Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.67: Fædrene linje for Kirsten KRISTENSDATTER, Holger BRØNDSTEDs mormors farfars mormors morfars mor

XI.1850 Kristen MADSEN, købmand(?).

Velsagtens borger og større købmand i Ribe. Død 14 dec. 1580 i Ribe. ~ m.XI.1851 Maren PEDERSDATTER (-1564). - se nedenfor.  _ Hans hustru XI.1851 (forslægt ukendt):

XI.1851 Maren PEDERSDATTER.

Død efter 1564. ~ XI.1850 Kristen MADSEN, købmand(?) - se ovenfor.  _

Deres 5 børn:

1 Kirsten KRISTENSDATTER. se X.925 nedenfor.

2 Karen KRISTENSDATTER. ~ m. Anders LYDIKSEN, guldsmed (1535-1612). Guldsmed i Ribe. Havde 4 sønner, der alle blev guldsmede i Ribe. Efterslægt, bl.a. Hauch.  _

3 Peder Kristensen RIBER, præst. Sognepræst i Vejle. Født 1564. Død 5 dec. 1610. ~ m. Mette JACOBSDATTER (-1607). Blev 1603 sognepræst ved Vejle Skt. Nikolaj kirke og Hornstrup kirke. Senere blev han provst i Nørvang herred. Han var gift med Mette Jacobsdatter enke efter Laurids Hansen Mule og datter af Odensebispen Jacob Madsen Vejle. Hun døde allerede 12. november 1607 uden at efterlade sig børn.  _

4 Valborg KRISTENSDATTER. ~ m. Anders LUND, købmand (-1589). Borger og købmand i Ribe.  _

5 Maren KRISTENSDATTER. ~ m. Knud NIELSEN, rådmand (-). Rådm. Vejle.  _

X.925 Kirsten KRISTENSDATTER.

Død 14 apr. 1618 i Ribe. ~ 1. m. Kristen FRIIS, købmand? (-). Borger og købmand(?) i Ribe. ~ 2. 25 aug. 1583 i Ribe m. X.924 Niels Hansen GRISBÆK, købmand (1549-1618). Købmand og rådmand i Ribe. Se afsn. 1.66. Også hendes sønner af 2. ægteskab kaldte sig Friis efter hendes første mand, som altså formodentlig har været af fornemmere slægt.  _ 2 børn med X.924 Niels Hansen GRISBÆK, se afsn. 1.66.

Hendes børn med Kristen FRIIS:

1 Maren Kristensdatter FRIIS. Født o. 1574. ~ 1. 17 okt. 1596 m. Hans SVANE, købmand (1560-1604). Borger og købmand i Ribe. ~ 2. 22 sep. 1605 i Ribe m. Niels GLUD, præst (1562-1623). Magister og præst ved Sct.Cathrine Kirke i Ribe. Stor og kendt efterslægt i 1. ægteskab.  _

2 Margrethe Kristensdatter FRIIS. ~ 1. m. Lambert KNUDSEN, købmand (-). Købmand og borger i Ribe. ~ 2. 1603 m. Oluf ROED, rådmand (-1620). Rådmand og købmand i Ribe.  _

3 Anders Kristensen FRIIS, købmand. Død 28 apr. 1628 i København. ~ m. Birgitte JACOBSDATTER (-). Renteskriver i København, ejede en gård i Strand Kvarter Matr. nr. 4. Mindst 3 børn.  _

4 Søren Kristensen FRIIS, slotsskriver. ~ 5 feb. 1604 i Ribe m. Marine Hansdatter SVANE (-). Slotsskriver på Riberhus. Han blev stamfader til Ludvig Holberg og Joh.Ludvig Heiberg. Efterslægt: Munthe, Stoud, Bugge, Beyer, Friis.  _

Henvisninger

[38] Friis-Petersen, H.: Familien Friis fra Ribe gennem 400 år, Århus 1949
[179] Friis, Hans Hansen: Fra Niels Hansen Griisbech til Anders Tranberg Friis, Randers 1942

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here