Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.64: Fædrene linje for Sophie Dorthe Andreasdatter BRUUN, Holger BRØNDSTEDs mormors farfars mor

VII.114 Andreas Andreasen BRUUN, købmand.

Købmand og overformynder i Ribe. Født 9 nov. 1648 i Ribe. Død 12 juli 1703 i Ribe. Begr. 18 juli 1703 i Ribe Domkirke. ~ m. VII.115 Ingeborg Jensdatter BRØNDUM (1645-1719). Se afsn. 1.65. Var købmand i Ribe i årene op imod 1700. Han var overformynder 1687-96. 1691 blev han gildens og de fattiges forstander samt delefoged. 1698 afgik han som gildens forstander. 1703 overtog han søtønde-væsenet, men døde samme år. Begravet i Ribe 18. juli. Han var meget regnskabskyndig og havde en betydelig næring. Han var gift med Ingeborg Jensdatter Brøndum, der først døde 1719. Begravet i Ribe 1. august. Med hende havde han tre døtre, der alle blev gift på samme dag, nemlig 6. oktober 1704. Det vides at Hans Tavsen havde en datter, som var gift med rådmand i Ribe Peder Bruun. Hvad hun hed, vides ikke. Hun døde under pesten 1564 med alle sine børn undtagen en søn Hans, som passende kan være født omkring 1550-60. Dersom man nu kunne regne med, at denne søn fortsatte slægten, og tænkte sig en søn med navnet Andreas, kunne man opstille følgende række: 1) Hans Tavsen, biskop i Ribe, 2) en datter gift med rådmand Peder Bruun, 3) Hans Pedersen Bruun, født omkr. 1550, 4) Andreas Hansen Bruun, født omkring 1590, 5) Andreas Andreasen Bruun, født 1648. Men det fjerde led er som sagt rent hypotetisk.  _

3 børn:

1 Kirsten Andreasdatter BRUUN. Født før 1674. Død før 1714. ~ 1. 6 nov. 1704 i Ribe (Dom) m. Christen Jensen SEVEL, købmand (-1709). ~ 2. 16 jan. 1710 i Ribe (Katrine) m. Nikolaj Villumsen RIES, rådmand (-). "sr." og fra 1716 rådmand i Ribe. Hendes første mand tog borgerskab (som handelsmand?) i Ribe 20. november 1704. Hun må være død før 1714, hvor hendes anden mand gifter sig igen.  _

2 Maren Andreasdatter BRUUN. Født 1675. Død 1720. ~ 6 okt. 1704 i Ribe Domkirke m. Anders Johansen WANDEL, guldsmed (1682-1729). Guldsmed i Ribe.  _

3 Sophie Dorthe Andreasdatter BRUUN. se VI.57 nedenfor.

VI.57 Sophie Dorthe Andreasdatter BRUUN.

Født 1677. Døbt 28 feb. 1677 i Ribe Domkirke. Død 27 apr. 1749 i Brejning, Ringkøbing amt. ~ 1. 6 okt. 1704 i Ribe Domkirke m. VI.56 Mads Pedersen FRIDSCH, købmand (1672-1720). Købmand og rådmand i Ribe. Se afsn. 1.63. ~ 2. o. 1720 m. Peder Jensen BAGGESEN, købmand (1696-1722). Købmand i Ribe. ~ 3. 1723 m. Christen Siegfred EENHOLM, justitsråd (1695-). Justitsråd og pengemester i Ribe. Skænkede 1724 lysearm til domkirken med sin 2. mand Peder Jensen Baggesen. Ved testamente to år tidligere var der afsat midler til vokslys.

pic
Sophie Bruun og Peder Baggesens lysearm i Ribe domkirke.

Kort efter 2. mands død (af digterens slægt), giftede hun sig 3. gang, nu med justitsråd C.S. Eenholm. Dette ægteskab gav anledning til megen satire i Ribe, bl.a. skrev digteren Chr. Falster i den anledning en discours om "gamle kærlingers giftermål". Børn kun i første ægteskab.  _ 9 børn med VI.56 Mads Pedersen FRIDSCH, se afsn. 1.63.

Henvisninger

[187] Møller, Elna & Ebbe Nyborg: Danmarks Kirker, Ribe Amt, bd 1, 1976

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here