Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.86: Fædrene linje for Dorothea KETEL, Holger BRØNDSTEDs mormors mormors morfars morfars farmors mor

XIII.8102 Junge KETEL, købmand.

Død før 1530. ~ m.XIII.8103 Abel ? (-). - se nedenfor. Rig købmand i Flensborg. Tilsyneladende beslægtet med Marten (Magnusson) Lausen eller Lowsen, eftersom, han er nævnt som arving i dennes testamente, hvori det bl.a. hedder: "Så har min stedmoder pantsat et gods i Angel, beliggende i 'Moessbüll', Junge Ketels arv, for 100 mark".  _ Hans hustru XIII.8103 (forslægt ukendt):

XIII.8103 Abel ?.

~ XIII.8102 Junge KETEL, købmand - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Dorothea KETEL. se XII.4051 nedenfor.

2 Johannes KETELSEN, borgmester. ~ m. Marine Hansdatter DITMERSEN (-). Borgmester i Tønder 1522-46. Solgte den 1. juli 1530 til sin svoger Boy Payson det på østsiden af Flensborg fjord, ved Achtrup og Harnys, beliggende skovområde, som han havde fået i arv efter sine forældre. Gift med en datter af forgængeren som borgmester i Tønder, Hans Ditmersen.  _

XII.4051 Dorothea KETEL.

Født o. 1490. Død 20 maj 1532 i Flensborg. ~ m. XII.4050 Boye PAYSEN, rådmand (1472-1546). Rådmand i Flensborg. Se afsn. 1.84.  _ 3 børn med XII.4050 Boye PAYSEN, se afsn. 1.84.

Henvisninger

[184] Larsen, Severin Olesen & Inger Marie Toft: Slægtstavle for Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth (Elise) Ingerslev, www.olesenlarsen.dk/slg 2002

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here