Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.7: Fædrene linje for Dorthea Johansdatter ALTHALT, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars farmor

IX.292 Arent ALTHALT, borger.

Borger i Århus. Født 1595 i Hamm, Westfalen. Død 1637 i Århus. ~ 1634 m.IX.293 Alhed Hansdatter KETTEL (1596-1644). - se nedenfor.  _ Hans hustru IX.293 (forslægt ukendt):

IX.293 Alhed Hansdatter KETTEL.

Født 1596 i Lübeck. Død 1644 i Århus. ~ IX.292 Arent ALTHALT, borger - se ovenfor. Begge ligger i en muret begravelse inde i Århus Frue Kirke. Sønnen Johan købte i 1672 gravstedet og flyttede iflg. gravskriften sine sal. forældre hertil. Kilde: Blichfeldt-Petersen [139], Michelsen & Licht [141] (s. 1252).  _

Deres søn

1 Johan Arentsen ALTHALT, kæmner. se VIII.146 nedenfor.

VIII.146 Johan Arentsen ALTHALT, kæmner.

Født 12 juli 1635 i Århus. Død 1728. Begr. 18 jan. 1728 i Lyngby kirke. ~ 1. 7 sep. 1663 i Århus (Frue) m. VIII.147 Maren Hansdatter KRYSSING (1640-1672). Se afsn. 1.8. ~ 2. 1673 m. Maren SVENDSDATTER (-). Borgerskab i Århus 16. Juli 1663; kæmner 1679; nævnes af kommissionen 1682 som vederhæftig og dygtig eventuelt til øvrighedsbestilling; købte Lyngbygaard i Framlev Herred 1686, derforblev i slægtens eje til 1826, og her døde han 1728 ifølge ligstenen i Frue Kirke, men ifølge anden opgivelse skal han være død 10. januar 1725. Han boede på Vestergade nr. 329 (nuværende nr. 27 og Møllesti 4); men 1693 skødede han denne ejendom til svigersønnen Oluf Sørensen.

pic
Lyngbygaard i Althalt-slægtens eje til 1826.

Ejede desuden nr. 437 (en af de nu nedlagte ejendomme på Klostertorv). Maren Hansdatter og Johan Althalt skal have haft 4 børn; men kun to lever i 1678. Af 2. ægteskab kendes kun én søn. Kilde: Blichfeldt-Petersen [139], Thestrup [101] mm.  _

Hans børn med Maren Hansdatter KRYSSING:

1 Dorthea Johansdatter ALTHALT. se VII.73 nedenfor.

2 Arent Johansen ALTHALT, kornhandler. Født 1670. ~ 1. m. Karen Hansdatter WINTHER (1681-1700). ~ 2. 1702 m. Lisbeth Hansdatter FOGH (-1718). Borgerskab i Århus som kornhandler 4. april 1701. Kæmner 1705. Kirkeværge ved Frue Kirke.  _

1 søn med Maren SVENDSDATTER:

3 Christen Johansen ALTHALT, godsejer. Født o. 1675. Død jan. 1734 i Lyngby, Hasle Herred. ~ 6 nov. 1725 m. Kirsten Jensdatter MØLLER (1701-1731). Ejer af Lyngbygaard efter sin far. Ejer af Hasle Kirke. Død 59 år gammel i januar 1734. Mindst tre børn. Efterslægt Althalt, Schmidt, Vissing mm.  _

VII.73 Dorthea Johansdatter ALTHALT.

Født 28 feb. 1665 i Århus. Død 8 maj 1737 i Århus. ~ 9 okt. 1693 i Århus (i hjemmet) m. VII.72 Oluf SØRENSEN, rådmand (1657-1724). Se afsn. 1.6. Skænkede som enke med sine børn i 1736 en lysekrone til Frue Kirke i Århus.

pic
Lysekrone skænket Århus Frue Kirke 1736 af "rådmand Oluf Sørensens enke og børn", fra V. Michelsen & K. de Fine Licht s. 1182

Kilde: Gregers Hansen [69], Thestrup [101], Blichfeldt-Petersen [137], [139].  _ 7 børn med VII.72 Oluf SØRENSEN, se afsn. 1.6.

Henvisninger

[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[69] Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. Personalhistorisk Tidsskrift 1982
[101] Thestrup, A.: Eligerede Borgere i Århus 1740-1837, Århus 1964
[137] Blichfeldt-Petersen, A.: Kryssing-Althalt. Personalhistorisk Tidsskrift 12r. bd. I.II (1946/47).
[139] Blichfeldt-Petersen, A. & C.J.T. Thomsen: Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere. Aarhus Stifts Aarbog 1943/44
[141] Michelsen, V. & K. de Fine Licht: Danmarks Kirker, Århus Amt, bd 3, 1976

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here