Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.45: Fædrene linje for Susanne Kjeldsdatter SCHYTTE, Holger BRØNDSTEDs morfars morfars mor

X.848 Oluf Nielsen SCHYTTE, rektor.

Kompastor og rektor i Viborg. Død 1591. Der fortælles noget forskelligt om de ældste led af slægten Schytte, deres giftermål og deres børn (se Schüthe/Fabricius [36]). Det følgende skulle være nogenlunde sikkert. Navnet staves forskelligt, men denne form sejrer til sidst. Ole Schytte var 1543 kompastor (c: den ene af to ligestillede sognepræster ved samme kirke) ved Gråbrødrekirke i Viborg; kirken er nu nedrevet, og stedet kaldes Hans Tavsens plads. Samtidig var han også skolens rektor, skønt det nylig var blevet forbudt at forene disse to embeder. Han roses af biskoppen for sin nidkjære og opofrende virksomhed som skolemester. 1550 blev han kannik (c: fik del i indtægter fra det tidligere katolske kirkegods). 1554 opgav han rektorembedet, som han havde beklædt i 14 år, altså fra 1540. Hans navn træffes tit i den gejstlige retspleje, og det ses, at han var ven med flere af tidens åndelige foregangsmænd. Han levede endnu ved juletid 1590; men i april 1601 var han død. Han havde tre sønner, som blev præster. Muligvis også en datter Maren gift med res. kpl. ved Viborg Domkirke Laurids Aagaard (en ane til Joh. V. Jensen [126]).  _

3 børn:

1 Peder Olufsen SCHYTTE, præst. Præst i Gunderup ved Aalborg. ~ m. Maren Kjeldsdatter TRANE (-). Gift med formandens datter.  _

2 Niels Olufsen SCHYTTE, sognepræst. se IX.424 nedenfor.

3 Anders Olufsen SCHYTTE, præst. Præst ved Gråbrødrekirke Viborg. Født o. 1535. Død 1 sep. 1592. ~ m. Anne Nielsdatter JUUL (1560-). Nævnes af Wiberg som sin faders eftermand - hvordan det så skal forklares. Efterslægt bl.a. Aagaard, Paludan, Seedorf (digteren Hans Hartvig) [126].  _

IX.424 Niels Olufsen SCHYTTE, sognepræst.

Sognepræst i Kobberup ved Skive. Død 1601. Der kendes et brev fra ham 1554, han var da student. 1562 nævnes han som sognepræst i Kobberup ved Skive. Døde efter sandsynligste kilde 1601. Angivelserne ang. hans giftermål er usikre. Der var adskillige børn, deraf kendes 3: Maren, Anders og (således Wiberg) Anders.  _

2 børn:

1 Maren Nielsdatter SCHYTTE. ~ m. Thøger Kjeldsen TRANE, præst (-). Sognepræst i Gunderup. Gift med sin farbrors svoger, broder til Maren Kjeldsdatter Trane g.m. Peder Olsen Schytte.  _

2 Anders Nielsen SCHYTTE, sognepræst. se VIII.212 nedenfor.

VIII.212 Anders Nielsen SCHYTTE, sognepræst.

Sognepræst i Tostrup og Roum i Himmerland. Født 1565. Død o. 1634. ~ 1. m. Maren ANDERSDATTER (-1599). ~ 2. 1599 m. Anna JENSDATTER (-1599). ~ 3. 1600 m. VIII.213 Maren Jensdatter TRANE (1580-). Se afsn. 1.46. Nævnt i embedet som sognepræst i Tostrup og Roum i Himmerland 1592 og 1622. Gift 3 gange. 1. gang med Maren Andersdatter, datter af Anders Madsen, præst i Hersom ved Randers. 3 sønner, 1 datter. 2. gang 1599 med Anna Jensdatter, måske datter af en ellers ukendt præst i Agerskov, død oktober 1599. 3. gang 1600 med Maren Jensdatter Trane, datter af Jens Trane i Laastrup-Skals ved Viborg. 13 børn. Deraf kendes 4.  _

Hans børn med Maren Jensdatter TRANE:

1 Christen Andersen SCHYTTE, præst. Sognepræst i Tostrup og Roum i Himmerland. Født 9 jan. 1604. Død 1666. I faderens embede fra 1634. Gift med 4 sønner, heraf en søn Anders, sognepræst i Lynge og Broby i Sorø Amt. Om Anders hedder det: "var blind i 6 år, men kunne Evangelierne udenad, havde et højt mæle og en ren udtale, kunde høres langt udenfor kirken; god filolog og latinsk poet; nidkær, opbyggelig og redelig" (Wiberg).  _

2 Hans Andersen SCHYTTE, præst. Sognepræst i Fanefjord på Møen.. Født 1605. Død 1681. Jubellærer. 1 datter.  _

3 Niels Andersen SCHYTTE, præst. Præst i Vestervig. Død o. 1676. Død 1676 eller 86. I hvert fald 5 børn.  _

4 Kjeld Andersen SCHYTTE, provst. se VII.106 nedenfor.

5 Poul Andersen SCHYTTE, præst. Sin fars efterfølger i Tostrup og Roum(?).  _

VII.106 Kjeld Andersen SCHYTTE, provst.

Provst i Kongsted ved Faxe. Født 2 juni 1619. Død 4 okt. 1680 i Kongsted. ~ 1. 19 juni 1653 m. VII.107 Abigael Hansdatter NYBORG (1627-1665). Se afsn. 1.47. ~ 2. 1666 m. Engelke Albersdatter SCHOUWARD (-1721). Student fra Slagelse 1641. Rejste til København og begyndte studierne, men blev 1642 huslærer hos en toldembedsmand i Helsingør (Jørgen Bejer); 1643 tilbage til København, candidat 1644. Derefter huslærer en tid; først på en gård i Aastrup ved Elverdam, derefter en pause med dimisprædiken i København, så i april 1645 huslærer i Herfølge, men kort efter kaldet til præceptor for en søn af rigsråd Chr. Skeel til Vallø mm. 1649 prædikede han for første gang i Kongsted ved Faxe (hos svigerefaderen, Hans Nyborg). Først da denne døde i 1652, blev Kjeld Schytte hans efterfølger i embedet, provst 1678. Død 4. oktober (eller november) 1680. "En særdeles opbyggelig, retsindig og gudsfrygtig lærer".

pic
Kongsted kirke ved Faxe. Foto Alex Larsen.

Gift 1. gang 19. juni 1653 med forgængerens datter Abigael Hansdatter Nyborg. Hun boede hele livet i Kongsted, hvor hun var født 22. december 1627 og døde 28. juli 1665 efter at have fået 10 børn i 12 års ægteskab, 5 sønner og 5 døtre. Gift 2. gang med Engelke Albersdatter Schouward, død 1721; hun var datter af en Dorthea Friis og havde til stedfader Hjeronymus Weitzius, professor i Sorø; med hende 2 sønner, 5 døtre. Af de 17 børn kendes kun 7.  _

Hans børn med Abigael Hansdatter NYBORG:

1 Hans Kjeldsen SCHYTTE, collega. Født 1655. Død 1681 i Sorø. "Collega" i Sorø; druknede i Sorø 1681.  _

2 Anders Kjeldsen SCHYTTE. Født 1656. Død 1678 i Kongsted.  _

3 Hjeronymus Kjeldsen SCHYTTE, collega. Collega i Sorø. Ellers ukendt  _

4 Susanne Kjeldsdatter SCHYTTE. se VI.53 nedenfor.

Hans børn med Engelke Albersdatter SCHOUWARD:

5 Albert Kjeldsen SCHYTTE, præst. Præst i Hvedstrup ved Roskilde. Født 1668. Død 1744. Magister, jubellærer. Gift 2 gange. Den sidste hustru var født 1713!  _

6 Dorothea Kjeldsdatter SCHYTTE. ~ m. ? TUEDE, præst (-). Præst i København. Gift med en præst Tuede (nævnes ikke i Wibergs præstehistorie).  _

7 Abigael Kjeldsdatter SCHYTTE. gift med "præsten i Vindbyholt". Nævnes ikke i Wibergs præstehistorie.  _

VI.53 Susanne Kjeldsdatter SCHYTTE.

Født 11 juni 1661 i Kongsted. Død 2 feb. 1724 i Karise. ~ 1. m. Hans Christensen MUHLE, præst (1647-1683). Sognepræst i Karise. ~ 2. 2 juli 1685 m. Rasmus BLAD, præst (1660-1695). Sognepræst i Karise. ~ 3. 2 dec. 1696 i Karise, Præstø A. m. VI.52 Henrik Jørgensen HATTING, præst (1666-1729). Sognepræst i Karise. Se afsn. 1.38. De 3 mænd fulgte hinanden i embedet i Karise.  _ 3 børn med VI.52 Henrik Jørgensen HATTING, se afsn. 1.38.

Henvisninger

[36] Schüthe, Albert & Albert Fabritius: Stammtafel des Geschlects Schytte-Schötte-Schüthe (jütländischer-norddeutscher Zweig) 1460-1914, Wilhelmsburg 1915, I-II.
[126] Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Digtere og forfattere. 1981.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here