Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.65: Fædrene linje for Ingeborg Jensdatter BRØNDUM, Holger BRØNDSTEDs mormors farfars mormor

IX.460 Peder BRYNDUM, herredsskriver.

Herredsskriver over Skads herred. Nævnes 1603-4 som herredsskriver over Skads herred. Han havde da en del tiende fra Darum sogn til Ribe lærde skole i fæste. Han har jo nok stammet fra Bryndum ved Esbjerg. Han kan passende være fader til Jens Pedersen Brøndum.  _

Hans søn:

1 Jens Pedersen BRØNDUM, købmand. se VIII.230 nedenfor.

VIII.230 Jens Pedersen BRØNDUM, købmand.

Købmand i Ribe. ~ m. VIII.231 Kirsten Kristensdatter FRIIS (1618-1701). Se afsn. 1.66. Ret ukendt, men kendes dog gennem sine børn og enkelte andre forbindelser. Var købmand i Ribe og handlede især med stude. Ejede et hus på Nederdammen. Der kendes en søn Peder samt fire døtre, Kirsten, Ingeborg, Kirsten og Margrethe, hvoraf i det mindste den første Kirsten må være død som barn.  _

4 børn:

1 Peder Jensen BRØNDUM, købmand. Død o. 1679. ~ m. Karen BAGGESDATTER (-). Boede 1670 ved Nørreport i Ribe. Boet efter ham var fallit.  _

2 Ingeborg Jensdatter BRØNDUM. se VII.115 nedenfor.

3 Kirsten Jensdatter BRØNDUM. Død som barn.  _

4 Margrethe Jensdatter BRØNDUM. ~ 14 feb. 1694 i Ribe (Dom) m. Johan Hansen BUCH, guldsmed (1667-1715). Guldsmed i Ribe. Hendes man var enkemand ved vielsen. Gravsten i Ribe domkirke.

pic
Gravsten for Johan Buch og Margrethe Brøndum i Ribe domkirke

Iflg. gravskiften kom hun "i ægteskab med velactbare og velfornemme, mand, konsterfarne guldsmed og borger sammesteds" og avlede 2 sønner.  _

VII.115 Ingeborg Jensdatter BRØNDUM.

Født o. 1645. Død 1719. Begr. 1 aug. 1719 i Ribe Domkirke. ~ m. VII.114 Andreas Andreasen BRUUN, købmand (1648-1703). Købmand og overformynder i Ribe. Se afsn. 1.64. Blev iflg. kirkebogen 74 år og 1 m. gl.  _ 3 børn med VII.114 Andreas Andreasen BRUUN, se afsn. 1.64.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here