Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.34: Fædrene linje for Elisabeth Christiansdatter BORCHGREVINCK, Holger BRØNDSTEDs farmors mormors mormors mor

XI.1528 Bonaventura BORCHGREVINCK, kapelmester.

Den sandsynlige far til den mere kendte dansk-hollandske renæssance-komponist Melchior Borchgrevink el. Borchgrevinch. Komponist og kapelmester hos hertug Adolf af Gottorp og en kort tid i 1587 også hos Frederik II i København. Udover (sandsynligvis) sønnen Melchior havde han også to døtre gift i Tyskland samt sønnen Heinrich, musiker ved forskellige mindre tyske hoffer, bl.a. hoffet i Gottorp.  _

Hans søn:

1 Melchior BORCHGREVINCK, kapelmester. se X.764 nedenfor.

X.764 Melchior BORCHGREVINCK, kapelmester.

Født o. 1570. Død 20 dec. 1632 i Roskilde. ~ o. 1605 m. X.765 Magdalene AUGUSTSDATTER (1585-1640). Se afsn. 1.35. En af hovedskikkelserne i Christian IV's hofmusik. I 1587 kom han til Danmark fra Nederlandende (måske via Gottorp), begyndte en uddannelse ved hoffet og blev snart fastansat, fra 1596 med titel af organist. Hurtigt opnåede han betroede poster; bl.a. var han i 1599-1600 leder for de første danske musikere, der rejste til Venedig for at studere.

pic
Loftsmaleri på Rosenborg, der efter traditionen skulle forestille Melchior B. med sit kapel.

I 1603 figurerede han blandt de øverste instrumentister og virkede sandsynligvis som uformel vicekapelmester, indtil han i 1618 blev udnævnt til kapelmester. Borchgrevinck blev afskediget herfra i 1627 og trak sig da tilbage til sit kannikedømme i Roskilde. Han fik kapelmesterposten tilbage i 1631 og beholdt den til sin død. Foruden vokalmusik er der bevaret to femstemmige pavanner og galliarder for consort-ensemble.  _

3 børn:

1 Christian Melchiorsen BORCHGREVINCK, sognepræst. se IX.382 nedenfor.

2 Augustus BORCHGREVINCK. Født 1615. Blev student fra Roskilde Katedralskole 1628 samtidig med sin bror Christian. Skæbne ellers ukendt.  _

3 Fredrik BORCHGREVINCK. Født 1618. Student fra Roskilde Katedralskole i 1635. Skæbne ellers ukendt.  _

IX.382 Christian Melchiorsen BORCHGREVINCK, sognepræst.

Død 1650 i Hornslet præstegård. ~ o. 1642 m. IX.383 Anna Henriksdatter SANDERS (1620-1686). Se afsn. 1.36. Student fra Roskilde 1628, magister 1635, sognepræst i Aaby samme år og fra 1641 i Hornslet (Randers amt), hvor han blev til sin død. Flere børn.  _

3 børn:

1 Magdalene Christensdatter BORCHGREVINCK. Død 1672 i Aaby-Hasle. ~ 18 sep. 1662 m. Hans Jørgensen RHODIUS, præst (1625-1679). Sognepr. i Aaby. Hendes mand var gift ialt tre gange. Hun var hans hustru nr. to. "... har efterladt sig tre børn en søn og to døtre".  _

2 Henrik Christensen BORCHGREVINCK, organist. Født 1643. Død 1699 i Trondhjem. ~ 1. o. 1685 m. Margrethe Paulidatter PRIEUR (-1692). ~ 2. 5 sep. 1695 i Trondhjem m. Catharina Mortensdatter KRAG (1674-1733). Organist ved domkirken i Trondhjem. Ialt (mindst) 5 børn, stamfar til en udbredt norsk embedsslægt B. omfattende f.eks. den sydpolarrejsende Carsten Egeberg Borchgrevink (1834-1919).  _

3 Elisabeth Christiansdatter BORCHGREVINCK. se VIII.191 nedenfor.

VIII.191 Elisabeth Christiansdatter BORCHGREVINCK.

Født 1647. Død 5 jan. 1714 i Århus (Dom). ~ m. VIII.190 Knud Hansen UTRECHT, sognepræst (1634-1711). Se afsn. 1.33. Hun optræder en enkelt gang som fadder ved datterdatteren Anne Christine Sørensdatters dåb i St. Nicolaj kirke i København år 1700.  _ 8 børn med VIII.190 Knud Hansen UTRECHT, se afsn. 1.33.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[28] Glahn, Torben: Soraner-biografier 1747-1800. Overhofmestre, lærere og studerende ved Frederik 5.s akademi i Sorø. Udgivet af Soransk Samfund, 1975
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[244] Bøttiger, L.J.; Æbeltoft og Omegn, Århus 1893

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here