Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.50: Fædrene linje for Anniche Cathrine Jacobsdatter STEENSTRUP, Holger BRØNDSTEDs morfars mormor

VIII.216 Søren SØRENSEN, bonde.

~ m.VIII.217 Marie LAURIDSDATTER (-). - se nedenfor. Bonde i Stenstrup i Jylland i midten af 1600-tallet. Det må være Stenstrup i Arden sogn i Himmerland. Han var gift med Marie Lauridsdatter.  _ Hans hustru VIII.217 (forslægt ukendt):

VIII.217 Marie LAURIDSDATTER.

~ VIII.216 Søren SØRENSEN, bonde - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Niels Sørensen STEENSTRUP, provst. se VII.108 nedenfor.

VII.108 Niels Sørensen STEENSTRUP, provst.

Provst i Øsløs og Vesløs i Vestre Hanherred. Født 9 sep. 1644 i Steenstrup. Død 15 aug. 1696. ~ m. VII.109 Cathrine Pedersdatter BOTZEN (1643-1725). Se afsn. 1.51. Student fra Viborg 1667; candidat 1669 med karakteren illum accipimus (vi antager ham), vist ikke nogen særlig stor karakter. Sognepræst i Øsløs og Vesløs i Vestre Hanherred 1674. Provst i 1679 (en ung provst). Død 15. august 1696. Biskop Birkerod "havde mere fornøjelse af hans smukke bibliotek end af den øvrige gode medfart, med hvilken han og bispinden ej mindre af ham end af de andre præster bleve accomoderede".

pic
Øsløs og Vesløs kirker. Foto Bodil & Arne Nielsen.

Han var gift med Cathrine Pedersdatter Bodtzen. Hun var født ca. 1643 og døde i Viborg, hvor hun findes begravet 22. december 1725. Der var ifølge skiftet efter ham 7 sønner og 2 døtre [272].  _

9 børn:

1 Peter STEENSTRUP, studiosus. Ældste søn. Forfattede ved skiftet efter faren et katalog over hjemmets bibliotekt, der derefter solgtes for 742 rdl. og 2 mark. Var en tid i Rostock og kaldes forhenværende regimentskvartermester. Ved skiftet i 1696 betegnes han studiosus.  _

2 Søren STEENSTRUP. Skæbne ukendt.  _

3 Johannes STEENSTRUP. Skæbne ukendt.  _

4 Magdalene Nielsdatter STEENSTRUP. Død 1750. ~ 1698 m. Michael Frantsen VOGELIUS, præst (1671-1731). Præst i Øsløs og Vesløs i Vestre Hanherred. Hendes mand fulgte sin svigerfar i embedet i Øsløs. De havde 6 sønner og 5 døtre, som kaldte sig Steenstrup; fra dem nedstammer de senere kendte personer af navnet, såsom f.eks. professorerne Japetus St. og hans søn Johannes St.  _

5 Lucas Nielsen STEENSTRUP, præst. Præst i Vridsted-Fly ved Skive. Født 11 okt. 1681. Død 10 mar. 1751. ~ 1. 6 feb. 1714 i Viborg m. Dorothea Jochumsdatter LASSEN (-1715). ~ 2. 11 maj 1725 m. Johanne Hochumsdatter BREGNHOLM (-1732). ~ 3. i 1733 m. Birgitte Muhle Lauritsdatter HVIDBERG (-). Betegnes som en streng præst. Var gift tre gange. 2 sønner og 2 døtre. Han nægtede han engang en kone at kaste jord på hendes afdøde barn, fordi hun kaldte det en Guds Engel, og han henholdt sig til, at han var altfor ringe til at kaste jord på en Engel [272]. Epitafium i Fly kirke.  _

6 Jacob Nielsen STEENSTRUP, provst. se VI.54 nedenfor.

7 Christoffer STEENSTRUP. Skæbne ukendt.  _

8 Matthias STEENSTRUP. Kaldes som den ældre bror Peter studiosus. Også han skal have opholdt sig i udlandet.  _

9 Cathrine STEENSTRUP. Skæbne ukendt.  _

VI.54 Jacob Nielsen STEENSTRUP, provst.

Provst for Hads herred. Født 11 feb. 1683. Død 18 apr. 1760. ~ o. 1714 m. VI.55 Anna Cathrine Jochumsdatter BRORSON (1683-1733). Se afsn. 1.54. Student fra Viborg 1702; candidat 1705 (haud illaud); magister 1714; sognepræst i Torrild-Vedslet ved Odder samme år; 1735 blev han provst for Hads herred. Han døde 18. april 1760. Han betegnes som en "vigilantissimus praeco"... en særdeles årvågen forkynder. Biskop Hygum i Århus visiterede hos ham 1741 og 1744 og giver ham særdeles smukt vidnesbyrd. 1741: Provst Jacob St. prædikede som han altid plejer opbyggeligt og tydeligt. Han er ellers os bekendt en af de forstandigste og flittigste præster her i stiftet; men ungdommen og menigheden havde dog kun yderst svage begreber om de himmelske ting (Thi degnen var fordrukken). Gud se i nåde til dette mørke sted. 1744 var forholdene blevet betydeligt bedre: Provsten prædikede hel opbyggelig og vel, ligesom han iøvrigt forretter sit embede med en særdeles flid og vindskibelighed og i al hans adfærd er for andre et eksempel. Frugterne deraf viste sig derfor også i hans menighed, hvor de unge svarede med stor færdighed, og de gamle hørte til med agtsomhed og andagt.

pic
Torrild og Vedslet kirker. Foto Knud Thomsen og Jens H.S. Andersen.

Han var gift med Anna Cathrine Jochumsdatter Brorson, født 1683 i Randlev, begravet 12. februar 1733 i Torrild. Hun fødte ham 6 døtre.  _

6 børn:

1 Hedevig Margrethe Jacobsdatter STEENSTRUP. Født 1715. Død 1797. Ugift, boede 1749 hos pastor Peder Bentzon i Væhr præstegård (hvis kone Johanne Kirstine Hansdatter Hatting er opkaldt efter). 1766, 1770 og 1787 i Skanderborg hvor hun levede af sine midler meget honnet og havde tjenestepige; ved sin død boede hun i Torrild Præstegård. Hun er sikkert opkaldt efter fruen til Aakjær Hedevig Margrethe Bornemann, gift Rosenørn.  _

2 Anniche Cathrine Jacobsdatter STEENSTRUP. se V.27 nedenfor.

3 Dorthe Sophie Jacobsdatter STEENSTRUP. Født 1719. Død 30 okt. 1778 i Alrø. ~ 1. 1744 i Falling m. Laurits Nielsen SPANDET, præst (1712-1757). Sognepræst i Alrø. ~ 2. 3 apr. 1759 i Alrø m. Jens Hansen MØLLER, præst (1720-1785). Sognepræst i Alrø. 1. mand efterfulgt af 2. mand i Alrø. Børn i begge ægteskaber. Sønnen Niels Lauritzen Spandet blev næste sognepræst på Alrø. En datter var gift med præsten Schandorff i Tyrsted.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.51.

4 Øllegaard Jacobsdatter STEENSTRUP. Født 1721. Død 1804 i Tyrsted præstegård. ~ 1754 m. Jørgen Christian MØLLER, møller (-1800). Møller i Bjerre mølle, Aale sogn. Ingen børn. 1801 var hun enke og boede da i Tyrsted præstegård (Søvind sogn; hos sin søsterdatters mand.); døde og blev begravet der.  _

5 Dorethe Johanne Jacobsdatter STEENSTRUP. Født 1722. Død 1760 i Torrild. Ugift. Stod 1756 fadder til en søsterdatter i Hatting.  _

6 Magdalene Sybille Jacobsdatter STEENSTRUP. Født 1723. Død 1791. ~ 1760 i Torrild m. Johannes Thorsing HILDEBRANDT, præst (1724-1799). Sognepræst i Torrild-Vedslet. Hendes mand blev sin svigerfaders eftermand i Torrild; meget elsket, velhavende. En søn Jacob (tilsyneladende enebarn) blev forvalter på Rathlousdal.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.52.

V.27 Anniche Cathrine Jacobsdatter STEENSTRUP.

Født 19 maj 1718 i Torrild. Død 4 mar. 1782 i Skanderborg. ~ o. 1741 m. V.26 Hans Henriksen HATTING, præst (1699-1763). Sognepræst i Hatting v. Horsens. Se afsn. 1.38. Hun overlevede sin mand Hans Hatting og døde først 1782; begravet 4. marts 1782 i Skanderborg, hvor hun vel som enke har boet hos sin ugifte søster Hedevig Margrethe.  _ 10 børn med V.26 Hans Henriksen HATTING, se afsn. 1.38.

Henvisninger

[272] Sodberg, N.: Præsterne i Øsløs, Vesløs, Arup Pastorat siden Reformationen. Historisk Årbog for Thisted amt 1915, side 3-33).

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here