Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.69: Fædrene linje for Ingeborg LAMBERTSDATTER, Holger BRØNDSTEDs mormors farfars mormors mormors mor

XII.3708 Ib CHRISTENSEN, rådmand.

Født o. 1460. Død efter 1536. Nævnes 1491-1519 som købmand, hestepranger og øksen- og studehandler i Ribe. Her nævnes han 1519-36 også som rådmand.  _

Hans søn:

1 Lambert IBSEN, rådmand. se XI.1854 nedenfor.

XI.1854 Lambert IBSEN, rådmand.

Rådmand i Ribe ved midten af 1500-tallet. Død 1565. ~ m.XI.1855 Lisbeth ? (-). - se nedenfor. En rig rådmand i Ribe ved midten af 1500-tallet. Havde 1548 en mølle i forlening af kronen. Han var allerede da en formuende mand; blev senere den rigste mand i byen. Nævnes siden som rådmand 1556 og 1563. 1560 var Frederik II på besøg i Ribe og boede sikker hos Lambert Ibsen (det ses af en bemærkning i regnskabet for kongens køkken). 5 børn.  _ Hans hustru XI.1855 (forslægt ukendt):

XI.1855 Lisbeth ?.

~ XI.1854 Lambert IBSEN, rådmand - se ovenfor. Afstamning ukendt.  _

Deres 5 børn:

1 Maren LAMBERSDATTER. ~ m. Jens VIBORG, prælat (-). Prælat og kannik i Ribe, rig. Ingen børn.  _

2 Gunder LAMBERTSDATTER. ~ m. Magnus GRAVE, rådmand (-). Rådmand i Ribe. Epitafium i Ribe domkirke der betegnes "meget høy oc statelig" (Terpager).

pic
Udsnit af maleri fra epitafiet over rådm. Mogens Grave og Gunder Lambertsdatter.

Epitafiet hang oprindelig over hans stol i kirken [187].  _

3 Ingeborg LAMBERTSDATTER. se X.927 nedenfor.

4 Ib LAMBERTSEN, købmand. Købmand i Ribe.  _

5 Hans LAMBERTSEN, købmand. Købmand i Ribe. Arvede møllen, som hans far havde i forlening af kronen.  _

X.927 Ingeborg LAMBERTSDATTER.

Født o. 1550. Død efter 1612. ~ 25 nov. 1570 i Ribe m. X.926 Laurids THØGERSEN, borgmester (1516-1594). Borgmester og pengemester i Ribe. Se afsn. 1.68.  _ 6 børn med X.926 Laurids THØGERSEN, se afsn. 1.68.

Henvisninger

[187] Møller, Elna & Ebbe Nyborg: Danmarks Kirker, Ribe Amt, bd 1, 1976

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here