Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.8: Fædrene linje for Maren Hansdatter KRYSSING, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars farmors mor

X.588 Jürgen KRYSSING, sadelmager.

Sadelmager i Flensborg. ~ 9 sep. 1599 i Flensborg m.X.589 Margrethe Pedersdatter BAREN (-1642). - se nedenfor.  _ Hans hustru X.589 (forslægt ukendt):

X.589 Margrethe Pedersdatter BAREN.

Død efter 1642. ~ X.588 Jürgen KRYSSING, sadelmager - se ovenfor. Hendes efternavn er formodentlig afledt af tysk "Bär". Levede 1642. Kilde: Blichfeldt-Petersen [137].  _

Deres søn

1 Hans Jørgensen KRYSSING, hatstafferer. se IX.294 nedenfor.

IX.294 Hans Jørgensen KRYSSING, hatstafferer.

Borger og hatstafferer i Århus. Født o. 1610 i Flensborg. Død 30 mar. 1686 i Århus. ~ 1. o. 1633 m. IX.295 Dorethe PEDERSDATTER (-1658). Se afsn. 1.9. ~ 2. o. 1660 m. Hylleborg SØRENSDATTER (-). Tog borgerskab i Århus som hatstafferer 12. September 1633. Nævnes 16. juli 1642; ejede da svigerfaren Peder Christophersens gård og to boder på hjørnet af Lilletorv og Vestergade; han skødede disse ejendomme til sønnen Peder i 1680. Hans andet ægteskab var vistnok barnløst. Hylleborg Sørensdatter var selv enke efter en tingskriver og rådmand Jens Hansen fra Flensborg. Kilder: Blichfeldt-Petersen [137], [139].  _

Hans børn med Dorethe PEDERSDATTER:

1 Jørgen Hansen KRYSSING, kandestøber. Død 22 juni 1670 i Århus. ~ m. Gertrud HANSDATTER (-). Tog borgerskab i Århus 16. Juli 1663; han var, som det fremgår af skiftet efter ham, kandestøber; død "næste Aften før Sct. Hans Dag 1670", d.v.s. 22. juni 1670. Han kom ved giftermål til at eje ejendommene nr. 403 og 404 »Bag Klosteret«, som havde tilhørt Rasmus Gylling. Hans kone var enke efter købmand Søren Rasmussen Albøge. Ingen børn. Kilde: Blichfeldt-Petersen [139].  _

2 Maren Hansdatter KRYSSING. se VIII.147 nedenfor.

3 Anna Hansdatter KRYSSING. Død 1710. ~ m. Mathias Nielsen FELLUMB, vicerådmand (-1707). Hendes mand tog borgerskab i Århus som købmand 20. marts 1664; kæmner 1672; anbefales af kommissionen 1682 som »dygtig til øvrighedsbestilling«, vicerådmand. 4 børn, efterslægt Fellumb, Hemb, Skaarup, Sørensen, Engelbrechtsen, Lindegaard mm. Fellumb-slægten hørte i generationer til rådsaristokratiet i Århus. "Felumbs hus" i Studsgade er delvis bevaret. Kilder: Blichfeldt-Petersen [137], [139], Hoffmeyer [140] (s. 11 f.).  _

4 Peder Hansen KRYSSING, købmand. Død 19 mar. 1717 i Århus. ~ 1. 15 jan. 1684 m. Martha Nielsdatter BRANDT (-1687). ~ 2. 1689 m. Maren OLUFSDATTER (-1707). Tog borgerskab i Århus som købmand 26. maj 1682; kæmner 1689; overformynder 1698; købte i 1707 et begravelsessted i Frue Kirke til »begge sine Hustruer udi hans Forældres Grav, som var udmuret«, og betalte derfor 20 rdl. Ejede efter faren og beboede gården på hjørnet af Lilletorv og Vestergade. Borgmester Laasby klagede over, at Peder Kryssing »ikke vil tillade, at Vandet maa ledes ned i den Rendesten, som gaar forbi hans Hus, fordi han foran dette Hus har opsat et Porthus eller Skur, som gaar langt ud paa Gaden. Peder Kryssing har nu formaaet en Del af sine Medborgere til at ordinere Rendestenen over Torvet, hvilket stor Usikkerhed skal foraarsage og til andre Folks Fortræd udfalde«. Denne rendestenskrig gik så vidt, at regeringen måtte beordre synsmænd til Århus. Renden på Lilletorv eksisterede endnu i 1741. Peder Kryssing ejede desuden nr. 403 og 404 på Klostergade, som tidligere havde tilhørt Rasmus Gylling og nr. 415 på Guldsmedgade (nuværende nr. 22), som han 1710 skødede til sin stedssøn Mads Andersen Wærn. Dertil købte han i 1683 nr. 442 på Immervad (nuværende Guldsmedgade 2). Kilder: Blichfeldt-Petersen [137], [139].  _

5 Baltzer Hansen KRYSSING, skipper. Død o. 1724. ~ 1. m. Maren Sørensdatter WESTEN (-1687). ~ 2. 14 okt. 1690 i Århus (Dom) m. Cathrine ADRIANSDATTER (-1694). Borgerskab i Århus som købmand og skipper 5. marts 1675, kæmner 1693. Han ejede og beboede nr. 338 på Vestergade (nuværende Møllegade 47). 3 sønner og 3 døtre i 1. ægteskab. Kilder: Blichfeldt-Petersen [137], [139].  _

6 Clemens Hansen KRYSSING, skipper. Født 1652. Død 16 nov. 1727 i Århus. ~ m. Anna Cathrine Pedersdatter JESSEN (1669-1742). Borgerskab i Århus som købmand og skipper 12. februar 1686; kæmner 1696; værge for Domkirken 1700; i 1710 betalte han det femtestørste beløb i Århus til krigstyr; han klager 7. december 1711 til magistraten over, at han ikke har kunnet få rigtighed for de i de sidste 11 år aflagte kirkeværgeregnskaber. Da han ingen svar får, klager han til stiftsbefalingsmanden, der alvorlig tilholder Magistraten inden 4 uger at tilstille ham rigtighed for regnskaberne. Clemen Kryssing ejede mange ejendomme. I 1721 ejede han en gård og en bod på Skolegade, boder i Strandstræde, 2 gårde på Mejlgade, hvoraf han selv beboede den ene (nr. 68), 3 hold boder ved Aaen, 1 bod ved Mindet, boder ved Møllestien og 2 hold boder »Bag Klosteret«. Købte 26. Juli 1705 sl. Clemen Jensen Smagbiers Begravelsessted »paa det store Kirche gulf beliggende til sig og sin Hustru og som han til Stedet er Arfing, da ej gifvet for det uden 30 Rdl.«. 7 børn, efterslægt: Kryssing, Holmsted, Morville. Kilder: Blichfeldt-Petersen [137], [139].  _

VIII.147 Maren Hansdatter KRYSSING.

Født 1640 i Århus. Død 1672. Begr. 22 nov. 1672 i Århus (Frue). ~ 7 sep. 1663 i Århus (Frue) m. VIII.146 Johan Arentsen ALTHALT, kæmner (1635-1728). Se afsn. 1.7. Begravet ved klosterstolen i Frue Kirke, Århus. Kilde: Thestrup [101], Blichfeldt-Petersen [137], [139].  _ 2 børn med VIII.146 Johan Arentsen ALTHALT, se afsn. 1.7.

Henvisninger

[101] Thestrup, A.: Eligerede Borgere i Århus 1740-1837, Århus 1964
[137] Blichfeldt-Petersen, A.: Kryssing-Althalt. Personalhistorisk Tidsskrift 12r. bd. I.II (1946/47).
[139] Blichfeldt-Petersen, A. & C.J.T. Thomsen: Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere. Aarhus Stifts Aarbog 1943/44
[140] Hoffmeyer, J.: Blade af Aarhus Bys Historie, Kbh. 1911

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here