Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.32: Fædrene linje for Edele Cathrine SØRENSDATTER, Holger BRØNDSTEDs farmors mormors mor

VII.94 Søren SØRENSEN, toldskriver.

Død 1709 i København. Begr. 28 juli 1709 i St. Nicolai. ~ m. VII.95 Anne Elisabeth UTRECHT (-1701). Se afsn. 1.33. Brygger på Lille Strandstræde og toldskriver ved Københavns toldkammer. Fra begravelsesprotokoller for St. Nicolais kirke ved vi at han i 1701 købte en begravelsesplads (nr. 25) på St. Nicolai og at mange af Soelberg-, Falch- og Holst-familien bliver begravet dér frem til 1770. Anledningen til købet må have været hans hustrus død. Hun havde i nogen tid stået under hvælvingen (under alteret) og bliver så begravet 8. september 1701. Han selv begraves 8 år efter d. 28. juli 1709 - efter at have giftet sig 2. gang. En efterlevende enke og søn (Knud?) begraves nemlig begge 22. september 1711. Pesten må have hærget i disse måneder i 1711. 30 september begraves svigersønnen Hans Jørgen Soelbergs barn, 1/2 år, på samme plads, der herefter må være fyldt op (næste begravelse, en nyfødt datter af Abraham Falch, finder først sted i 1742).

pic
St. Nicolaj Kirke omkr. 1700

Svigersønnen Hans Jørgen Soelberg har samme år erhvervet en anden begravelsesplads i St. Nicolai, og her bilægges også i september måned 1711 yderligere to af toldskriverens sønner Knud og Søren Sørensen.  _

6 børn:

1 Edele Cathrine SØRENSDATTER. se VI.47 nedenfor.

2 Elisabeth Malene SØRENSDATTER. Død 1777 i København. Begr. 13 mar. 1777 i St. Nicolaj. ~ før 1710 m. Søren Rasmussen BRØNDSDORPH, købmand (-1734). Købmand og toldskriver i Kbh. Opkaldt efter sin moster. 1709 efterfulgte hendes mand svigerfaren som toldskriver i København. Boede på Lille Strand Stræde. Hun eller manden er tit faddere ved søsteren Edele Cahtrine børn og børnebørns dåb i St. Nicolaj, sidst i 1740 hvor hun da er enke. Ægteskabet var vist nok barnløst. Hun og manden er begge begravet på begravelsespladsen (nr. 27) oprindelig erhvervet sammen med svogrene Hans Jørgen Soelberg og Joachim Cracowitz.  _

3 Knud SØRENSEN. Død 1711 i København. Begr. 22 sep. 1711 i St. Nicolai. Formodentlig død af pest. Begravet på Hans Jørgen Soelbergs begravelsesplads i St. Nicolai, erhvervet 1711.  _

4 Edvard Lorentz SØRENSEN. Født 1694 i København. Døbt 5 nov. 1694 i St. Nicolai. Blandt fadderne ved hans dåb var "kammerråd" Hans Jacob Søbøtker, der blev udnævnt til toldforpagter 2 år senere i 1696 (efterfulgte Edvard Kruse, som Edvard Lorentz nok er opkaldt efter). Skæbne ukendt.  _

5 Søren SØRENSEN. Født 1696 i København. Døbt 13 maj 1696 i St. Nicolai. Død i København. Begr. 25 sep. 1711 i St. Nicolai. Som broren Knud formodentlig død af pest. Begravet på Hans Jørgen Soelbergs begravelsesplads i St. Nicolai, erhvervet 1711.  _

6 Anne Christine SØRENSDATTER. Født 1700 i København. Døbt 3 juli 1700 i St. Nicolai. ~ m. Joachim Hansen CRACOVITZ, købmand (-). Blandt fadderne ved hendes dåb er "Elisabeth Magister Knud Utrechts", altså hendes mormor fra Ebeltoft. Gift med købmand, kirkeværge og assessor Joachim Cracovitz (utvivlsomt en efterkommer af organisten Michael Cracovitz kaldt til Danmark af Chr. IV) og boede på Amagertorv ved St. Nicolaj Kirke i en gård overtaget efter svigerfaren. Manden er fadder ved et par af Hans Jørgen Soelbergs børnebørns dåb (sidst ved Edele Cathrine Lemvighs dåb 1741 i Vor Frue), men er velnok død omkr. 1750, hvorefter Anne Christine er flyttet til Lille Strand Stræde. I 1728 (efter branden) havde de 2 børn og i folketællingerne 1787 og 1801 optræder en enlig, formuende Anne Elisabeth Krakovitz, f. ca. 1730 (hvor der er et "hul" i kirkebogen for Skt. Nicolaj), der må være Anne Christines datter (opkaldt efter mormoren).  _

VI.47 Edele Cathrine SØRENSDATTER.

Død 4 okt. 1762 i København. Begr. 11 okt. 1762 i St. Nicolai. ~ o. 1709 m. VI.46 Hans Jørgen SOELBERG, bankkommisær (1681-1753). Justitsråd og bankkommisær i Kbh. Se afsn. 1.31. Formodentlig døbt i St. Nicolai, hvor dåbsindførslerne i kirkebogen kun rækker tilbage til 1694. Ved hendes død boede hun i gården i Strand Stræde. Boets beholdning blev opgjort til 68.208 1/2 rdl. Alene hendes begravelse kostede ifølge skifteakten 300 rdl., heraf 4 rdl. og 4 mark til et ligvers forfattet af lejlighedspoeten magister Hans Wilhelm Kaalund, trykt og indbundet med forsølvet snit. Kilde Secher [147].  _ 11 børn med VI.46 Hans Jørgen SOELBERG, se afsn. 1.31.

Henvisninger

[147] Secher, V.A.: To Københavnske Lejlighedspoëter. Historiske Meddelelser om København, bd. III 1911-12, s. 613 ff.
[148] Henningsen, L.N.: Provinsmatadorer fra 1700-årene, Haderslev 1985

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here