Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.55: Fædrene linje for Anniche ANCHERSDATTER, Holger BRØNDSTEDs morfars mormors mormor

X.888 Poul JENSEN, rådmand.

Født 1511. Død 11 okt. 1572 i Kolding. ~ 1. m. Anna EBBIS (-1550). ~ 2. 1552 i Kolding m. X.889 Else Sørensdatter KJÆR (PALUDAN) (1535-1625). Se afsn. 1.56. købmand, rådmand og tolder i Kolding. Har åbenbart lagt penge ud for Kolding by og da den ikke kunne betale, får han i 1546 en lille gyde, der hørte byen til. I 1557 fordeles/sælges klosterets jord i Kolding. Povl Jensen er nævnt som en af køberne. Døde 61 år gammel.  _

Hans børn med Anna EBBIS:

1 Maren POULSDATTER. Død 16 maj 1575.  _

2 Karen POULSDATTER. Død 21 okt. 1583 i Haderslev.  _

3 Anne POULSDATTER. Død 14 apr. 1586.  _

4 Jens POULSEN, rådmand. Født 1540. Død 21 nov. 1592. ~ 26 juli 1573 i Kolding m. Magdalene Arentsdatter FALCKAMS (-). Blev ligesom sin far borger, rådmand og tolder i Kolding. 7 børn.  _

5 Peder POULSEN.  _

Hans børn med Else Sørensdatter KJÆR (PALUDAN):

6 Søren POULSEN KOLDING, provst. se IX.444 nedenfor.

7 Poul POULSEN, rektor. Født 1567. Død 1635. ~ m. Maren (Karen) Knudsdatter BUCH (1573-1636). Blev magister. 1600 blev han rektor ved Kolding skole,1608 kapellan i Kolding og sognepræst i Alminde. Fra 1612 blev han præst i Kolding indtil sin død, 68 år. gl., i 1635. Hans ligsten findes endnu i koret i Kolding Kirke. 2 børn.  _

8 Iver POULSEN, borgmester. Født 1568. Borgmester i København i 1615. Hans våben fandtes til langt op i tiden i Egtved præstegård. Våbnet indeholdt en rød ørn, uden tvivl til minde om hans herkomst fra Kolding, hvis slot kaldtes "Ørnborg", og hvorfor nogle af Poul-sønnerne kaldte sig "Ørn".  _

IX.444 Søren POULSEN KOLDING, provst.

Provst i Egtved-Ødsted. Født 1561 i Kolding. Død 13 juli 1640 i Egtved. ~ 1. 14 juni 1590 i Verst m. IX.445 Mette STEPHANSDATTER (-1617). Se afsn. 1.57. ~ 2. 22 nov. 1618 i Egtved m. Inger Nielsdatter BUCH (-1656). Han blev student fra Roskilde 1584 og drog udenlands (Wittenberg) 1586. Blev sognepræst i Egtved-Ødsted 1588. I en ung alder desuden provst, ca. 1594. Død som jubellærer 1640. "Meget venerabel og retsindig; stiftede meget godt; dræbte engang en ulv med en sten, som i mange år var i præstegården". Til minde om dette blev stenen opbevaret ved præstegården og fik indskriften : "Med denne sten og bøgegren, blev dræbt gråben i ageren". Gravsat med begge sine koner i en muret grav under kirkens kor og der blev opsat et ephitafium for ham.

pic
Egtved og Ødsted kirker. Foto Torben Sørensen.

Gift 1. gang med Mette Stephansdatter, død 1617. 8 børn. Hendes morbror var forgænger i embedet og før ham havde hendes morfar været den første præst i Egtved efter reformationen. Gift 2. gang med konens kusine Inger Nielsdatter Buch, død 1656 uden børn. Ialt vist 8 børn, men kun 2 børn af første ægteskab førte slægten videre.  _

Hans børn med Mette STEPHANSDATTER:

1 Poul SØRENSEN, præst. Sognepræst i Hjarup-Vamdrup. Født 1596. Død 24 juni 1659. ~ 1. m. Dorthe HANSDATTER (-). ~ 2. m. Maren GODSKEDATTER (-). Havde muligvis 1 datter, gift med hans eftermand. Efterslægt iøvrigt i [232].  _

2 Ancher SØRENSEN, provst. se VIII.222 nedenfor.

VIII.222 Ancher SØRENSEN, provst.

Provst i Kolding. Født 21 juni 1608. Død 16 nov. 1682 i Kolding(?). ~ 1. 26 juli 1637 m. Maren Nielsdatter BØGVAD (1618-1639). ~ 2. 13 okt. 1641 m. VIII.223 Anna Jeremiasdatter WULFF (1625-1700). Se afsn. 1.59. Student fra Sorø 1627 Magister 1637. Kaldet med håb om succession til faderens eftermand i Egtved 1633, men før hans død kaldet til sognepræst i Kolding 1635. Provst her 1661. Døde 16. (eller 26.) november 1682. Gift 1. gang 1637 med Maren Nielsdatter Bøgvad, 1618-39, datter af borgmesteren i Kolding, 1. søn. Gift 2. gang 1641 med Anna Jeremiasdatter Wulff, født i Kolding 1625, død 1700, begravet 23. april. Hun var datter af slotsskriver på Koldinghus Jeremias Wulff og Anniche Hermansdatter Reiminch. Om disse hendes forældre må der antagelig kunne findes mere i de gamle Kolding-arkiver. Det er ikke forsøgt. Med Anna Wulff 3 sønner og 9 døtre. Heraf kendes 6.  _

1 søn med Maren Nielsdatter BØGVAD:

1 Søren ANCHERSEN, præst. Sognepræst i Ringkøbing. Født 1638. Død 1690. ~ o. 1665 m. Maren Hansdatter KJÆR (1630-1700). Gift med formandens datter; 1 søn og 2 døtre, alle i præstehjem. En sønnesøn var Ancher Anchersen, en berømt læge i Ribe, gift med Ingeborg Kirstine Fridsch, datter af Mads Pedersen Fridsch, som døde 1720 (s.d.).  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.53.

Hans børn med Anna Jeremiasdatter WULFF:

2 Ancher ANCHERSEN, biskop. Biskop i Ribe. Født 16 jan. 1644. Død 19 juni 1701 i Ribe. Begr. i Domkirken. ~ 1. 1673 m. Marie PEDERSDATTER (-1688). ~ 2. o. 1690 m. Anne Nielsdatter OBLING (-). Sognepræst i Kolding efter faren 1682. Biskop i Ribe 1693. Dr.theol.

pic
Biskop Ancher Anchersen (1644-1701)

Studerede 1665-66 teologi og orientalske sprog i Tyskland (Wittenberg mm.). Rektor ved Kolding Skole 1668 og disputerede 1671 for Magistergraden. Hofprædikant hos Kronprins Frederik under dennes udenlandsrejse 1692-93. (kronprinsen havde under sine ophold på Koldinghus jævnlig havde haft lejlighed til at høre ham prædike). Efter sin Hjemkomst blev han udnævnt til Biskop over Ribe Stift. "en Mand af gammeldags Sæder, som kun deri var ny, at han ikke havde den gamle Tids Fejl" [3].  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.54.

3 Jeremias ANCHERSEN, stiftsprovst. Stiftsprovst i Århus. Født 1650. Død 1719. Begr. 10 mar. 1719 i Århus (Dom). ~ m. Sidsel Christensdatter FRIIS (-). Præst i Tyrsted, senere (1713) provst i Århus. 4 døtre. Blandt efterkommerne komponisten Peter Erasmus Lange-Müller (1850-1926) [126].  _

4 Anniche ANCHERSDATTER. se VII.111 nedenfor.

VII.111 Anniche ANCHERSDATTER.

Født 10 okt. 1657 i Kolding. Død 24 aug. 1708 i Randlev. ~ 10 okt. 1682 i Kolding m. VII.110 Jochum Lauritsen BRORSON, provst (1659-1719). Provst for Hads herred. Se afsn. 1.54. Viet i Kolding af broren Ancher. På sandstensepitafiet for hende og provst Jochum Brorson i Randlev kirke gengives et anker som hendes våbenmærke.  _ 3 børn med VII.110 Jochum Lauritsen BRORSON, se afsn. 1.54.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[126] Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Digtere og forfattere. 1981.
[232] Buch, Peter & Beth Jeppesen: Buch-puslespillet, http://hjem.get2net.dk/bransholm/ 2004

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here