Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.26: Fædrene linje for Anne Olufsdatter DORPH, Holger BRØNDSTEDs farmors morfars mor

XIV.11520 Erlend GISLESEN, bonde.

Død 1488. Første kendte mand af en slægt der ejede dele af gården Torp i Idd sogn, Østfold Fylke, Norge. Han kom fra Enningdalen. Hans far Gisle Erlendssøn ejede andele i to gårde Glende og Bolsemne. Selv erhvervede han 1427 3 øresbol i Torp. Desuden havde han ejendom i Huseby i Berg, der ved hans død overgik til en søn Amund ([261] s. 89 ff.) .  _

Hans søn:

1 Halvard ERLENDSSØN, bonde. se XIII.5760 nedenfor.

XIII.5760 Halvard ERLENDSSØN, bonde.

Købte 1478 ejendom i Torp og overtog 10 år senere også sin fars andele sammen med en søster.  _

Hans søn:

1 Torgard HALVARDSEN, bonde. se XII.2880 nedenfor.

XII.2880 Torgard HALVARDSEN, bonde.

Tilkøbte andele i Torp og blev 1527 eneejer. Var velstående og gav udlån mod pant i jordegods. Udover sønnen Haagen havde han en søn Anders, der formodentlig er død ung ([261] s. 92 f.).  _

Hans søn:

1 Haagen TORGARD, bonde. se XI.1440 nedenfor.

XI.1440 Haagen TORGARD, bonde.

Arvede hele Torp efter sin far.  _

Hans søn:

1 Niels HAAGENSEN, bonde. se X.720 nedenfor.

X.720 Niels HAAGENSEN, bonde.

Død 1595 i Torp, Idd sogn, Østfold Fylke. ~ m.X.721 Lucie BRYNILDSDATTER (-). - se nedenfor. Den sidste bonde på Torp og stamfar til den udbredte norske slægt Dorph, hvis navn er en afledning (fortyskning) af ættegården [261] (s. 93).  _ Hans hustru X.721 (forslægt ukendt):

X.721 Lucie BRYNILDSDATTER.

~ X.720 Niels HAAGENSEN, bonde - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Oluf Nielsen TORP, sognepræst. se IX.360 nedenfor.

IX.360 Oluf Nielsen TORP, sognepræst.

Født 1572 i Torp. Død 1645 i Torp. ~ m.IX.361 Eline PEDERSDATTER (-). - se nedenfor. Kapellan i Olso, siden sognepræst på hjemegnen i Idd og Marker 1609. Idd Kirke er beliggende på Torps marker. 1642 blev det ham forbudt at betjene alteret, da han havde forbrudt sig mod de strenge regler for ritualet ([261] s. 253 ff). Der kendes to børn.  _ Hans hustru IX.361 (forslægt ukendt):

IX.361 Eline PEDERSDATTER.

~ IX.360 Oluf Nielsen TORP, sognepræst - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Niels Olufsen DORPH, sognepræst. se VIII.180 nedenfor.

2 Peder Olufsen NORDMAND, købmand. Født o. 1630. Død 1 nov. 1676 i Frederikshald. ~ m. Mette MENG (1635-1697). Kaldt Nordmand eller Nordbagge. Major i Smaalehnske Regiment, senere købmand i Halden (tidl. Frederikshald). Forsvarede fortjenstfuldt Halden mod svenskerne i 1658. På torvet i Frederikshald er opstillet en obelisk til minde om hans indsats (bio.leks) [3], [55].

pic
Historisk tegning af torvet i Halden med Nordmandsstøtten.

 _

VIII.180 Niels Olufsen DORPH, sognepræst.

Født 1616 i Torp. Død 12 aug. 1668 i Torp. ~ m. VIII.181 Pernille Christophersdatter FRIIS (1622-1660). Se afsn. 1.27. 1640 personlig kapellan hos faren. Hans efterfølger som præst i Idd og Marker 1642. Overtog også gården Torp. Skænkede med sin hustru i 1656 både altertavle og prædikestol til Idd kirke. 1660 mistede han det meste han ejede, da svenskerne nedbrændte Idd præstegård.

pic
Historisk foto af kirken i Idd.

Han døde efter "langvarig svaghed", og Torp overgik til hans bror Peder Normand og siden til hans svigersøn Hans Wolff ([261] s. 255 ff.). Han efterlod "8 umyndige børn", men der kendes kun tre.  _

3 børn:

1 Oluf Nielsen DORPH, sognepræst. se VII.90 nedenfor.

2 Christopher Nielsen DORPH, proviantskriver. Født 1658. Død 1746. ~ 16 nov. 1707 i Horg, Støren, ST m. Elisabeth Christophersdatter WITHE (1667-1760). Proviantskriver ved Kvikneverket (Kvikne sogn, Hedmark Fylke) ca.1707-ca.1724.  _

3 Maren Nielsdatter DORPH. Født o. 1660. Død o. 1700. ~ o. 1675 i Torp m. Hans Jacobsen WOLFF, sognepræst (1639-1717). Sognepræst i Idd. Hendes mand overtog præsteembedet i Idd efter hendes far. Mindst 4 børn. Efterslægt: Bonsach, Brun, Ferman, Storm, Halden mm.  _

VII.90 Oluf Nielsen DORPH, sognepræst.

Født o. 1655 i Torp. Død 22 mar. 1692 i Beitstad. ~ 1680 m. VII.91 Marthe Karine NIELSDATTER (1657-1701). Se afsn. 1.29. Student fra Christiania skole 20, juli 1669. Personlig kapellan i Vestby (Akershus Fylke) 1676-78. Herefter sognepræst i Beitstad/Bedstad (Nord-Trøndelag Fylke). Hovedkirken lå i Solberg sogn ("Solberg Kirke") og blev 1869 erstattet af en nyere, der med tiden fik navnet Beitstad Kirke.

pic
Historisk tegning af den oprindelige hovedkirke i Solberg.

Oluf Dorph fik 7 børn, men ikke alle er fundet.  _

6 børn:

1 Niels Olufsen DORPH, biskop. Født 4 dec. 1681 i Beitstad. Død 1758. ~ 9 okt. 1704 i Nannestad m. Karen Jensdatter GRÜNER (1681-1737). 1705 Kapellan i Nannestad hos sin svigerfar Jens Mogensen, 1712 sognepræst i Vang i Hedemarken, provst 1726. På sin rejse i Norge 1733 hørte Christian VI ham prædike og udnævnte ham derefter til sognepræst til Nicolai Kirke i København, hvorfra han 1736 forflyttedes til Frue Kirke som stiftsprovst. På grund af modstand i København mod hans "ortodokse" teologi udnævntes han uden ansøgning i 1738 til biskop i Akershus Stift, hvor han "med Kraft og Dygtighed virkede til sin Død" (bio.leks). Portræt i sakristiet i Oslo Domkirke.  _

2 Maren Olufsdatter DORPH. Født 11 maj 1683 i Beitstad. Død 1 feb. 1716 i Nannestad. ~ 1. 3 mar. 1700 i Nannestad m. Hans Andersen HEIDE, foged (1664-1706). Foged i Øvre Romerike. ~ 2. m. Lars Larsen RIIS, foged (-). Foged i Øvre Romerike. Hendes første mand var ved vielsen enkemand efter en uægte datter af Christen Jørgensen, hendes mormors anden mand. Flere børn. En søn Hans, gårdbruger i Akershus, havde talrig efterslægt, bl.a. lensmand i Akershus Niels Dorph Heide. En datter Margrethe blev gift med kaptajn Christian Magnus Fritzner.  _

3 Marthe Karine Olsdatter DORPH. Død 1761. ~ m. Peter GUNNERUS, kapellan (1723-1759). Residerende kapellan i Ejdanger. Mor til den botaniske forfatter Niels Dorph Gunnerus (1751-89).  _

4 Anne Olufsdatter DORPH. se VI.45 nedenfor.

5 Erik Olufsen DORPH, gårdbruger. Født 1685 i Beitstad. Død 1755 i Nannestad. ~ 2 apr. 1712 m. Karen Madsdatter LEMMICH (1690-1765). Gårdbruger på Ukustad i Nannestad. Blandt børnene foged i Ringerike og Hallingdal Christian Eriksen Dorph (1724-88) med talrig efterslægt.  _

6 Oluf Olufsen DORPH, proprietær. Født 1692 i Beitstad. Død 15 aug. 1758 i Høland. ~ 1. m. Maren GUNDERSDATTER (-). ~ 2. 10 mar. 1745 m. Mette Haagensdatter HEYERDAHL (1697-1770). Tugthusinspektør i Oslo og proprietær i Høland.  _

VI.45 Anne Olufsdatter DORPH.

Født 1685 i Beitstadt. Død 1763. Begr. 10 okt. 1763 i Bragernes. ~ 1. 30 mar. 1710 i Nannestad m. VI.44 Anders Sørensen FALCH, opsynsmand (1680-1724). Se afsn. 1.25. ~ 2. 30 okt. 1726 i Strømsø m. Mads OUTZEN, præst (1691-1758). Sognepræst og "aftensangsprædikant" på Strømsø. Viet 1. gang i Nannestad (Akershus fylke) af broren Niels, den senere biskop. Må være død hos datteren Anne Marie i Bragernes. Her blev hun begravet 78 år gammel i 1763.  _ 6 børn med VI.44 Anders Sørensen FALCH, se afsn. 1.25.

1 søn med Mads OUTZEN:

1 Niels OUTZEN. Født 1730. Døbt 21 sep. 1730 i Strømsø. Død 1730. Begraves spæd i Strømsø. Blandt fadderne ved hans dåb var halvsøsteren Merthe Carine Falch (gift Møller) og tolderen Amon Soelbergs datter Amalie (s.d.).  _

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[256] Gram, H.T.: Slektene Muus - Falch - Falck - Falk. Falch (Falck)-Muus. Muus-Falch (Falck). Ca. 1550 - 1987, Oslo 1987
[261] Bakke Harald: Fra Id Herred, Frederikshald 1915.
[301] Skjelderup, Arthur. Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here