Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.70: Fædrene linje for Sophie FRAUSING, Holger BRØNDSTEDs mormors farmor

VII.116 Jens Hansen FRAUSING, procurator.

Procurator, foged på Favrskov ved Hammel. Født juni 1653. Død 1700. Begr. 30 sep. 1700 i Hadsten. Nævnes blandt danske procuratorer i sidste halvdel af 1600-tallet. Han ejede Hadsten mølle og var tillige foged på Faurskov ved Hammel. Ellers har vi ikke noget om ham.  _

3 børn:

1 Andreas FRAUSING, viceborgmester. se VI.58 nedenfor.

2 Hans Jensen FRAUSING, procurator. Procurator i Viborg. Født 1688. Død 1739. Begr. 31 aug. 1739 i Viborg (Sortebrødre). ~ 3 dec. 1721 i Viborg (Sortebrødre) m. Anna Jacobsdatter FRISENBERG (1695-1751). Fra 1735 prokurator med kgl. bevilling på at procedere for alle over- og underretter. Hans kone var datter af sognepræst Jacob Frisenberg i Hobro. Mindst 6 børn: Johan Jakob (1721-75, byfoged i Varde, tjente som ung hos farbroren Andreas i Ribe), Johannes (1722, d. 1778 i Sæby), Jens Christian (1724), Anne Katrine (1726), Jakob (1728-59) og Marie Anne (1731).  _

3 Elisabeth Jensdatter FRAUSING. Født 9 feb. 1689. Død 21 dec. 1772. Begr. 29 dec. 1772 i V. Velling. ~ 1. o. 1719 m. Laurits Christensen HØST, sognepræst (1681-1728). Sognepr. i V. Velling og Skjern. ~ 2. 13 apr. 1729 m. Jens van HAUEN, sognepræst (1696-1778). Sognepræst i V. Velling. Mindst 4 børn. Ved første mands død er hendes bror Andreas formynder for hendes børn. Ved denne bror Andreas 2. ægteskab skifter han med sine børn, og Elisabeths 2. mand Jens van Hauen er da formynder.  _

VI.58 Andreas FRAUSING, viceborgmester.

Postmester, rådmand og viceborgmester i Ribe. Født o. 1685. Død 27 dec. 1749 i Ribe. Begr. 31 dec. 1749 i omkirken. ~ 1. 31 juli 1713 i Ribe m. VI.59 Maria GROSS (1680-1735). Se afsn. 1.71. ~ 2. 25 okt. 1737 i Ribe (domkirken) m.efterkommer nr. 4 afsn. 2.63 Vibecke TERPAGER (1685-1750). Hans første kendte årstal er 1712, da han blev postmester i Ribe. 1722 nævnes han tillige som kontrollør. Rådmand blev han 1723, viceborgmester 1725. Han udbredte skrevne aviser og havde en tid en referent i København, som forsynede ham med aviser og efterretninger, men "hans relationer nød dog såre liden credit" i Ribe og omegn. Han døde i Ribe 27. december 1749. Gift 1. gang med Maria Gross. Hun døde 1733 i Ribe. I dette ægteskab var der 2 børn. Gift 2. gang 1737 med Vibecke Terpager, datteren af den kendte og lærde Ribe-forfatter Peder Terpager (gift med Maren Friis, s.d.) og enke efter præsten Venzel Galte i Sneum. Hun døde i Vordingborg 1750. Der var ingen børn i dette ægteskab.  _

Hans børn med Maria GROSS:

1 Sophie FRAUSING. se V.29 nedenfor.

2 Anna Margrethe FRAUSING. Født 1715 i Ribe. Døbt 2 aug. 1715 i Domkirken. Død 18 juli 1716. Begr. 20 juli 1716 i Ribe (Dom).  _

3 Christopher FRAUSING, præst. Sognepræst i Velling ved Ringkøbing. Født 9 juni 1720 i Ribe. Døbt 14 juni 1720 i Domkirken. Død 1787. Begr. 21 feb. 1787 i Ringkøbing. ~ 18 sep. 1749 i Ribe (Dom) m. Johanne BRUUN (1732-1814). Hans kone var datter af amtsforvalter, justitsråd Jørgen Bruun i Ribe. Ingen børn. Som enke giftede hun sig med Kgl. Chirurgus i Ringkiøbing Johan David Kressin.  _

V.29 Sophie FRAUSING.

Født 29 apr. 1714 i Ribe. Døbt 2 mar. 1714 i Ribe Domkirke. Død 23 dec. 1771 i Ribe. Begr. 30 dec. 1771 i Ribe Domkirke. ~ 27 sep. 1737 i Ribe m. V.28 Peder Madsen FRIDSCH, borgmester (1712-1787). Købmand og borgmester i Ribe. Se afsn. 1.63.  _ 3 børn med V.28 Peder Madsen FRIDSCH, se afsn. 1.63.

Henvisninger

[187] Møller, Elna & Ebbe Nyborg: Danmarks Kirker, Ribe Amt, bd 1, 1976

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here