Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.6: Fædrene linje for Mette Augusta PETERSEN, Holger BRØNDSTEDs farfars mor

VIII.144 Søren OLUFSEN, skipper.

Skipper og borger i Århus. Død 1680. Begr. 15 dec. 1680 i Århus Domkirke. ~ m.VIII.145 Anne JOHANNESDATTER (-1678). - se nedenfor. Boede 1637 på Mindet i Århus. Tog først borgerskab d. 17. juni 1675, da han, som født i Århus, havde regnet sig som borger indtil da.  _ Hans hustru VIII.145 (forslægt ukendt):

VIII.145 Anne JOHANNESDATTER.

Død 1678. ~ VIII.144 Søren OLUFSEN, skipper - se ovenfor. Privat skifte 8. januar 1679. Hun havde da 6 børn. Kilde: Thestrup [101], Blichfeldt-Petersen [137].  _

Deres 6 børn:

1 ? SØRENSDATTER. ~ m. Lauritz Olufsen STORM, skipper (-1679). Hendes fornavn kendes ikke, men hun var ved skiftet i 1679 gift med skipper Lauritz Olufsen (Storm), der fik borgerskab 14. september samme år og siden erhvervede ejendomme på Mindet ved siden af sin far Oluf Andersen Storm. Hans søster Anne var iøvrigt mor til fysikeren Ole Rømer [253].  _

2 Maren SØRENSDATTER. ~ m. Hans ZØNNICHSEN, skipper (-). Hendes mand havde ejendom på Mindet ligesom svigerfaren. Desuden havde han pant i mange af de omkringliggende ejendomme [254].  _

3 Oluf SØRENSEN, rådmand. se VII.72 nedenfor.

4 ? SØRENSDATTER. ~ m. Peder Jacobsen RØMER, skipper (1632-1704). Hendes mand var fra Rømø, tog borgerskab i Århus som skipper den 14. marts 1641 og boede på Mindet omkring 1650 [253]. Han blev begravet 62 år gammel d. 18 dec. 1704 i Århus (Dom).  _

5 Johannes SØRENSEN, skipper.  _

6 Maren SØRENSDATTER. ~ m. Peder Jacobsen SAMSING, skipper (-). Hendes mand, givetvis fra Samsø, er død før 1682. Hun bebor da et hus "Wed Mindet paa den norder Side af Aaen" og har en datter Johanne Pedersdatter [254].  _

VII.72 Oluf SØRENSEN, rådmand.

Født 8 mar. 1657 i Århus. Død 22 dec. 1724 i Århus. Begr. i Frue Kirke. ~ 9 okt. 1693 i Århus (i hjemmet) m. VII.73 Dorthea Johansdatter ALTHALT (1665-1737). Se afsn. 1.7. Bevilling til vielse i huset uden trolovelse eller lysning 9. oktober 1683. Borgerskab som købmand og skipper i Århus 1686, kæmner 1697, rådmand fra 1710 til sin død i 1724. Han led stor skade ved opbringelsen af skibe i Store Nordiske Krig og indgav til den danske regering i 1714 en regning på den skade, han havde lidt: Skibet »Domkirken«, som var et af Århus' største, blev opbragt på en rejse fra Trondhjem i 1710; det tilhørte Oluf Sørensen og 4 andre. Tabet af det alene opgjordes til 8.099 dl., nemlig ladning 5.292 dl., skibet takseret til 2000 dl., fragtgods, rede penge og skibsfolkenes ejendele til 807 dl. Oluf Sørensen ejede adskillige ejendomme og var meget velhavende; han boede på Vestergade, vist først i svigerfarens tidligere ejendom og senere i nr. 365 (nuværende nr. 8); han døde den 22. december 1724 og et epitafium blev ophængt i Frue Kirke over ham og hans hustru.

pic
Epitafium i Århus Frue Kirke, fra V. Michelsen & K. de Fine Licht: Danmarks Kirker, Århus Amt, bd 3, 1976 s. 1223

De havde 7 sønner og 6 døtre, hvoraf vist kun 4 sønner og 2 døtre blev voksne. Kilde: Wiberg [48] (I s. 346, III s. 687), Gregers Hansen [69], Thestrup [101], Blichfeldt-Petersen [137], [139], Michelsen & Licht [141] (m. billede af epitafium s. 1223)  _

7 børn:

1 Johan OLUFSEN, præst. Født 1693 i Århus(?). Død 28 jan. 1774 i Fausing-Auning. ~ 19 nov. 1720 m. VII.76-2. Nille Dorothea Rasmusdatter SCHOU (1701-1782). Sognepræst fra 1720 i Fausing Auning i Sønderhald Herred efter sin svigerfar. 1 søn Christen var sognepræst i Ø. og V. Alling. Hans døtre blev gift med sognepræster i Hvorslev, Ormslev og Ullits (Wiberg [48]). Efterslægt Kop, Bøggild, Dons, Müller ...  _

2 Maren OLUFSDATTER. Født 1695. Død 18 sep. 1778. ~ o. 1715 m. Thøger KIERSGAARD, købmand (1666-1744). Optræder undertiden ved broren Peters børns dåb i Ørum. Hendes mand tog borgerskab i Århus 1710, kaldes kæmner 1723, vicerådmand 1734, afskediget 1739, begravet i Domkirken. Han var gift 1. gang med Sidsel Rasmusdatter Wærn (død ca. 1714, af Smagbier-familien, s.d.). Kilde: Thestrup [101] mm. Flere børn. Efterslægt bl.a. Bøggild.  _

3 Peter OLUFSEN, provst. se VI.36 nedenfor.

4 Peder Olufsen KRYSSING, præst. Født o. 1700. Død 31 aug. 1744. Begr. 7 sep. 1744 i Odense (Vor Frue). ~ 21 sep. 1730 i Skanderborg m. Else BRØCHNER (1702-1777). Tog navnet Kryssing efter sin mormor. Sognepræst i Odense, Frue Kirke fra 1730. "From og lemfældig; søgte dog med Flid, at holde Menigheden til at gjøre, hvad den burde, nemlig at gaae i Kirke, hvilket paadrog ham nogen Fortræd paa det Sidste". 4 døtre. Som enke giftede hans kone sig med købm. Mogens Faber i Odense (Wiberg [48]).  _

5 Søren OLUFSEN, købmand. Død 1751. Begr. 16 dec. 1751 i Århus, Frue Kirke. ~ m. Ane Margrethe MUNDELSTRUP (-1756). Købmand og kæmner i Århus, eligeret borger 1740-49. Optræder undertiden ved broren Peters børns dåb i Ørum. Kilde: Thestrup [101] mm.  _

6 Anna OLUFSDATTER. Død 1717 i Århus. ~ o. 1710 m. Christen Jørgensen SKAARUP, vejer (-1731). Vejer & måler i Århus. Hendes mand, enkemand efter Maren Pedersdatter Lassen (d. 1709), var borger og handelsmand i Århus, vejermester og måler fra 1703. Havde af sin far arvet en bod ved Studsgade samt en skude "Den Unge Tobias". Fik 15. feb. 1717 bevilling til at sidde i uskiftet bo efter Anna Olesdatter. Kilde: Secher [135] (s. 57 f.).  _

7 Marie OLUFSDATTER. ~ 7 feb. 1708 i Århus (Frue) m. Jørgen Petersen WESTERGAARD, købmand (-1743). Købm. og kammerassessor i Århus. Boede på den stadig bevarede gård Trods Katholm på Fredens Torv i Århus. Flere børn tog navnet Kryssing.  _

VI.36 Peter OLUFSEN, provst.

Provst i Ørum, Viborg amt. Født 17 dec. 1696 i Århus. Død 31 mar. 1769 i Ørum. ~ 16 okt. 1725 i Besser, Samsø m. VI.37 Sophie Amalie SLETTING (1691-1754). Se afsn. 1.11. Student 1712, cand.teol. 1725, sognepræst i Ørum, Sønderlyng Herred i Viborg Amt og Stift (nu Tjele Kommune) fra 1725 og fra 1740 desuden med rang af provst. Død 31. marts 1769 i Ørum på sin vogn på vej hjem fra Tjele. Gift 1725, samme år som han blev kaldt til Ørum. Fik 3 sønner og 2 døtre..

pic
Ørum kirke ved Viborg. Foto Hanne Skovgaard.

Peter Olufsen (eller Peder Olufsen, Peter Olsen osv.) er den egentlige kilde til fornavnetraditionen "Peter Oluf" i Brøndsted-familien. Den ældste søn blev opkaldt efter sin farfar Oluf Sørensen, hed altså Oluf Petersen. Dennes datter, Mette Augusta Petersen gift med provst i Horsens Christian Brøndsted, kalder sin første og eneste søn Peter Oluf (arkæologen). Kilde: Wiberg [48] (III s. 687), Gregers Hansen [69].  _

5 børn:

1 Oluf PETERSEN, provst. se V.18 nedenfor.

2 Erik Ditmar PETERSEN. Født 1728. Døbt 8 juni 1728 i Ørum. Død 1752 i Århus. Begr. 26 okt. 1752 i Frue. Ved dåben "Baaren af min Kones Syster Karen Sletting". Opkaldt efter morens far (Erik Sletting) og stedfar (Ditmar Bulch). Skæbne ukendt. Sandsynligvis den Erik Ditmar Bulch der blev begravet 26/10-1752 i Århus vor Frue sogn  _

3 Johan Arnt PETERSEN, købmand. Født 1729 i Ørum. Døbt 11 jan. 1730 i Ørum kirke. Død 1789 i Århus. Begr. 18 maj 1789 i Frue. ~ 10 maj 1763 i Århus (Dom) m. Anne Marie Rasmusdatter GIEDING (1746-1811). Opkaldt efter oldefaren (farmorens far) Johan Arnt Althalt. Tog borgerskab i Århus 28. maj 1764 ("Sr. Johan Arnt Petersen, 35 Aar gammel, fød i Ørum ved Wiborg, vandt Borgerskab som Kiøbmand, uden Allen Kram"). Samme år gift med en datter af herredsfogeden Rasmus Gieding ("d. 10. Maij 1763 bleve [...], udi Frue Borgmester Md. Gyllings Huus Copulered Velædle Mons. Johan Arents Petersen og dydædle Jomfrue Anna Maria Giedding"). Blandt forloverne var svogeren Anders Gieding (herredsfoged for Galten). Er 1780 selv forlover ved brordatteren Mette Augustas bryllup med Christian Brøndsted i Frue Kirke. I folketællingen 1787 er han bosat på Lille Torv, tydeligvis med en betydelig købmandshandel. Foruden kone og 3 børn er der 5 tjenestefolk og to logerende, herunder en aldrende informator (huslærer) Jens Stougaard. Denne betænkte i sit testamente af 1784 købmandsfamilien, "da jeg hos dem i nogle år har nydt god pleje". Mindst 8 børn. Barnebarnet Margrethe Haar var husbestyrer hos sin 1/4 fætter Georg Koës Brøndsted på Gyldenholm.  _ Efterslægt (8 børn) afsn. 2.14.

4 Anne Margrethe PETERSDATTER. Født 1731. Døbt 21 aug. 1731 i Ørum. Død før 1759. ~ m. Hans DONS, præst (1722-1797). Sognepræst i Vitten-Haldum-Hadsten, Århus Amt. Ved dåben "baaren frem af min Moder fra Aarhus Dorthe Johannsdatter". I folketællingen 1787 optræder hendes mand som enkemand. I huset også en Anne Margrethe Dons, 24 år, "hans datter af andet ægteskab" (med Ane Christine Olsen, d. 1787, hendes kusine). Denne må været opkaldt efter Anne Margrethe Petersdatter, som formodentlig selv er død barnløs kort efter brylluppet.  _

5 Dorothe Pedersdatter OLUFSEN. Født 1734. Døbt 18 feb. 1734 i Ørum. Død 25 okt. 1777. ~ 13 okt. 1769 i Ørum m. Jens Halse Andersen LISTO, præst (1741-1779). Sognepræst til Ørum-Viskum-Vejrum. Viet i Ørum præstegård til farens eftermand. Vielsen blev foretaget af hendes bror Oluf. Ingen børn.  _

V.18 Oluf PETERSEN, provst.

Sognepræst i Gjellerup, provst. Født 21 aug. 1726 i Ørum ved Viborg. Døbt 9 okt. 1726 i Ørum kirke. Død 31 mar. 1800 i Gjelleruplund. Begr. 9 apr. 1800 i Gjellerup. ~ 1. o. 1756 m. V.19 Mette Augusta SCHOU (1730-1758). Se afsn. 1.18. ~ 2. 23 feb. 1760 i Janderup, Ribe amt m. Johanne Johannesdatter KRAG (1737-1818). Student Viborg 1746, cand.teol. 1749, 1754 sognepræst i Snejbjerg og fra 1758 i Gjellerup efter sin svigerfar. Begge steder ligger ved Herning i Ringkøbing Amt. Provst 1766, afsked 1796. Som emeritus lejede han sig ind i den store gård Lundgaard i Gjelleruplund, hvor han døde år 1800, begr. 9 april.

pic
Oluf Petersen, provst, 1726-1800 (anonym tegning fra præstegården, nu i Gjellerup sogns lokalsamling i Hammerum)

Var ikke-rationalist, nærmest pietist ligesom sin svigerfar; en "virksom og nidkær præst, der endog på sine gamle dage kørte rundt og så til syge og gamle". Brorson visiterede ham 1758 og noterede at "ungdommen svarede ret og vel, og over offentlig forargelse blev intet klaget". Hans detaljerede præsteindberetninger er en vigtig kilde til sognets historie. Præstegården med usædvanligt rummeligt stuehus lå indtil 1904 i Gjelleruplund, 2 km. fra kirken.

pic
Gjellerup præstegård sidst i 1800-tallet.

Gift 1. gang formodentlig 1754 (i forbindelse med tiltrædelsen i Snejbjerg) med formandens datter. Hun var af samme præstefamilie som Nille Dorthea Schou, gift med hans farfars bror. Hun døde formodentlig i barselseng i forbindelse med datteren Mette Augustas fødsel. Hans anden kone var datter af borgmesteren i Varde Johan Krag. Året før sin død havde han med sin anden hustru fået kgl. bevilling på at den længslevende kunne hensidde i uskiftet bo. Bevillingen er vedlagt Christian Brøndsteds samtykke, hvis kone da var eneste arving af første ægteskab. Kilder: Wiberg [48], Nedergaard [7] (VI s. 830), Tage Lier [136] (med portræt).  _

Hans børn med Mette Augusta SCHOU:

1 Peter PETERSEN. Født 27 maj 1757. Døbt 5 juni 1757 i Snejbjerg. Han findes konfirmeret i Gjellerup 1772. Skæbne ellers ukendt. Må være død før 1800, da han ikke er nævnt i skiftet efter faren.  _

2 Mette Augusta PETERSEN. se IV.9 nedenfor.

Hans børn med Johanne Johannesdatter KRAG:

3 Sophie Amalie PETERSEN. Født 19 dec. 1760. Døbt 4 jan. 1761 i Gjellerup. Død 14 nov. 1826 i Ringkøbing. ~ 11 nov. 1783 i Gjellerup m. Niels TIMMERMANN, prokurator (1754-1804). Prokurator i Ringkøbing Købstad [100]. Blev viet af faren der stolt noterer: "11/11 [1783] holdt Velædle Hr. Niels Timmermann, cand.jur. fra Ringkøbing og ædle og Dydziirede Jomfure Sophie Amalia Petersen af Gell. Pdg deres Brølups Høytid i mange Adelige og Høifornemme Venners Nærværelse". Mindst 7 børn. Men der vides ikke meget om deres videre skæbne.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.15.

4 Johan Krag PETERSEN. Født 1761. Døbt 25 nov. 1761 i Gjellerup. Død 1795. Begr. 23 apr. 1795 i Gjellerup. Opkaldt efter sin morfar, borgmesteren i Varde. Blev konfirmeret 1778 samtidig med sin lillebror Erik Ditmar. Boede hjemme ved folketællingen 1787. Døde 33 år gammel. Der vides intet om giftermål, børn osv..  _

5 Erik Ditmar PETERSEN, proprietær. Født 1 okt. 1762. Døbt 23 nov. 1763 i Gjellerup. Død 2 feb. 1851 i Hingegaard. Begr. 11 feb. 1851 i Hinge (Viborg A.). ~ 11 apr. 1794 i Ullerup m. Christine STADEL (1774-1836). Opkaldt efter sin farmors far og stedfar. Er 1787 discipel i den Latinske Skole i Viborg og træffes 1801 på "Søe Hovedgaard" i Sejerslev Sogn på Mols. Han betegnes "Husbonde, Studiosus", hvilket nok betyder at han ikke har fuldført sine studier. Senere har han erhvervet en gård "Mølhave", "Mølhauge" sammested. Gården er omkring 1830-38 (nok i forbindelses med hans kones død) afhændet til en Frants Vogelius Steenstrup, der selv bliver gift ind i Stadel-familien. 1840 træffes han som enkemand hos sønnen Hans Ilum i Hinge sogn (Viborg A.). Her døde han 11 år senere. Hans kone var datter af ejeren af Ullerup hovedgård, landvæsenskommissær Jens Stadel. 5 børn. Kilder bl.a. [151].  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.16.

6 Karen PETERSEN. Født 1765. Døbt 28 maj 1765 i Gjellerup. Konfirmeret 1780. Boede hjemme ved folketællingen 1787 og fortsat ugift hos moren i 1801. Skæbne ellers ukendt.  _

7 Anna Margrethe PETERSEN. Født 1767. Døbt 1 sep. 1767 i Gjellerup. Opkaldt efter sin oldemor Anna Margrethe Burenæus. Konfirmeret 1781. Ikke fundet siden.  _

8 Dorthe Marie PETERSEN. Født 1779. Døbt 27 juni 1779 i Gjellerup. Død 13 okt. 1811 i Ribe. ~ 18 dec. 1810 i Ribe m. Gabriel KOCH, præst (1783-1861). Sognepræst i Jerne-Skads, Ribe Amt. Flere af hendes ældre søskende var faddere ved hendes dåb. Boede hjemme ved folketællingen 1787. 1808 tjenestepige hos sognepræsten i Ølgod (Ribe amt) Hans Pertau, gift med Karen Haar, vistnok søster til sognepræsten i Ring Niels Haar gift med hendes kusine Anna Margrethe Petersen. 1 søn. Hendes mand var gift 2. gang med Ane Margrethe Hedvig Rasmus (1785-1858) og fik yderligere 5 sønner og 4 døtre (Wiberg [48]). Deres fælles søns navn og skæbne kendes ikke  _

IV.9 Mette Augusta PETERSEN.

Født 3 nov. 1758. Døbt 17 nov. 1758 i Gjellerup (Ringkøbing A.). Død 15 apr. 1832 i Horsens. Begr. 21 apr. 1823 i Horsens (Frelser). ~ 26 jan. 1780 i Århus (Frue) m. IV.8 Christian BRØNDSTED, amtsprovst (1742-1823). Amtsprovst i Horsens. Se afsn. 1.1. Opkaldt efter sin mor, som blev begravet på hendes dåbsdag. Blandt fadderne de Linde fra Møltrup (af mormorens slægt). Hun er omtalt i maleren Hans Hansens dagbog [34] s. 40 (der også bringer hendes portræt) og hos "Oldemor" [35] s. 18 ff. Begge steder lidet flatterende.

pic
Mette Augusta Petersen, g. Brøndsted (1758-1832)

Slægtskab med Waagepetersen ("Oldemor" s. 20), er usandsynligt og beror nok på en forveksling med et andet familiemedlem. En senere mundtlig tradition (Tryggelev'erne) har villet, at Mette Augusta før ægteskabet var husbestyrer hos provst Christian Brøndsted og at han, vistnok (!), blev "nødt til" at gifte sig med hende. Dette er usandsynligt. En forklaring på hvordan denne tradition kunne opstå, kan findes i oldebarnet Julie Brøndsteds ("Ju"s) håndskrevne barndomserindringer [61]. Hun nævner nemlig i forbigående en "søster" (hun mener kusine) til Mette Augusta, der var gift med en sognepræst Hahr eller Haar, og fra hvilket ægteskab skulle stamme datteren Grethe, som var husbestyrer ... på Gyldenholm! "Ju", som er en generation tættere på begivenhederne end Tryggelev'erne, er også den eneste der synes at kende Mette Augustas egentlige herkomst, idet hun kort omtales som "præstedatter fra Gjellerup". Det er fra denne præsteslægt at Peter Oluf navnet er kommet ind i Brøndsted-familien.  _ 1 barn med IV.8 Christian BRØNDSTED, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[34] Hansen, Hans: Portrætmalerens Dagbog, Claussen & Rist VI, 1907
[35] Brøndsted, Sophie Conradine: Oldemors Erindringer, Odense 1908
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[59] Erslev, Th.H.: Almindelig forfatterleksikon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra 1814-1840, I-III, Kbh. 1843
[61] Brøndsted, Julie ("Ju"): Erindringer fra Gyldenholm, håndskrift 1915
[69] Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift 1982
[100] Hjort-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer med Kongelig Bevilling 1660-1869. Kbh. 1935
[101] Thestrup, A.: Eligerede Borgere i Århus 1740-1837, Århus 1964
[135] Secher, V.A.: Slægten Secher, Kbh. 1885
[136] Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum Herred, Ikast 1980.
[137] Blichfeldt-Petersen, A.: Kryssing-Althalt. Personalhistorisk Tidsskrift 12r. bd. I.II (1946/47).
[139] Blichfeldt-Petersen, A. & C.J.T. Thomsen: Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere. Aarhus Stifts Aarbog 1943/44
[141] Michelsen, V. & K. de Fine Licht: Danmarks Kirker, Århus Amt, bd 3, 1976
[151] Honore, Thomas: http://slaegt.honore.dk/ (2003)
[253] Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen: Ole Rømers og hans Barndomsaar i Aarhus. Århus Stifts Aarbøger 1944
[254] Thomsen, C.J.T.: Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-93. Århus Stifts Årbøger 1933-34

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here