Gedcom Extract for Holger BRØNDSTED

Chpt. 1.40: Ancestral Line for Ellen Henriksdatter PONTOPPIDAN, Holger BRØNDSTED's mother's father's mother's father's father's mother

IX.420 Erik KNUDSEN, godsforvalter.

Born 12 Mar. 1568 in Randers(?). Dead 31 Jan. 1631 in Sdr. Broby. ~ 1598 to IX.421 Anne LAURIDSDATTER (1580-1670). See chpt. 1.41. Hans fødested og forældre er ukendte. Han studerede hjemme og udenlands og blev så forvalter på rigsråd Christen Holcks godser i Sydfyn, samlet om Brobygaard i Sønder Broby sogn. Samtidig var han også forvalter på geværfabrikken i Brobyværk, som var anlagt af rigens marsk Anders Bille, og som senere blev "ruineret" af Karl Gustavs svenskere. Han døde 31. januar 1631. Han blev 1. gang gift 1596 med Karen Madsdatter, som døde 1597 på barselseng tillige med barnet. Med "hans anden ægteven", Anna Lauridsdatter, hr. Laurids Jespersens datter af Espe havde han bryllup 1598. Om hende vides iøvrigt kun, at hun sad enke i næsten 40 år, idet hun først døde juledag 1670, da hun havde levet 90 år, 9 måneder og 2 uger; hun skulle altså være født 11. marts 1580. Hun opholdt sig ved sin død hos sin yngste datter Sara på Taagerød ved Køge og blev begravet i Lidemark kirke samme sted. Af hendes (og Erik Knudsens) 12 børn levede 8, som "gjorde hende til en mærkværdig stammemoder". De optog efter deres fødesogn navnet Pontoppidan og blev stamfædre til den såkaldte ældre slægt Pontoppidan, der nu ikke er talrig mere. Flere grene (også af den yngre slægt P.) fører et våben som første gang antræffes hos Erik Knudsens søn Erik Pontoppidan:

pic
Biskop Erik Pontoppidan den Ældre's våben. Stik af A. Haelwegh.

Se E.P. Pontoppidan [83].  _

8 children:

1 Knud Eriksen PONTOPPIDAN, provst. Born 31 Mar. 1599. Dead 22 May 1662. ~ 1. to Anna CHRITENSDATTER (-). ~ 2. 13 Nov. 1659 to Margrethe PEDERSDATTER (-). Præst og provst i Halsted-Aunede på Lolland, hvor han efterfulgte sin morbror Jens Lauridsen.

pic
Epitafium for Knud Eriksen Pontoppidan

12 børn, hvoraf 10 skal være dødfødte. En søn Christen var præst i Utterslev på Lolland efter sin farbror. En datter Anna var gift med degnen Hans Jacoben i Tirsted, Skørringe på Lolland [283].  _

2 Karen Eriksdatter PONTOPPIDAN. Born 1601. ~ 1. to Ole LAURITSEN, præst (1582-1640). Præst i Marslev-Birkende. ~ 2. to Peder RASMUSSEN, præst (1611-1673). Præst i Marslev-Birkende. 3 sønner i 1. ægteskab. De kaldte sig alle Marslev efter fødestedet. Hendes 2. mand efterfulgte den første. Ingen børn i dette ægteskab.  _

3 Laurids Eriksen PONTOPPIDAN, præst. Præst i Utterslev på Lolland. Born 13 Apr. 1604. Dead 27 Aug. 1673. ~ 17 Oct. 1630 in Assens(?) to Karen AMME (-). Epitafium i kirken. 1 søn, der blev præst i Vesterborg og Birket på Lolland.  _

4 Jacob Eriksen PONTOPPIDAN, præst. Præst i Dannemarre på Lolland. Born 5 May 1606. Dead 21 Sep. 1638. ~ to IX.422-4. Gjertrud Lauridsdatter KRABBE (-1663). Gift med sin svigerindes søster. Børn ikke kendt.  _

5 Henrik Eriksen PONTOPPIDAN, rektor. see VIII.210 below.

6 Maren Eriksdatter PONTOPPIDAN. Born 22 Dec. 1609. ~ 1. to Christen THOMÆSEN (-). ~ 2. to Knud PEDERSEN, fuldm. (-). Fuldmægtig på Aagaard på Sjælland.  _

7 Sara Eriksdatter PONTOPPIDAN. Born 16 Feb. 1612. ~ to Hans MORTENSEN, ridefoged (-). Ridefoged på Lellinge, senere ejer af Taagerød, Lidemark sgn.  _

8 Erik Eriksen PONTOPPIDAN, biskop. Born 21 Jan. 1616 in Sdr. Broby. Dead 12 June 1678. ~ 6 Nov. in 1653 to Karen Valentinsdtter KØLER (-). Slotspræst på Antvorskov, sognepræst i Køge; biskop i Trondheim; dr.theol., forfatter (bl.a. Grammatica Danica, den ældste danske grammatik), digter. Førte et våben som er blevet overtaget af andre linjer af Pontoppidanslægten (både den ældre og den yngre):

pic
Biskop Erik Pontoppidan den Ældre. Maleri af Abraham Wuchter på Frederiksborg Slot.

1 søn.  _

VIII.210 Henrik Eriksen PONTOPPIDAN, rektor.

Rektor i Odense. Born 12 Mar. 1608 in Sdr. Broby. Dead 14 Mar. 1659 in Vejle (Nic.). ~ 21 June 1640 in Odense to VIII.211 Anne Lauridsdatter KRABBE (1610-1659). See chpt. 1.43. Han var født på Bjerregaard i Sdr. Broby sogn. Han blev student fra Odense 1629 og drog året efter udenlands; kom til Wittenberg og Jena og besøgte også i nogen tid hollandske akademier. Kom så hjem og tog 1633 magistergraden ved Københavns universitet. 1637 blev han rektor i Odense, og da han blev indsat, holdt han en "oration", kaldet: Schola ad Deum Schala (c: skolen som stige til Gud) "hvori skolens overensstemmelse med Jacobs stige kort og formfuldendt demonstreredes". 1642 blev han udnævnt til sognepræst i Vejle og - måske senere - provst i Nørvang herred. "I Vejle fandt han med suk og græmmelse mange, der betalede ham had for hans kærlighed, hvilket han overvandt ved standhaftighed i gudsfrygt, ved stilhed og årvågenhed" (Wiberg [48]). Han døde i Vejle i fejdetiden 14. marts 1659. Epitaphium i kirken. Gift i Odense 21. juni 1640 med Anne Lauridsdatter Krabbe. Hun var ifølge gravskriften, som iøvrigt er ganske upålidelig, barnefødt 16. marts 1610 (Wiberg siger dog 1619) på sin fædrenegård Ølmenæs i Halland og døde kort efter sin mand 7. september 1659. De havde fem børn. Kilderne er ikke enige om dem.  _

8 children:

1 Ellen Henriksdatter PONTOPPIDAN. see VII.105 below.

2 Erik Henriksen PONTOPPIDAN, student. Born 28 May 1642. Dead Mar. 1680. Nævnes i gravskrift over Anne Lauridsdatter Krabbe (s.d.). tudent fra Viborg. Død ved skibsforlis ved Helingør [283].  _

3 Lauritz Henriksen PONTOPPIDAN, præst. Præst i Hylke ved Skanderborg. Born 4 Feb. 1644. Dead 1698. Bur. 28 Feb. 1898 in Hylke. ~ 1. 1672 to Ane Elisabeth HOLGERSDATTER (-). ~ 2. to Margrethe Casparsatter SUHR (-1708). Epitafium i Hylke kirke. Ialt 1 søn og 3 døtre i de to ægteskaber.  _

4 Israel Henriksen PONTOPPIDAN, rektor. Rektor i Kalundborg, præst i Butterup ved Holbæk. Born 17 Mar. 1646. Dead 1716. ~ to Margrethe Marie MUNCH (1660-). Student fra Slagelse 1667, magister 1677, mektor i Kallundborg 1676, præst i Butterup, Tuse sogne, Tuse Hd. 1694, provst. 1 søn [283].  _

5 Ludvig Henriksen PONTOPPIDAN, stiftsprovst. Stiftsprovst i Århus. Born 7 May 1648 in Vejle. Dead 27 Sep. 1706 in Århus. Bur. 5 Oct. 1706. ~ 1. 30 Mar. 1677 in Herlufmagle to Barbara Hansdatter BACHER (1646-1689). ~ 2. 22 Apr. 1691 to Else Sophie SPEND (1673-1707). Sognepræst i Herlufmagle, Præstø amt, siden stiftsprovst i Århus. Gift 2 gange, ialt 11 børn. Epitafium i Herlufmagle kirke.

pic
Portræt af Ludvig Henriksen Pontoppidan fra epitafiet i Herlufmagle.

En datter Sara blev gift med Jørgen Hatting. En anden datter blev gift med Hans Toxverd, kapellan ved Århus Frue kirke; deres datter Ellen Toxverd var gift med Hans Hatting. Den yngste af stiftsprovstens børn var den berømte Erik Pontoppidan, biskop i Bergen, senere professor i København; produktiv og myreflittig forfatter: "Pontoppidans forklaring", salmebog, kirkehistorie, Danske Atlas, Marmora Danica mm. Slægtens berømteste skud.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.50.

6 Ezechiel Henriksen PONTOPPIDAN, rektor. Born 20 June 1652. Dead 5 Sep. 1707. Student priv. 1673, magister, hører i Aalborg 1688, rektor i Horsens1693, uvist om han var gift [283].  _

7 Erik Valentin PONTOPPIDAN. Born 1659. Dead 24 Feb. 1660. Blev 20 uger minus 1 dag.  _

8 Valentin Eriksen PONTOPPIDAN LILIENKRANTZ, sekretær. Born 1661. Dead 1711. Bur. 29 Jan. 1711 in Kbh. (St. Petri). Han kaldes ved sin død sekretær. Han havde været dansk Resident i Venedig omkring 1684 og skal være blevet adlet. Vistnok ugift [283].  _

VII.105 Ellen Henriksdatter PONTOPPIDAN.

Born 1 May 1641 in Odense. Dead 4 June 1724. Bur. 9 June 1724 in Horsens. ~ abt. 1661 to VII.104 Jørgen Jørgensen HATTING, provst (1626-1709). Provst i Hatting v. Horsens. See chpt. 1.38. Opdrog efter forældrenes død sine mindreårige søskende. Hendes ældre brødre Laurits og Erik gav derfor deres samtykke til at hun skulle arve lige med sine brødre. Begravet af svigersønnen i Horsens: "Den 9. juni begravet min kones moder Ellen Henriksdatter, salig hr. Jørgen Hattings enke udi moders begravelse i Skt. Ibs kirke"  _ 6 children with VII.104 Jørgen Jørgensen HATTING, see chpt. 1.38.

References

[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[83] Pontoppidan, E.P.: Slægten Pontoppidan, Nykøbing F. 1905
[210] Qvistgaard, Erhard: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie", 1934.
[283] Winther, Christian: Slægten Pontoppidan, januar 2009.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here