Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.43: Fædrene linje for Anne Lauridsdatter KRABBE, Holger BRØNDSTEDs morfars morfars farmors mor

XI.1688 Oluf LAURITSSEN, landsdommer.

Død o. 1560. Landsdommer i Norhalland, Sverige. Levede 1554. Der findes ialtfald 8 gamle slægter Krabbe. Dansk Adelsleksikon (1904) nævner denne forlængst uddøde slægt som nr. VII. Våbenet var et rødt hjerte i hvidt felt; på hjelmen to jærnklædte arme, holdende et rødt hjerte. Der er divergerende beskrivelser af de ældste led. Kilden for denne beskrivelse er Lebech-Sørensen [152]  _

2 børn:

1 Erik OLSSEN, godsejer. se X.844 nedenfor.

2 Gullbrand OLSSEN, herredsfoged. Død 1565. Formodentlig Daniel Rantzaus foged i Fjäre herred. Faldt i slaget om Varberg fæstning 1565.  _

X.844 Erik OLSSEN, godsejer.

Ejer af Råø i Sverige. Nævnes frem til 1610. Overtog Ølmenæs (eller Ulmenæs) i Halland fra sin brorsøn Olof Gullbrandssen, der døde barnløs ca. 1600.  _

Hans søn:

1 Laurids Eriksen KRABBE, godsejer. se IX.422 nedenfor.

IX.422 Laurids Eriksen KRABBE, godsejer.

~ m. IX.423 Karen FRIIS (-). Se afsn. 1.44. Til Ølmenæs (eller Ulmenæs) i Halland. Levede i 1625. I gravskriften over datten Anne Krabbe (i Vejle) nævnes 4 søskende. Ialt altså 5 børn.  _

5 børn:

1 Peder Lauridsen KRABBE, kaptajn. Kaptajn og godsejer til Olsnæs i Norge og Ølmenæs i Halland. Død 1667. ~ m. Kirsten DUE (-). Med ham uddøde mandslinjen.

pic
Peder Lauridsen Krabbes segl.

2 døtre blev gift adeligt i Bohus len.  _

2 Erik Lauridsen KRABBE. Død 1637. Faldt 1637 i den spanske krig for Breda udi Brabant.  _

3 Kirstine Lauridsdatter KRABBE. ~ 1. m. Arild GRIIS (-). Dansk adelsmand. ~ 2. m. Nils Staffanson HJULHAMMAR, major (-). Svensk adelsmand og major. Hendes efterslægt med sin anden mand tilhører den svenske adel.  _

4 Gjertrud Lauridsdatter KRABBE. Død o. 1663 i dannemare. ~ 1. m. IX.420-4. Jacob Eriksen PONTOPPIDAN, præst (1606-1638). Præst i Dannemarre på Lolland. ~ 2. m. Hans MULE, præst (1614-1681). Præst i Dannemarre på Lolland. 2. mand var 1. mands efterfølger i Dannemarre [48], [210].  _

5 Anne Lauridsdatter KRABBE. se VIII.211 nedenfor.

VIII.211 Anne Lauridsdatter KRABBE.

Født 16 mar. 1610 i Ølmenæs, Halland. Død 7 sep. 1659 i Vejle. ~ 21 juni 1640 i Odense m. VIII.210 Henrik Eriksen PONTOPPIDAN, rektor (1608-1659). Rektor i Odense. Se afsn. 1.40.  _ 8 børn med VIII.210 Henrik Eriksen PONTOPPIDAN, se afsn. 1.40.

Henvisninger

[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[152] Lebech-Sørensen, Mette: Scholastica Kellinghusen. Personalhistorisk Tidsskrift 1998, s. 34-73.
[210] Qvistgaard, Erhard: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie", 1934.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here