Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.3: Fædrene linje for Hanne Marie Lauridsdatter MØLLER, Holger BRØNDSTEDs farfars farmors mor

VII.70 Lauritz Ditlefsen MØLLER, regimentsskriver.

Regimentskriver ved det skanderborgske ryttergods. Død 9 dec. 1702 i Dallerup. ~ 1. m. VII.71 Lisabeth Davidsdatter HEIDE (1655-1687). Se afsn. 1.4. ~ 2. o. 1688 m. Elisabeth Jørgensdatter SEIDELIN (1668-1698). ~ 3. o. 1700 m. Else Børgesdatter BOLLER (1654-1727). Hans fødsel og afstamning er ukendt, muligvis af møllerslægten fra Vads mølle i Aakjær. Første gang, vi støder på hans navn, er han i tjeneste hos amtmanden over Kronborg amt, Eiler Holck; fra denne tjeneste udnævnes han 7. juni 1670 til amtsskriver fra Kronborg amt; førte så amtets regnskaber til 1. maj 1672, hvorefter hans spor forsvinder. 1684 blev han regimentskriver (omtrent = amtsforvalter nu) ved det skanderborgske ryttergods. Borgmesteren i Århus Jens Rasmussen Laasby og en rådmand gik i borgen for ham ved hans tiltrædelse. Han boede vistnok en tid i Ovstrup i Røgen sogn, i sine sidste år i Dallerup sogn, begge steder syd for Hammel i den nordligste del af rytterdistriktet. I denne egns dokumenter støder man af og til på hans navn. F.eks. blev han i vinteren 1701 overfaldet af en beruset herredsfoged, som han havde været i selskab med, og såret: "Han var meget ilde hugget et stort hull igjennem Handsken, som sad paa Haanden, og i Pegefingeren et stort huggen skade paa det inderste Led ved Haanden indtil Benet. Hans Lifkjortel, Vest og Reise-kjortel var iligemaade ganske blodig". Hans svigersøn, fuldmægtig Søren Larsen gift med Johanne Marie, blev ved samme lejlighed slået i hovedet med en ildrager.

pic
Regimenteskriverens underskrift under brev til Kongen 22 dec. 1700

Han var gift 3 gange: 1 gang med Lisabeth Davidsdatter von der Heide, der døde engang før 15. juli 1687. De fik mindst 3 børn, men en datter døde ung. Gift 2. gang med Lisbeth Jørgensdatter Seidelin, der døde 30 år gammel 14. marts i Dallerup sogn. De fik 8 børn, men flere døde unge (efterslægt Friis). Gift 3. gang mellem 1698 og 1702 med Else Børgesdatter Boller. Ingen børn. Kilde: Kelstrup [33], Seidelin [53] (s. 140 ff.),  _

Hans børn med Lisabeth Davidsdatter HEIDE:

1 Ditlef Lauritzen MØLLER, forpagter. Forpagter af herregården Pandum v. Nibe. Født o. 1680. Var 1705 og 1709 handelsmand i Aalborg.  _

2 Hanne Marie Lauridsdatter MØLLER. se VI.35 nedenfor.

Hans børn med Elisabeth Jørgensdatter SEIDELIN:

3 Ida Elisabeth MØLLER. Født 1688. Død 1761 i Taaning. ~ 1. m. Holger SEDELIN, degn (1711-1753). Sognedegn i Ovsted, Taaning ved Skanderborg. ~ 2. m. Rasmus CORNELIUSSEN, degn (-1737). Sognedegn i Ovsted, Taaning ved Skanderborg. 2. mand var 1. mands efterfølger i Ovsted/Taaning. I 2. ægteskab med hendes langt yngre fætter var der ingen børn. Uvist om hun fik børn i 1. ægteskab.  _

4 Jørgen MØLLER. Født 1691. Var 1705 discipel i Skanderborg lærde skole. Skæbne ukendt.  _

5 Anne Sofie MØLLER. Født 1693. Død 1770 i Ølsted. ~ før 1718 m. Laurits Olufsen FRIIS, præst (1680-1725). Sognepræst på Alrø i Horsens Fjord. 3 sønner. Seidelin [53].  _

VI.35 Hanne Marie Lauridsdatter MØLLER.

Født o. 1687. Død feb. 1724 i Vorsø. ~ o. 1706 m. VI.34 Søren LARSEN, forpagter (1673-1723). Sødringholm gods, Søvind sogn. Se afsn. 1.2. Født formodentlig i Ovstrup i Røgen sogn mellem Århus og Silkeborg, hvor faderen regimentskriver Lauritz Ditlefsen Møller boede frem til 1692. Dette år flyttede familien til Dallerup (også mellem Århus og Silkeborg). Hendes mor, Lisabeth Davidsdatter f. von der Heide, var død ved hendes fødsel, men hendes far giftede sig to gange siden. Hun blev gift med tidligere fuldmægtig hos hendes far Søren Larsen omkring 1706, og er formodentlig straks flyttet til Løvenholm og senere Sødringholm, begge i Gesing sogn mellem Randers og Grenå. Død få måneder efter sin mand 5. februar 1724 om morgenen på øen Vorsø i Horsens Fjord. Begravet den 14. samme måned i Søvind Kirke.  _ 8 børn med VI.34 Søren LARSEN, se afsn. 1.2.

Henvisninger

[33] Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensens forslægt. Den Høgsbro'ske Familiefond (privattryk) 1945
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[51] Worsøe, Hans H. og Henning Aarup: Wilhelm Adolph Worsøes Slægtsbog, Åbenrå 1965
[52] Worsøe, Hans H. og K. Høeg Hansen: Udskrift af familien Worsøes slægtsbog, 1959
[53] Seidelin, Mogens: Den Seidelinske Slægtsbog, Bd. 1-5. Illustr. København og Odense 1943-82
[68] Engelbreth, Bolette: brev 1791, Kirkehistoriske Samlinger, bd. V 5 ("Slægten Engelbreth"), 1909-11, s. 800

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here