Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.30: Fædrene linje for Maren Eriksdatter GRØNVOLD, Holger BRØNDSTEDs farmors morfars mormors mor

X.732 Mads MADSEN (GRØNVOLD), købmand.

Død før 27 juli 1628 i Østfold. ~ m.X.733 Ingrid RASMUSDATTER (-1631). - se nedenfor. Købmand i Fredrikstad. I følge stævningsbogen til herredsdagen 1628 er han død dette år.  _ Hans hustru X.733 (forslægt ukendt):

X.733 Ingrid RASMUSDATTER.

Død efter 1631. ~ X.732 Mads MADSEN (GRØNVOLD), købmand - se ovenfor.  _

Deres 5 børn:

1 Else Madsdatter GRØNVOLD. ~ m. Niels Lauritzen TYRHOLM, laugmand (1595-1637). Laugmand i Fredrikstad. Levde som enke i 1637 i Fredrikstad. 4 sønner og 2 døtre.  _

2 Erik Madsen GRØNVOLD, sognepræst. se IX.366 nedenfor.

3 Jacob MADSEN (GRØNVOLD), skibsreder. Skibsreder i Fredrikstad.  _

4 Oluf MADSEN (GRØNVOLD), købmand. Købm. i Fredrikstad. Død o. 1668. ~ m. Marthe Pedersdatter SVERDRUP (-).  _

5 Rasmus MADSEN (GRØNVOLD), købmand. Købm. i Fredrikstad. Født o. 1610.  _

IX.366 Erik Madsen GRØNVOLD, sognepræst.

Født 1600 i Fredrikstad. Begr. 1650 i Rakkestad. ~ 1. o. 1628 m.IX.367 Anna JØRGENSDATTER (-1638). - se nedenfor. ~ 2. o. 1640 m. Hilleborg MADSDATTER (-1669). Studerede teologi i København fra 1618. 1622 kapellan i Hof og Solør, sognepræst sammested i 1628 og fra 1631 til sin død sognepræst i Rakkestad (Østfold fylke). Betegnes som "velstående". Men rigdommen skyldes nok hans første hustru Anna, der var enke efter den hovedrige borgmester i Oslo Søren Mogensen. 1629 indstævnet "Fordi han før sit bryllup havde forseet sig med sin hustru ved leiermaal". Åbenbart havde man fundet ud af, at det ældste barn var født "lidt for tidligt". Han måtte betale 600 rdl. til kongen, hospitalet samt rådstuen. 1634 bekostede han en sten på Oslo kirkegård for sin kones første mand, borgmesteren, samt dennes to hustruer. Dødsåret for borgmesterens anden hustru, altså Erik Madsens egen hustru, står tomt, men hun må være død kort efter. Som enkemand giftede han sig igen med Hilleborg Madsdatter. Kilde [262].  _ Hans hustru IX.367 (forslægt ukendt):

IX.367 Anna JØRGENSDATTER.

Død o. 1638. ~ 1. m. Søren MOGENSEN, borgmester (-1625). Borgm. i Oslo. ~ 2. IX.366 Erik Madsen GRØNVOLD, sognepræst - se ovenfor. Ejede efter sin første mand, borgmesteren i Oslo, en mængde gårde på Østlandet. Var ved giftermålet i 1628 bosat i Nex præstegæld i Romerike. Der kendes ikke børn af hendes 1. ægteskab [262].  _

Erik Madsen GRØNVOLDs børn med Anna JØRGENSDATTER:

1 Inger Eriksdatter GRØNVOLD. Født o. 1630 i Østfold. Død før 24 aug. 1700 i Aker. ~ m. Anders SIMONSEN, foged (1628-1696). Hendes mand, der var fra Oxenvad eller Overvad i Jylland, var assessor og foged over Øvre Romerike i Norge og en af de rigeste mænd i Christiania. Ejede over 225 gårde og gårdsparter. Mindst 2 børn. En datter var gift med rådmand og tolder i Drammen Heinrich Lachmann (ca. 1645-1707) og herved stammoder til den norske Lachmann-familie. En anden overlevede to mænd, biskop Hans Nielsen Munch (1640-1706) og magistratspræsident Hans Hansen Must (1640-1712).  _

2 Maren Eriksdatter GRØNVOLD. se VIII.183 nedenfor.

3 Annechen Eriksdatter ERIKSDATTER. Født o. 1634. Død 7 mar. 1695 i Tønsberg. ~ o. 1654 m. Lauritz Christophersen THUE, provst (1627-1679). Provst i Nøtterø. 7 børn og stammoder til Tønsberg-slægten Thue. Hendes søn Lars Thue i Christiania (f. ca. 1660) optræder som værge for hendes søster Maren i 1705, da denne overlader gården Vestre Ukestad til sine arvinger.  _

4 Margrethe Eriksdatter GRØNVOLD. Født o. 1636. Død 1675 i Christiania. Begr. 9 maj 1675 i H. Trefoldigheds kirke. ~ 1. o. 1660 m. Lambert WANDAL, købmand(?) (-1669). Velsagtens købm. i Lillefosen, Christiansund. ~ 2. nov. 1669 i Lillefosen(?) m. Mogens LAURITZEN, købmand(?) (-).  _

Erik Madsen GRØNVOLDs børn med Hilleborg MADSDATTER:

5 Thorben Eriksen GRØNVOLD, toldbetjent. Toldbtj. i Trondhjem. Født o. 1640. Død i Trondhjem. ~ 17 juni 1680 m. Elisabeth Hansdatter KJELBECH (-). 2 børn. En søn Erik døde som krigsbogholder i Christiania. En datter Catharina var gift med en kaptajn Brandt.  _

6 Erik Eriksen GRØNVOLD, toldkontrollør. Toldkontr. i Porsgrund. Født o. 1642. Død 1689. ~ m. Elisabeth JØRGENSDATTER (-). Fik en enkelt datter Sara, der blev gift med en borger i Larvik Johannes Nielsen.  _

7 Anna Eriksdatter GRØNVOLD. Skæbne ukendt.  _

VIII.183 Maren Eriksdatter GRØNVOLD.

Født 1632. Død 1706 i Eik i Nannestad. Begr. 22 juli 1706 i Holter kirke. ~ 1. 1654 i Vestfold m. VIII.182 Niels PEDERSEN, købmand(?) (-1699). Se afsn. 1.29. ~ 2. 1675 m. Christen JØRGENSEN, foged (1651-1697). Foged i Øvre Romerike. Ejede (efter sin første mand?) en gård Vestre Ukustad i Nannestad samt (efter sin anden mand) gården "Eik midtre" i Holter sogn, ligeledes i Nannestad. Som enke drev hun den sidste videre indtil 1704, hvor hun overlod den til sin dattersøn biskop Niels Olufsen Dorph. Året efter fik samme dattersøn også Vestre Ukustad mod at han lod hende bo i huset og sørgede for hendes underhold. Gården overgik siden til hendes anden dattersøn Erik Olufsen Dorph. Hun blev begravet i Holter kirke i muret gravsted under koret. Der var skifte efter hende den 20.-22. sept. 1706. Boets formue udgjorde lidt over 5000 rdl. Hun efterlod to døtre i første ægteskab. Andet ægteskab var barnløst [262].  _ 2 børn med VIII.182 Niels PEDERSEN, se afsn. 1.29.

Henvisninger

[262] Norsk Tidsskrift for Genealogi 1926 (?)

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here