Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.4: Fædrene linje for Lisabeth Davidsdatter HEIDE, Holger BRØNDSTEDs farfars farmors mormor

VIII.142 David HEIDE, borger.

Velsagtens borger i Helsingør. Født o. 1600. Død 1659 i Helsingør. Begr. 25 mar. 1659 i Sct. Johannes Kirkegrd.. ~ o. 1655 m. VIII.143 Karen PEDERSDATTER (-1696). Se afsn. 1.5. Det eneste der vides om ham er, at han blev begravet på St. Johannes Kirkegård i Helsingør den 13. januar 1696, og at han i sit ægteskab med Karen Pedersdatter havde tre børn, deriblandt Lisabeth Davidsdatter von der Heide.  _

3 børn:

1 Lisabeth Davidsdatter HEIDE. se VII.71 nedenfor.

2 Frederich Davidsen HEIDE. Født 1657 i Helsingør. Døbt 17 apr. 1657 i St. Olai. Død før 1706. ~ m. Sophia REICH (1655-). Skifte 1706. Hans hustru (datter af skolemesteren David Reich i Helsingør) var da også død. Han havde en søn David, der blev parykmager.  _

3 Annæ Maria Davidsdatter HEIDE. Født 1659 i Helsingør. Døbt 13 feb. 1659 i St. Olai. Skæbne ukendt.  _

VII.71 Lisabeth Davidsdatter HEIDE.

Født o. 1655. Død o. 1687. ~ m. VII.70 Lauritz Ditlefsen MØLLER, regimentsskriver (-1702). Regimentskriver ved det skanderborgske ryttergods. Se afsn. 1.3. Hun må være død omkring 1687 eller lidt før; 15 juli dette år oprettedes skiftekontrakt efter hende. Heri nævnes det, at hendes moder, Karen sal. Jørgen Helmers endnu er i live. Dette kan vel kun forstås sådan, at Karen først har været gift med David v.d.Heide, derefter med Jørgen Helmer, og at hun nu overlever dem begge. Det er ikke lykkedes at finde nogen forbindelse med kendte slægter Heide. På Lolland (Sandby sogn) døde 1684 Johann Davidsen von der Heide ("Denne forvovne Præst plejede at sige: Saalænge Skoven har Kjeppe, saa lad kun Ridefogeden brumme!" - Wibergs præstehistorie [48]). Han kan være broder til Lisabeth, men nogen forbindelse har som sagt ikke kunne påvises. Om datterdatteren Johanne Marie siges det i Bolette Engelbrehts (s.d.) brev fra 1791 [68] , at hendes slægt var af adel, fra Holsten. Adelskabet er vel tvivlsomt, men navnet Heide leder jo tanken hen på Holsten.  _ 2 børn med VII.70 Lauritz Ditlefsen MØLLER, se afsn. 1.3.

Henvisninger

[33] Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensens forslægt. Den Høgsbro'ske Familiefond (privattryk) 1945
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[53] Seidelin, Mogens: Den Seidelinske Slægtsbog, Bd. 1-5. Illustr. København og Odense 1943-82
[68] Engelbreth, Bolette: brev 1791, Kirkehistoriske Samlinger, bd. V 5 ("Slægten Engelbreth"), 1909-11, s. 800
[247] Schultz, V. Hostrup: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd, 1906

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here