Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.68: Fædrene linje for Ingeborg LAURIDSDATTER, Holger BRØNDSTEDs mormors farfars mormors mormor

XI.1852 Thøger ?.

Født o. 1480 i Ribe?. ~ m.XI.1853 Maren ARCHESDATTER (1483-1579). - se nedenfor.  _ Hans hustru XI.1853 (forslægt ukendt):

XI.1853 Maren ARCHESDATTER.

Født o. 1483 i Ribe. Død 10 dec. 1579 i Ribe. ~ XI.1852 Thøger ? - se ovenfor. Må være født omkr.1483, var i hvertfald 96 år gammel, da hun døde i Ribe 10. december 1579. Det er forøvrigt alt, hvad der vides om hende. Hendes mand må have heddet Thøger, men er ellers ukendt. De havde sandsynligvis ialtfald 1 søn og 3 døtre.  _

Deres 4 børn:

1 Laurids THØGERSEN, borgmester. se X.926 nedenfor.

2 Maren THØGERSDATTER. ~ m. Ib TORNUM, borgmester (-). Rådmand og senere borgmester i Ribe.  _

3 Karen THØGERSDATTER. ~ m. Peder BOSEN, købmand? (-). Borger i Ribe.  _

4 Inge THØGERSDATTER. ~ m. Henning GULDSMED, købmand? (-). Borger i Ribe.  _

X.926 Laurids THØGERSEN, borgmester.

Borgmester og pengemester i Ribe. Født o. 1516 i Ribe. Død 1 jan. 1594 i Ribe. ~ 1. 1549 i Ribe m. Karen Jensdatter VARDER (-1570). ~ 2. 25 nov. 1570 i Ribe m. X.927 Ingeborg LAMBERTSDATTER (1550-1612). Se afsn. 1.69. Borger i Ribe, borgmester. Blandt Amerinus' latinske digte (Wittenberg 1576) findes et til hans pris; digteren anråber Gud om at begunstige hans foretagender, hvad enten han deltog i rådets forhandlinger eller drog frem med "en dobbelthornet hær" i fremmede lande. Det sidste kan sigte til handel med stude eller til hans deltagelse i syvårskrigen. Rådmand var han blevet 1571.1583 forpagtede han sammen med to andre et af byens teglværker. 1584 blev han pengemester og senere samme år borgmester. Som sådan deltog han samme år i prins Christian IVs hyldning som tronarving; denne rejse foretoges af mænd fra Ribe (bl.a. Niels Hansen Grisbæk, s.d.) i 5 vogne og varede i 5 dage, men kostede dog kun 70 rdl. ialt. Som yngre rejste han tit til andre byers markeder, således træffes han 1546 i Kolding, hvor han solgte konfektsukker og "peberkomyn" til kongens brug. Han ejede og boede i en stor gård på torvet, senere kendt som gæstgivergård. Han døde nytårsdag 1594. Ligsten over ham findes i domkirken. 1549 giftede han sig 1. gang med Karen, en datter af sognepræsten ved Sct. Catharinae Kirke i Ribe Jens Kristensen Varder. Hun døde 1570, begravet 2. april. Med hende havde han 5 børn. Samme år (25. november 1570) giftede han sig 2. gang med Ingeborg Lambertsdatter. Med hende havde han 3 sønner og 3 døtre..  _

Hans børn med Karen Jensdatter VARDER:

1 Karine LAURIDSDATTER. ~ m. Hans JENSEN, købmand? (-). Borger i Vejle.  _

2 Ane LAURIDSDATTER. ~ m. Severin AALLE, købmand? (-). Borger i Ribe.  _

3 Lene LAURIDSDATTER. ~ 1. m. Iver Iversen HEMMET, biskop (1564-1629). Biskop i Ribe. ~ 2. m. Oluf NIELSEN, købmand? (-). Borger i Ribe. 1. mand Oluf Nielsen var søn af Kristian IIs skriver Niels Thorkildsen.  _

4 Kirstine LAURIDSDATTER. Født o. 1550. Død 7 okt. 1634 i Ribe. Begr. 1634 i St. Kathrine kirke. ~ 29 juni 1572 i Ribe m. Anders Sørensen KLYNE, rådmand (1551-1598). Rådmand i Ribe. Gravsten i Ribe Skt. Katrine kirke.

pic
Gravsten i Skt. Katrine kirke over rådm. Anders Sørensen Klyne & Kirtine Lauridsdatter tegnet efter opmåling.

Ifølge stenen døde hun 82 år gammel den 7. oktober 1634.  _

5 Mette LAURIDSDATTER. ~ 1. m. Poul Jensen KRÆMER (-). ~ 2. 11 okt. 1572 m. Bertel Nielsen SKRÆDDER (-). Første mand var formuende; "Skrædder" måske kun et tilnavn.  _

Hans børn med Ingeborg LAMBERTSDATTER:

6 Lambert LAURIDSEN, handelsmand. Død 1616. Handelsmand i Ribe, forlist og død 1616.  _

7 Jens LAURIDSEN. Overlevede moderen. Ellers temmelig ukendt.  _

8 Oluf LAURIDSEN. Overlevede moderen. Ellers temmelig ukendt.  _

9 Marine LAURIDSDATTER. ~ 1602 m. Hans Pedersen VANDEL, borgmester (-). Borgmester i Aalborg 17.årh.  _

10 Margrethe LAURIDSDATTER. ~ 1603 m. Bagge PEDERSEN, rådmand (-). Rådmand i Ribe.  _

11 Ingeborg LAURIDSDATTER. se IX.463 nedenfor.

IX.463 Ingeborg LAURIDSDATTER.

Født o. 1592 i Ribe(?). Død 31 juli 1631 i Ribe. ~ 13 okt. 1617 i Ribe m. IX.462 Kristen Nielsen FRIIS, rektor (1584-1653). Rektor i Ribe, lektor i teologi ved domkirken. Se afsn. 1.66. Født omkring 1592 i sin fars 75de år!  _ 5 børn med IX.462 Kristen Nielsen FRIIS, se afsn. 1.66.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here