Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.27: Fædrene linje for Pernille Christophersdatter FRIIS, Holger BRØNDSTEDs farmors morfars morfars mor

IX.362 Christopher Lauritzen FRIIS, sognepræst.

Født 1592 i Bogense, Odense amt. Død 3 okt. 1667 i Ske, Bohuslän, Sverige. ~ m. IX.363 Maren CHRISTENSDATTER (1605-). Se afsn. 1.28. Blev student i København 1613, kapellan i Skee (Strömstads kommune i det nordlige Bohuslän, nu Sverige) hos sin senere svigerfar 1622-1628, sognepræst samme sted fra 1628 til sin død. På hans gravsten i Ske læses: "Her under hwiler hederlig oc wellerde Mand Herr Christopher Lauritzon, barnfödd i Bogensee på Fyen anno 1592, war SognePrest i Skedid Sogen i Bahus len i Wigen 45 aars tid oc saligen hensof anno 1667 d. 3 Octob. i sin alders 75 aar oc 8 maaneder. Gud giffue Hanem een aerefuld opstandelse" [259] [260].  _

8 børn:

1 Lars Christophersen FRIIS, sognepræst. Født 1611 i Skee. Død 1687. Der må herske tvivl om hans fødselsår, omend hans afstamning fra ovenstående er sikker. Adjunkt hos sin far i Skee. Siden sognepræst i Strømstad, et pastorat udskilt fra Skee [258]  _

2 Christen Christophersen FRIIS.  _

3 Christence Christophersdatter FRIIS.  _

4 Pernille Christophersdatter FRIIS. se VIII.181 nedenfor.

5 Niels Christophersen FRIIS, byskriver. Byskriver i Frederikshald. Født o. 1630.  _

6 Maren Christophersdatter FRIIS. Født o. 1632 i Ske, Buhuslän. ~ m. Ivar Hansen MORBACH, sognepræst (1634-1694). Sognepræst i Aremark 1671-94. Mindst 4 børn. En søn Christopher efterfulgte faren i Aremark.  _

7 Anders Christophersen FRIIS, byfoged. Byfoged i Frederikshald. Født o. 1640.  _

8 Viveke Christophersdatter FRIIS. Født 1643. Død 1721. Begr. 5 juni 1721 i Christiania. ~ 27 dec. 1663 i Christiania m. Lauritz Boyesen TESSEBØLL, sorenskriver (1630-1682). Sorenskriver i Aker. Hendes mand var søn af Boye Frederiksson fra Holsten der havde grundlagt et af de betydningsfuldeste handelshuse i Christiania. Han var enkemand ved vielsen og blev ved en datter Kirsten af det første ægteskab stamfar til en udbredt slægt Riis med navn efter hans købmandsgaard [260] .  _

VIII.181 Pernille Christophersdatter FRIIS.

Født 1622 i Ske, Bohuslän. Død o. 1660 i Torp. ~ m. VIII.180 Niels Olufsen DORPH, sognepræst (1616-1668). Se afsn. 1.26.  _ 3 børn med VIII.180 Niels Olufsen DORPH, se afsn. 1.26.

Henvisninger

[258] Skarstedt, C.W.: Göteborgs Stifts Herdaminne, Göteborg 1948
[259] Bexell, J.G.: Götheborgs Stifts Historia och Herdaminne, 1835
[260] Grønn, Finne: En østlandsk slekt Riis, Oslo 1935
[261] Bakke Harald: Fra Id Herred, Frederikshald 1915.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here