Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.35: Fædrene linje for Magdalene AUGUSTSDATTER, Holger BRØNDSTEDs farmors mormors mormors morfars mor

XI.1530 Augustinus ERIKSEN, kgl. sekretær.

Død 1619 i København. ~ m.XI.1531 Helvig ? (-). - se nedenfor. Var "Kongens Sekretær" i København og svigerfar ("svoger") til Melchior Borchgrevinck. Desuden far til sognepræsten i Stenløse. Han overlevedes af sin hustru.  _ Hans hustru XI.1531 (forslægt ukendt):

XI.1531 Helvig ?.

~ XI.1530 Augustinus ERIKSEN, kgl. sekretær - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Christopher AUGUSTINIUSSEN, præst. Født 1580. Død 1639 i Steenløse. Begr. 20 apr. 1639. ~ m. Mette HANSDATTER (1595-1630). Sognepræst i Steenløse på Sjælland (Frederiksborg amt) fra 1617 til sin død.  _

2 Magdalene AUGUSTSDATTER. se X.765 nedenfor.

X.765 Magdalene AUGUSTSDATTER.

Født o. 1585. Død efter 1640. ~ o. 1605 m. X.764 Melchior BORCHGREVINCK, kapelmester (1570-1632). Se afsn. 1.34.  _ 3 børn med X.764 Melchior BORCHGREVINCK, se afsn. 1.34.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here