Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.48: Fædrene linje for Anna JØRGENSDATTER, Holger BRØNDSTEDs morfars morfars mormors mor

X.860 Laurits JØRGENSEN, provst.

Provst i Hammer herred. Død o. 1591. Var 1584 præst i Hammer mellem Næstved og Præstø; han blev da udnævnt til provst i Hammer herred. Han må være død ca. 1591. Formodentlig er eftermanden i embedet hans ældste søn.  _

Hans søn:

1 Jørgen LAURITSEN, sognepræst. se IX.430 nedenfor.

IX.430 Jørgen LAURITSEN, sognepræst.

Sognepræst i Hammer mellem Næstved og Præstø. Død o. 1610. ~ m. IX.431 Abel THOMASDATTER (-). Se afsn. 1.49. Nævnes som sognepræst i Hammer i Præstø amt 1595 og 1610. 1595 brændte hans præstegård. Død efter 1610.

pic
Hammer kirke. Foto Thomas Jørgensen.

Han var gift med Abel Thomasdatter, datter af præsten i Allerslev syd for Præstø, Thomas Christensen. De havde antagelig i altfald 3 børn.  _

3 børn:

1 Laurits Jørgensen HAMMER, præst. Præst i Lynge ved Sorø. Død 1668. Børn kendes ikke.  _

2 Hans Jørgensen HAMMER, præst. Magister, sognepræst i Førslev ved Flakkeberg. Født o. 1605. Død o. 1691. 1 datter.  _

3 Anna JØRGENSDATTER. se VIII.215 nedenfor.

VIII.215 Anna JØRGENSDATTER.

~ m. VIII.214 Hans Sørensen NYBORG, provst (-1652). Provst i Kongsted ved Faxe. Se afsn. 1.47.  _ 2 børn med VIII.214 Hans Sørensen NYBORG, se afsn. 1.47.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here