Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.38: Fædrene linje for Johanne Kirstine HATTING, Holger BRØNDSTEDs morfars mor

VIII.208 Jørgen MIKKELSEN, provst.

Provst i Bjerre-Hatting herreders provsti. Født o. 1600. Død 1659 i Hatting(?). ~ m. VIII.209 Kirstine Sørensdatter GLUD (-). Se afsn. 1.39. Præst i Hatting (ved Horsens) i første halvdel af 1600-tallet. Han var magister, altså en lærd theolog, og blev provst i Bjerre-Hatting herreders provsti. Han søn og efterfølger må være født omkring 1626, selv må han altså være født omkring 1600 eller noget før. Han døde 1659. Det er alt, hvad man ved om ham.

pic
Hatting kirke. Foto Peter Kannegaard.

Efter en udokumenteret tradition var han gift med Kirstine Sørensdatter Glud, en ellers ukendt datter af Søren Jørgensen, præst i Glud-Hjarnø. Af børn kendes kun Jørgen Jørgensen.  _

Hans søn:

1 Jørgen Jørgensen HATTING, provst. se VII.104 nedenfor.

VII.104 Jørgen Jørgensen HATTING, provst.

Provst i Hatting v. Horsens. Født o. jan. 1626. Død 15 feb. 1709 i Hatting. ~ o. 1661 m. VII.105 Ellen Henriksdatter PONTOPPIDAN (1641-1724). Se afsn. 1.40. Han må være født omkring nytår 1626. Om hans ungdom vides intet, og om det øvrige er der uenighed i kilderne. Efter Wibergs præstehistorie [48] blev han 1659 kaldet til at blive sin fars eftermand i Hatting; ordineret samme år. Også han blev provst. Han blev gammel i embedet, manglede kun 8 måneder i at være "jubellærer", da han døde 1709, begravet 15. februar; - "var 83 år, 1 måned og 6 1/2 dag gammel". I Hatting kirke hænger et epitafium over ham, som ikke stemmer med Wibergs oplysninger; efter det var han provst i 27 år og præst i Hatting menighed i 34; måske har han trukket sig forholdsvis tidligt tilbage og ladet sin søn Jørgen passe embedet fra midt i 90'erne, men heller ikke hans data passer helt med epitafiets.

pic
Epitafi i Hatting Kirke over JJ. Hatting og Ellen Henriksdatter Krabbe(!)

Han blev gift omkring 1661 med Ellen Henriksdatter Pontoppidan, født 1. maj 1641 i Odense, begravet i Horsens 9. juni 1724. De levede ifølge epitafiet sammen i et hæderligt ægteskab i 48 år og havde 3 sønner og 7 døtre, af hvem vi dog kun kender Anne, Jørgen, Henrik og Inger, som alle tog navnet Hatting.  _

6 børn:

1 Anne Jørgensdatter HATTING. Født o. 1662 i Hatting(?). Død okt. 1739 i Ulfborg. ~ 1. 13 sep. 1682 i Hatting m. Anders Madsen STABY, præst (1637-1687). Sognepræst i Staby. ~ 2. o. 1688 m. Albert Villadsen GROVE, præst (1659-1713). Sognepræst i Staby. 1. mand efterfulgt af 2. mand i Staby (ved Ringkøbing). Da hun blev enke 1687, havde hun allerede 3 børn; hun er da nok født omkring 1662 og er altså nok den ældste af sine søskende. Hun havde efterslægt, bl.a. af navnet Bording.  _

2 Jørgen Jørgensen HATTING, provst. Provst i Hatting ved Horsens. Født 30 dec. 1663 i Hatting. Død 25 juli 1738 i Hatting. ~ 16 juni 1705 i Århus Domkirke m.efterkommer nr. 2 afsn. 2.50 Sara Ludvigsdatter PONTOPPIDAN (1683-). Kaldet "cum spe successionis" (med håb om at blive eftermand) i faderens embede allerede 1695. Blev provst 1714. Død 1738, 73 år gammel. Gift med Sara Ludvigsdatter Pontoppidan, datter af stiftsprovsten i Århus, som var hans morbror. I 1738 oprettede han testamente. Han havde da ingen arvinger.  _

3 Henrik Jørgensen HATTING, præst. se VI.52 nedenfor.

4 Sara Kirstine Jørgensdatter HATTING. Født o. 1675. Død 1754. Begr. 9 apr. 1754 i Horsens. ~ 1. m. Anders Sørensen BREDSTRUP, købmand (-1716). Købm. i Horsens. ~ 2. 16 juli 1723 i Horsens m. Jesper Jacobsen NORUP, præst (1682-1758). Præst ved Skt. Ibs. kirke i Horsens. Fik en datter gift Hofgaard i Horsens. Efterslægt Hofgaard, Frimodt mm. Død 79 år gl.  _

5 Inger Marie Jørgensdatter HATTING. Født 1680 i Hatting. Død 19 juni 1713 i Engum. ~ 1. 21 dec. 1704 i Engum, Vejle A. m. Jens Jensen KRAG, præst (1637-1705). Sognepræst i Engum. ~ 2. 29 juni 1706 i Engum, Vejle A. m. Peder Hansen BILLESCHOU, præst (1676-1753). Sognepræst i Engum. 2. mand fulgte 1. mand i præsteembedet i Engum. Der kendes 4 børn af 2. ægteskab. Efterslægt: Nyland, Bay, Billeschou, Wilse mm. En søn Jørgen (1711-76) blev proprietær på Vejbjerggaard. Gården overgik til sønnen Hans Jørgen (1742-1804), g.m. Maren Hansdatter Jansen. Ingen af deres børn nåede voksenalderen, men flere af Maren Hansdatter Jansens søskende ærede ægteparret ved at opkalde deres børn med mellemnavnet Billeskov. Fra disse søskende stammer slægten Billeskov Jansen.  _

6 Anne Marie Jørgensdatter HATTING. Død 1762 i Horsens. ~ m. Jens Sørensen SCHIOLD, købmand (-1743). Købm. i Horsens. Døde uden børn.  _

VI.52 Henrik Jørgensen HATTING, præst.

Sognepræst i Karise. Født 1666 i Hatting. Død 5 aug. 1729 i Karise. ~ 1. 2 dec. 1696 i Karise, Præstø A. m. VI.53 Susanne Kjeldsdatter SCHYTTE (1661-1724). Se afsn. 1.45. ~ 2. o. 1725 m. Mette Marie PINDSFELDT (-). Født 1666, formentlig i Hatting. Han blev student 1685 fra Kalundborg, hvor hans morbror Israel Pontoppidan var rektor. 1695 blev han sognepræst i Karise i Præstø amt. Tog magistergraden 1706. Død 5. august 1729.

pic
Karise kirke. Foto Poul F. Andersen.

Han havde "giftet sig til kaldet", idet han blev gift med enken efter sine to formænd i embedet Susanne Kjeldsdatter Schytte. Flere børn. Efter hendes død giftede han sig med Mette Marie Pindsfeldt; med hende havde han en datter, men hun er os ellers ukendt.  _

Hans børn med Susanne Kjeldsdatter SCHYTTE:

1 Jørgen Henriksen HATTING, præst. Præst i Bergen. Født 13 mar. 1697 i Karise. Død 15 jan. 1770 i Bergen. ~ m. Catharina Hedevig PENDTSFELDT (1701-1760). Student fra Køge 1712, cand. teol. 1721, herefter hjælpepræst hos faren, ved Garnisons-Kirken i København og skoleholder ved Krigs-Hospitalets søndre militaire Skole til 1740. Præst ved St. Jørgen i Bergen 1741-1770. En søn Albert skrev Bergens stifts præstehistorie.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.43.

2 Hans Henriksen HATTING, præst. se V.26 nedenfor.

3 Ellen Cathrine HATTING. Født 21 okt. 1702 i Karise. Død 3 nov. 1778 i Horsens. ~ 1. 21 sep. 1725 i Horsens m. Søren Andersen BREDSTRUP, købmand (-1737). Købm. i Horsens. ~ 2. 1738 m. Hans NYLAND, rådmand (-1770). Rådmand i Horsens.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.44.

1 datter med Mette Marie PINDSFELDT:

4 Susanne Margrethe HATTING. Født 1 aug. 1728 i Karise. Død 1757. ~ 25 sep. 1748 i Ørslev m. Johan Holgersen OLIVARIUS, provst (1721-1774). Sognepræst i Ørslev i Sydsjælland. Hendes mand var den 5te af sin slægt i samme embede; magister og provst. 3 børn. Efterslægt Prom, Olivarius mm.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.45.

V.26 Hans Henriksen HATTING, præst.

Sognepræst i Hatting v. Horsens. Født 17 dec. 1699 i Karise. Død 16 juli 1763 i Hatting. ~ 1. 1 juli 1739 m.efterkommer nr. 9 afsn. 2.50 Ellen Hansdatter TOXVERD (1705-1740). ~ 2. o. 1741 m. V.27 Anniche Cathrine Jacobsdatter STEENSTRUP (1718-1782). Se afsn. 1.50. Student fra Køge 1718. Baccalaur-graden 1719. Alumnus på Valkendorffs Kollegium 1722-1725. Til Hatting kaldedes han 1732 med løfte om succession efter sin farbror Jørgen Hatting, men kom først i embedet efter dennes død 1738. Han døde i Hatting 16. juli 1763 kl. 5 om morgenen (...Hora quinta Mortuus Celeberrimus ille Pastor Dominus Hatting). Gift 1. gang 1739 med Ellen Hansdatter Toxverd, 1705-1740, datter af Hans Toxverd, capellan ved Frue kirke i Århus; dette ægteskab varede kun 1 år og 2 dage; hun blev begravet 3 uger efter at have født en datter. Gift 2. gang ca 1741 med Anniche Cathrine Jacobsdatter Steenstrup, født 19. maj 1718 i Torrild, død som enke efter ham i april-marts 1782 i Skanderborg. I dette ægteskab kendes fra kirkebogen 10 børn, hvoraf dog (mindst) 3 døde som ganske små.  _

1 datter med Ellen Hansdatter TOXVERD:

1 Susanne HATTING. Født 21 juni 1740 i Hatting. Død 1783 i Kristrup (Randers A.). ~ 30 jan. 1765 i Horsens m. Poul HELMS, præst (1736-1806). Sognepræst i Kristrup ved Randers. 4 døtre, kun 2 gift, 5 børnebørn.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.46.

Hans børn med Anniche Cathrine Jacobsdatter STEENSTRUP:

2 Jørgen HATTING, skoleholder. Sognedegn og skoleholder på Alrø i Horsens fjord. Født 6 aug. 1742 i Hatting. Død 26 mar. 1824 i Odder. ~ 1. 6 jan. 1773 i Rødding (Nørling H., Viborg amt) m. Elisabeth Sophie FROM (1742-1779). ~ 2. 12 okt. 1780 i Ålsø m. Johanne Cathrine HOLST (1758-1790). ~ 3. 27 juni 1812 i på Alrø m. Karen Pedersdatter GYLLING (-). Boede i Rødding og Viborg før han, måske i forbindelse med sin første kones død, slog sig ned på Alrø, hvortil han var blevet kaldet som degn d. 28. januar 1779. Forbindelsen til denne ø må komme fra mosteren Dorthe Sophie Jacobsdatter Steenstrup, hvis begge mænd var sognepræster dér. Måske har han fået stillet præsteembedet på Alrø i udsigt. I så fald er det strandet på at mosterens søn af 1. ægteskab Niels Lauritzen Spandet fik embedet i 1785. Han bestred degneembedet på Alrø i henved 40 år. Sit 3. ægteskab indgik han efter 22 års enkestand. Han søgte og fik afsked i 1820 [265]. Død 4 år efter. Ialt mindst 5 børn.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.47.

3 Ellen Cathrine HATTING. Født 24 sep. 1743 i Hatting. Død 8 okt. 1748 i Hatting.  _

4 Johanne Kirstine HATTING. se IV.13 nedenfor.

5 Henrikke HATTING. Født 1746. Døbt 2 juni 1746 i Hatting. Død 1746. Begr. 25 juni 1746 i Hatting.  _

6 Anna Jacobine HATTING. Født 26 feb. 1747 i Hatting. Døbt 6 mar. 1747. Død 1759. Begr. 16 feb. 1759 i Hatting.  _

7 Ellen Cathrine HATTING. Født 4 juli 1749 i Hatting. Døbt 11 juli 1749. Død 25 feb. 1804. ~ 21 juni 1779 i Skanderborg m. Laurits LAURBERG, tolder (1746-1817). Tolder og konsumptionskasserer i Svendborg. En søn Jacob Johannes Laurberg (f. ca. 1787) var præst i Bredsten Balle (Vejle Amt).  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.48.

8 Henriette (Henrica) HATTING. Født 24 sep. 1750 i Hatting. Døbt 2 okt. 1750. Død 13 feb. 1816 i Hillerslev. ~ 19 juni 1772 i Åle sogn m. Christen Vendelbo BRASCH, præst (1742-1818). Sognepræst sidst i Hillerslev i Thy. Mindst 1 søn.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.49.

9 Anna Margrethe HATTING. Født 20 juli 1752 i Hatting. Døbt 26 juli 1752. Træffes 1801, ugift, 47 år, hos forvalteren på Rathlousdal Jacob Hildebrandt på Johannesro og kaldes "hans syskendebarn." Han må være søn af hendes moster Magdalene Sybille Jacobsdatter Steenstrup og Johannes Hildebrandt, præsten i Torrild.  _

10 Dorthe Marie HATTING. Født 3 apr. 1756 i Hatting. Døbt 14 apr. 1756. Død 1756. Begr. 20 juli 1756 i Hatting.  _

11 Jakob Steenstrup HATTING. Født 1759. Døbt 20 sep. 1759 i Hatting. Død 1763. Begr. 22 juli 1763 i Hatting.  _

IV.13 Johanne Kirstine HATTING.

Født 30 jan. 1745 i Hatting. Døbt 18 mar. 1745. Død 15 juli 1779. Begr. 23 juli 1779 i Fruering. ~ 29 sep. 1769 m. IV.8 Christian BRØNDSTED, amtsprovst (1742-1823). Amtsprovst i Horsens. Se afsn. 1.1. Sikkert opkaldt efter Madame Johanne Kirstine Bentzon, født Berner, der var gift med provst Peder Nielsen Bentzon i Væhr nord for Horsens. De stod tit fadder til børn i Hatting præstegård. Hvorfra denne forbindelse stammer, vides ikke. Hun modtog 1779 Det Kgl.Landhusholdningsselskabs større sølvmedalje eller 20 rigsdaler for i årene 1777 og 1778 "at have ladet forfærdige 1195 alen tøjer af adskillige slags, saasom drejl, netteldug, frakketøj, floner (flonel?), hvergarn, bolster, lærreder m.v., hvoraf nogle indsendte prøver især fremfor andre har udmærket sig i henseende til deres finhed".  _ 5 børn med IV.8 Christian BRØNDSTED, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[34] Hansen, Hans: Portrætmalerens Dagbog, Claussen & Rist VI, 1907
[35] Brøndsted, Sophie Conradine: Oldemors Erindringer, Odense 1908
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[59] Erslev, Th.H.: Almindelig forfatterleksikon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra 1814-1840, I-III, Kbh. 1843
[265] Spandet, N.C.: Træk af Skolevæsenets Historie på Alrø. Østjydsk Hjemstavn 1967

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here