatsråd (1724-1784). Hendes mand havde været hofmester ved De Kongelige Pager og blev siden ansat ved Toldboden. Edele boede ved folketællingen 1787 som enke med sine tre ugifte døtre på Store Kongensgade. I 1801 bor hun hos datteren Marie Amalie. Efterslægt: Broager, Waage, Holm, Bruun Neergaard, von Post mm.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.27.

4 Andreas FALCH, bankommisær. Grosserer og bankkommisær i "Falch & Søn". Født 1748 i København. Døbt 27 okt. 1748 i Nikolaj Kirke. Død 4 aug. 1797 i København. Begr. i Vor Frue. ~ 20 maj 1778 i København (Frue) m. Charlotte Sophie SUHR (1756-1822). Overtog sin fars bankforretning. Boede på Kompagnistræde i 1787, hans enke i Snarens Kvarter i 1801. Nyrop [62] mm. Efterslægt Falch, Meincke, Scavenius, Ahlefeldt-Laurvig, Juel, Bille, Baastrup, Harsløf, Schrøder, Middelboe, Varming, Rendtorff mm.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.28.

5 Anna Jacobæa FALCH. Født 1749 i København. Døbt 7 jan. 1750 i St. Nicolai. Død 1750 i København. Begr. 26 okt. 1750 i St. Nicolai. Begraves på pladsen i St. Nicolaj (nr 8) erhvervet af hendes morfar i 1712.  _

6 Frederikke Lovise FALCH. Født 1752 i København. Døbt 21 aug. 1752 i Nikolaj Kirke. Boede ugift hjemme ved folketællingen 1787. I 1801 bor hun på et pensionat(?) i Vester Kvarter og lever af "egne midler". Sammested også Ane Elisabeth Cracovitz, ugift, 70 år, utvivlsomt hendes tante.  _

7 Juliane Marie FALCH. Født 1752 i København. Døbt 21 aug. 1752 i Nikolaj Kirke. Død 19 jan. 1806. ~ m. Ole RESTED, etatsråd (1743-1804). Etatsråd og højesteretsassessor i Kbh. Opkaldt naturligvis efter Frederik V.`s dronning. Hendes mand var fra Kristiansand. Hun fik en datter Anne Elisabeth, der døde i 16 års-alderen. Var udset til efter Winther-familien at være plejemor for sin afdøde søster Anna Matheas tvillingdøtre, Frederikke og Marie, men hun døde da de var i konfirmationsalderen [118]. Er barnløs og bosiddende i Sankt Annæ Øster Kvarter i Kbh. 1801.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.29.

8 Anna Mathea FALCH. se IV.11 nedenfor.

IV.11 Anna Mathea FALCH.

Født 1757 i København. Døbt 26 jan. 1757 i Nikolaj Kirke. Død 12 juni 1792 i Antvorskov. Begr. 18 juni 1792 i Slagelse St. Peder. ~ 30 juli 1775 i Antvorskov, Sorø amt m. IV.10 Georg (Jürgen) Frederik Ditlev KOËS, finansråd (1731-1804). Godsejer til Antvorskov, senere Falkenstein, finansråd mm. Se afsn. 1.24. Falkensten hovedgård syd for Slagelse blev oprindeligt opført med henblik på at være hendes enkesæde.

pic
Falkensten hovedgård, opført af Georg Koës omkring 1775.

Imidlertid døde hun ganske ung. Efter hendes død blev hendes børn opdraget hos pastor Christian Winther (digterens far). Portrætter af Jens Juel m.fl.  _ 7 børn med IV.10 Georg (Jürgen) Frederik Ditlev KOËS, se afsn. 1.24.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[34] Hansen, Hans: Portrætmalerens Dagbog, Claussen & Rist VI, 1907
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[60] Hassø: Danske Slotte og Herregårde
[62] Nyrop, C.: Det Suhrske Hus i København 1749-1849, Kbh. 1899.
[118] Ibsen, Charlotte: Spredte Erindringer om mit Barndomshjem. Holbæk Amts Avis' Bogtrykkeri 1903
[256] Gram, H.T.: Slektene Muus - Falch - Falck - Falk. Falch (Falck)-Muus. Muus-Falch (Falck). Ca. 1550 - 1987, Oslo 1987
[257] Vigerust, Tore Hermundsson: Strømsø by og Tangens befolkning på 1720-tallet, Oslo 1999-2003, http://www.vigerust.net
[301] Skjelderup, Arthur. Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here