Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.71: Fædrene linje for Maria GROSS, Holger BRØNDSTEDs mormors farmors mor

VII.118 Christopher GROSS, stadsbygmester.

Bygmester og stadsbygmester i København. Født o. 1640 i Tyskland?. Død 11 okt. 1693 i København (Sct.Petri). ~ 1. m. Sophia ISAKSDATTER (-). ~ 2. 1674 m.VII.119 Sophie Ratkesdatter HOLST (-1713). - se nedenfor. Christoffer Groos må have været af tysk afstamning. Han levede som bygmester eller stadsbygmester i København og hørte til den tyske menighed i Sct. Petri Kirke. I denne kirke blev han begravet 11. oktober 1693. En søn Job lod trykke et sørgerim. Ellers vides ikke noget om hans afstamning. En Ingeborg Gross døde 1690, gift med en bager Andreas Jensen (død 1709); hun kan være bygmesterens søster eller datter.

pic
Titelblad fra det trykte sørgerim over Christopher Gross.

Gift første gang med Sophia Ratkesdatter Holst, som må være mor til Job og Maria. Anden hustru var Sophie Isaksdatter, om hvem vi intet andet ved, end at hendes mor døde 1682, begravet på Sct.Petri kirkegård d. 6. april; Hendes navn kendes ikke. Kilder: Kelstrup [33] samt Personalhistorisk Tidsskrift, II,4 Kbh. 1889 s. 4.  _ Hans hustru VII.119 (forslægt ukendt):

VII.119 Sophie Ratkesdatter HOLST.

Død 1713. ~ VII.118 Christopher GROSS, stadsbygmester - se ovenfor. Herkomst ukendt. Var enke ved vielsen og havde fra det tidligere ægteskab en datter Marie Sørensdatter der 1693 blev gift med kunstmaleren Peder Andersen.  _

Christopher GROSSs børn med Sophie Ratkesdatter HOLST:

1 Job GROSS. Kendes kun som forfatter til nekrologen over faren, trykt af universitetsbogtrykker J.P. Bockenhoffer 1693.  _

2 Maria GROSS. se VI.59 nedenfor.

VI.59 Maria GROSS.

Født o. 1680 i København. Død 1735 i Ribe. Begr. 25 juli 1735 i Domkirken. ~ 31 juli 1713 i Ribe m. VI.58 Andreas FRAUSING, viceborgmester (1685-1749). Postmester, rådmand og viceborgmester i Ribe. Se afsn. 1.70. I den Brøndsted'ske familie opbevares en familiebibel (udg. 1699) med hendes mærke: M.G. 1704 på forsiden, indeholdende mange ret udførlige familieoptegnelser fra familien Fridsch.

pic
Gross-Frausing-Fridsch biblen med optegnelserne af Peder Madsen Fridsch

På bagsiden står der S.F. 1741, c: datteren Sofie Frausing. Bibelen er gået i arv fra Sofie Frausing til hendes mand borgmester Peder Madsen Fridsch (der har noteret familieoptegnelser dækkende perioden 1712-83), deres ældste søn juristen Mads Pedersen Fridsch, hvis begge døtre var ugifte. Dernæst er den gået til Mads Pedersen Fridsch brordatter Charlotte Hedvig Fridsch, g. Brøndsted, dennes sønnesøn, forfatteren K.G. Brøndsted, dennes ældste søn teologen Gustav Brøndsted, hvis enke Frede f. Stricker i 1973 havde biblen. Det var da tanken, at den skulle gå videre til hendes sønnensøn (en søn af Karl Gustav Stricker Brøndsted henrettet af tyskerne under besættelsen).  _ 3 børn med VI.58 Andreas FRAUSING, se afsn. 1.70.

Henvisninger

[33] Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensens forslægt. Den Høgsbro'ske Familiefond (privattryk) 1945

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here