Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.47: Fædrene linje for Abigael Hansdatter NYBORG, Holger BRØNDSTEDs morfars morfars mormor

VIII.214 Hans Sørensen NYBORG, provst.

Provst i Kongsted ved Faxe. Død 18 juli 1652. ~ m. VIII.215 Anna JØRGENSDATTER (-). Se afsn. 1.48. Om hans afstamning vides intet. Han er jo nok fra Nyborg, men i så fald er han ikke præstesøn. Wiberg oplyser om ham, at han er student 1602, men meddeler så uden nærmere forklaring, at han blev 1. kapellan ved Nicolaj kirke i København 1595. 1606 blev han sognepræst i Kongsted ved Faxe. Blev også provst. Død 18. juli 1652. Han betegnes som jubellærer; det betyder jo 50-års jubilar og stemmer altså ikke med, at han blev student 1602. Han giftede sig, uvist hvornår, med Anna Jørgensdatter. 2 børn kendes.  _

2 børn:

1 Abigael Hansdatter NYBORG. se VII.107 nedenfor.

2 Susanna Hansdatter NYBORG. Død 1655. ~ m. Jesper Jepsen ENGBERG, præst (1599-1668). Sognepræst i Stubbekøbing. Hendes mand var gift 2 gange til og havde ialt 5 sønner og 7 døtre.  _

VII.107 Abigael Hansdatter NYBORG.

Født 22 dec. 1627 i Kongsted. Død 28 juli 1665 i Kongsted. ~ 19 juni 1653 m. VII.106 Kjeld Andersen SCHYTTE, provst (1619-1680). Provst i Kongsted ved Faxe. Se afsn. 1.45.  _ 4 børn med VII.106 Kjeld Andersen SCHYTTE, se afsn. 1.45.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here