Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.73: Fædrene linje for Hedewig Dorothea LORENTZEN, Holger BRØNDSTEDs mormors morfars mor

VII.122 Marcus LORENTZEN, stiftsfoged.

Stiftsfoged i Bredstedt, kgl. kom. i Tønder mm.. Født 1634. Død 28 okt. 1727. ~ 1671 m.VII.123 Catharina Dethlefsdatter WISCH (1635-1718). - se nedenfor. Der haves kun få efterretninger om ham. Ingen årstal. Han nævnes som stiftsfoged dels i Bredstedt, dels i Bordlum, desuden var han kongelig commisær i Tønder og husfoged i Schwabstedt. Hvad titlerne dækker er ikke undersøgt.  _ Hans hustru VII.123 (forslægt ukendt):

VII.123 Catharina Dethlefsdatter WISCH.

Født okt. 1635. Død 16 sep. 1718 i Bredstedt. ~ VII.122 Marcus LORENTZEN, stiftsfoged - se ovenfor. Var ved giftermålet enke efter stiftsfoged Hermann Jessen (1635-70). Dette ægteskab var barnløst. Om hendes far, Detlef von der Wisch, og mulig forbindelse til den adelige slægt vides intet.  _

Deres 2 børn:

1 Ægidius LORENTZEN. Født 1674. Døbt 26 nov. 1674 i Bordelum. Død 1734. Begr. 5 aug. 1734 i Bordelum. ~ 18 okt. 1705 m. Agathe AXEN (1680-).  _

2 Hedewig Dorothea LORENTZEN. se VI.61 nedenfor.

VI.61 Hedewig Dorothea LORENTZEN.

Født 1686. Døbt 21 dec. 1686 i Bordelum. Død 1726 i Niblum på Føhr. ~ 20 juli 1709 i Bredestedt m. VI.60 Peter MATTHIESSEN, dommer (1677-1752). Landfoged og dommer i Wyck. Se afsn. 1.72. Hun skildres som "ein sanftes, verständliches, liebevolles, häusliches Wesen", som trods sin tidlige død fik stor indflydelse på sine børns karakter.  _ 4 børn med VI.60 Peter MATTHIESSEN, se afsn. 1.72.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here