Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.84: Fædrene linje for Marina PAYSEN, Holger BRØNDSTEDs mormors mormors morfars morfars farmor

XIV.16200 Paye JEPSEN, købmand.

Købmand i Flensborg. Født o. 1385. Død 1440 i Flensborg. ~ m. XIV.16201 Frouwe HAICKSEN (-). Se afsn. 1.85. Søn af "Jeppe auf der Bohle" ved Lytgenholm, der formodes at være stamfader til de af slægten Paysen, der i det 15. og 16. århundrede var borgmestre og købmænd i Flensborg. Han var købmand og rådmand i Flensborg og var en særdeles velhavende mand at dømme efter hans mange pengetransaktioner og størrelsen af hans jordegods. Han havde ialt 8 børn. Detaljer om de ældste generationer af denne Paysen familie er beskrevet i Olsen & Toft [184], i [214] og andre steder.  _

Hans søn:

1 Haying PAYSEN, rådmand. se XIII.8100 nedenfor.

XIII.8100 Haying PAYSEN, rådmand.

Rådmand i Flensborg. Født o. 1417. Død 1483 i Flensborg. ~ m.XIII.8101 Catharina ? (-). - se nedenfor. 1466 valgt til borgmester i Flensborg. 1472 deltog han i det af Grev Gerhard (Gert) i Slesvig-Holsten iværksatte almueoprør imod Chr. I ved at åbne byens porte for grevens tropper. Oprøret mislykkedes og alle kongens fjender fik strenge straffe. Haying blev pågrebet og kastet i fængsel. Kun ved familiens og velhavende venners hjælp, bønner fra dronning Dorothea m.fl. lykkedes det at få ham benådet. For at fremskaffe strafpenge (2000 Mark) måtte han sælge eller pantsætte nogle af sine gårde. Senere synes han dog igen at været blevet rådmand i Flensborg, men ikke borgmester [184].  _ Hans hustru XIII.8101 (forslægt ukendt):

XIII.8101 Catharina ?.

~ XIII.8100 Haying PAYSEN, rådmand - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Rickert HAYSEN, købmand. Født 1441. Død 1514 i Flensborg. ~ m. Inghe (Ingeborg) ? (-). Købmand i Flensborg, nævnes 1492 og, som rådmand, 1514.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.70.

2 Boye PAYSEN, rådmand. se XII.4050 nedenfor.

XII.4050 Boye PAYSEN, rådmand.

Rådmand i Flensborg. Født 1472. Død 30 maj 1546 i Flensborg. ~ m. XII.4051 Dorothea KETEL (1490-1532). Se afsn. 1.86. Nævnes som rådmand i Flensborg i 1533. Havde adskillige jordbesiddelser og arvede efter svigerfaren dennes hus i "den store gade" i St. Nicolai sogn. Selv havde han beboet han et andet i samme gade. Nævnes videre 1541 som alterforstander ved St. Ewaldus' alteret i Vor Frue (St. Marie) kirke i Fiensborg, som hans oldemoder. Frouwe Payens, i 1436 havde stiftet til "evig messe", for at give "sine forældres, sine efterkommeres, sin slægts og sin mands sjæl salighed" [184].  _

3 børn:

1 Marina PAYSEN. se XI.2025 nedenfor.

2 Catharina PAYSEN. ~ m. Jacob WETTERING, købmand (-). Købm. i Flensborg. Overtog sin fars hus i Storegade, St. Nicolai sogn.  _

3 Paul PAYSEN, købmand. Overtog sin morfars hus i Storegade, St. Nicolai sogn.  _

XI.2025 Marina PAYSEN.

Født 1510. Død 28 okt. 1585 i Roskilde. Begr. i domkirken. ~ 1535 i Flensborg m. XI.2024 Frantz HOLST, borgmester (1510-1560). Borgmester i Flensborg 1540. Se afsn. 1.82.  _ 3 børn med XI.2024 Frantz HOLST, se afsn. 1.82.

Henvisninger

[184] Larsen, Severin Olesen & Inger Marie Toft: Slægtstavle for Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth (Elise) Ingerslev, www.olesenlarsen.dk/slg 2002
[214] Hjelholt, Holger: Flensborg Bys Historie, Kbh. 1953

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here