Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.87: Fædrene linje for Brigitta FINCK, Holger BRØNDSTEDs mormors mormors morfars morfars mor

XIV.16208 Gherken FINCK, købmand?.

Velsagtens købm. og borger i Flensborg. "Gherken Vyncke" nævnes 1436. Er sandsynligvis nedenstående Jacob Finck(e)s far. Fincke-navnet hører til de gamle Flensborg-dynastier og er belagt så langt tilbage som til 1300-tallet. Forskellige har gjort forsøg på opstillinger af de ældste slægtsled (Leverkus [241] m.fl.), men nedenfor er kun medtaget hvad der kan betragtes som nogelunde sikkert. Senere generationer førte et våben med en finke i skjoldet.

pic
Finck-våbnet

 _

Hans søn:

1 Jacob FINCK, købmand. se XIII.8104 nedenfor.

XIII.8104 Jacob FINCK, købmand.

Købmand i Flensborg. Død 1494 i Flensborg(?). ~ m.XIII.8105 Ingeborg ? (-). - se nedenfor. Ifølge nogle kilder var han adoptivsøn af rådmand Peter Nigelsen, andre hævder at denne var hans hustrus ægtefælle nr. 2.  _ Hans hustru XIII.8105 (forslægt ukendt):

XIII.8105 Ingeborg ?.

~ XIII.8104 Jacob FINCK, købmand - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Jacob FINCK, rådmand. se XII.4052 nedenfor.

2 Kerstine FINCK. Født 1494. Død 1570. ~ m. Willen WYNBARCH, købmand (-1531). Købm. i Leverkus.  _

XII.4052 Jacob FINCK, rådmand.

Født 1490 i Flensborg. Døbt i Frue kirke. Død o. 1564. ~ o. 1519 m.XII.4053 Brigitta THOMASDATTER (1495-1550). - se nedenfor. Købmand og rådmand i Flensborg. En broder var franciskanermunk, udjaget 1530. Flere børn [188].  _ Hans hustru XII.4053 (forslægt ukendt):

XII.4053 Brigitta THOMASDATTER.

Født o. 1495. Død 1550 i Flensborg. ~ XII.4052 Jacob FINCK, rådmand - se ovenfor.  _

Deres 5 børn:

1 Thomas FINCK, borgmester. se XI.2026 nedenfor.

2 Elsabe FINCK. = nr. XI.2041 afsn. 1.95.

3 Jacob FINCK, købmand. = nr. XI.2042 afsn. 1.96.

4 Catharinea FINCK. ~ m. Peter POMMERING, borgmester (-1595). Borgm. i Flensborg 1567-77.  _

5 Agathe FINCK. Død 17 dec. 1601 i Husum. ~ m. Johanne POMMERING, skriver (1561-). Hertuglig landskriver i Nordstrand.  _

XI.2026 Thomas FINCK, borgmester.

Borgmester i Flensborg. Død 1589 i Flensborg(?). ~ m. XI.2027 Margareta UP DER HEIDE (-1600). Se afsn. 1.88. Valgt til borgmester i 1564. Normalt var embedet livsvarigt, men han fik love til at træde tilbage i 1586. Boede i Storegade (Grossestrasse), nabo til sin svoger Peter Pemmering.

pic
Det gamle rådhus i Flensbog, ombygget i renæssancestil 1594, nedrevet 1883.

Kilde: [214] mm.  _

8 børn:

1 Brigitta FINCK. se X.1013 nedenfor.

2 Mette FINCK. ~ m. Johannes HARRSEN, købmand (-1600). Købmand og "erbgesessener" på Evensbüll. Hendes mand var meget velhavende, efterlod sig 9000 mark samt adskillige ejendomme og godser  _

3 Elsabe FINCK. ~ o. 1572 m. X.1018 Carsten CALLISEN, borgmester (1554-1631). Borgmester i Flensborg 1630-31. Se afsn. 1.93.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.71.

4 Catharina FINCK. Død 11 mar. 1591 i Kolding. ~ 26 sep. 1585 i Flensborg m. Johannes RASTORP, kancelliråd (-). Kgl. "Cantzleyverwandter" i Kbh.  _

5 Ingeborch FINCK. ~ 1 mar. 1585 i Flensborg m. Bartelt ABEL (-1612).  _

6 Anna(?) FINCK. ~ 21 aug. 1586 i Flensborg m. Bartelt BREMER (-).  _

7 Magdalene FINCK. Død o. 1616. ~ m. Jacob BOISEN, byfoged (-). Byfg. i Flensborg.  _

8 Jacob FINCK. Født 4 jan. 1565 i Flensborg. Død efter 1606.  _

X.1013 Brigitta FINCK.

~ 22 jan. 1570 i Flensborg m. X.1012 Andreas HOLST, hospitalsforst. (-). Deputeret borger, hospitalsforst., købm. i Flensborg. Se afsn. 1.82.  _ 2 børn med X.1012 Andreas HOLST, se afsn. 1.82.

Henvisninger

[33] Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensens forslægt. Den Høgsbro'ske Familiefond (privattryk) 1945
[188] Marstrand, Vilhelm: Slægten Tor Smeden, Svensk Personhistorisk Tidskrift, Stockholm 1926 (genoptryk Dansk Historisk Håndbogsforlag, København 1979)
[214] Hjelholt, Holger: Flensborg Bys Historie, Kbh. 1953
[241] Leverkus, Erich: Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen. Lebensbilder aus der Valentinerschen Ahnentafel, Hamborg 1973

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here