Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.89: Fædrene linje for Sophia TOR SMEDE, Holger BRØNDSTEDs mormors mormors morfars morfars mormors mor

XIII.8110 Thomas TOR SMEDE, rådmand.

Født o. 1495. Død 16 nov. 1553 i Flensborg. Begr. i Nikolaj. ~ 1531 i Flensborg (Nikolaj) m.XIII.8111 Drude PETERSDATTER (1510-1565). - se nedenfor. Slægtsnavnets oprindelige form tor Smede er nedertysk. På latin gengives navnet de Smede og på højtysk Zeerschmitten. Thomas tor Smede var klædekræmmer i Flensborg, forstander for Helligåndsstiftelsen, rådmand 1552. Han har rimeligvis haft en bror Peter i Stade og han kommer vistnok selv herfra [188].  _ Hans hustru XIII.8111 (forslægt ukendt):

XIII.8111 Drude PETERSDATTER.

Født o. 1510. Død 21 juli 1565 i Flensborg. Begr. i Nikolaj. ~ XIII.8110 Thomas TOR SMEDE, rådmand - se ovenfor. Formodentlig datter af købmand i Flensborg Peter Jepsen (ca. 1480-1525) og Catharine Jensdatter Lorup (1485-1522). Arvede 1541 en ejendom efter Claus Potter, efter al sandsynlighed hendes stedfar. Som enke fortsatte hun købmandsskabet, hjulpet af sin senere svigersøn Harder Vake. Hun "vandt kongehusets uindskrænkede tillid, blev foruden i handelssager benyttet i et meget stort antal pengesager, og var ved sin død utvivlsomt Danmarks rigeste borgerlige kvinde" [188].  _

Deres 8 børn:

1 Reinhold TOR SMEDE, rådmand. Rådmand i Flensborg. Født o. 1532. Død 8 nov. 1584 i Flensborg. ~ 17 okt. 1563 i Flensborg m. XI.2040-1. Gesa LANGE (1543-1603). Studerede i Strassburg og Wittenberg, hvor han hørte Luther. Overtog 1562 med svogeren Harder Vake morens handelshus.

pic
Våbentavle over Reinhold tor Schmede og Harder Vake.

Meget velhavende. 10 børn stor efterlsægt, blandt efterkommerne: Aage Dons. En sønnesøn Herman tor Smede var stamfar til den svenske gren af slægten, der kalder sig Tersmeden. Den har et kapel i Söderbärke.

pic
Ligsten fra det Tersmedenske Kapel i Söderbärke.

En anden gren etablerede sig i Danmark, men "uddøde" i 1700-tallet. Kilder: [126], [188], [33].  _

2 Anna TOR SMEDE. = nr. XI.2043 afsn. 1.97.

3 Mette TOR SMEDE. Født o. 1536. Død 1565 i Flensborg. ~ 1557 i Flensborg m. Harmen KELLINGHUSEN, købmand (-). Kbm. i Flensborg. 1 søn og 2 døtre.  _

4 Sophia TOR SMEDE. se XII.4055 nedenfor.

5 Peter TOR SMEDE. Født o. 1540. Formodentlig død som lille.  _

6 Katrine TOR SMEDE. Født o. 1542. Død 14 mar. 1598 i Flensborg. Begr. i Nikolaj kirke. ~ 10 maj 1562 i Flensborg (Nikolaj) m. Harder VAKE, købmand (1528-1599). Hendes mand indtrådte som kompagnon i morens handelshus sammen med hendes bror Reinhold. 4 sønner og 2 døtre [188].  _

7 Dorothea TOR SMEDE. Født o. 1544. Død 21 apr. 1574 i Flensborg. Begr. i Nikolaj kirke. Ugift.  _

8 Claus TOR SMEDE, rådmand. Født 1547. Død 2 okt. 1590 i Flensborg. Begr. i Nikolaj kirke. ~ o. 1570 m. Dorothea HAMSFORT (1550-1608). Medlem af de 24 mands råd 1575, testamentarieforvalter 1579, rådmand. Ingen børn [188].  _

XII.4055 Sophia TOR SMEDE.

Født o. 1538. Død 1565 i Flensborg. Begr. i Nikolaj kirke. ~ 21 juli 1560 i Flensborg (Nikolaj) m. XII.4054 Lütke (Ludolphus) UP DER HEIDE, borgmester (1530-1599). Borgmester i Flensborg. Se afsn. 1.88.  _ 2 børn med XII.4054 Lütke (Ludolphus) UP DER HEIDE, se afsn. 1.88.

Henvisninger

[33] Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensens forslægt. Den Høgsbro'ske Familiefond (privattryk) 1945
[126] Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Digtere og forfattere. 1981.
[188] Marstrand, Vilhelm: Slægten Tor Smeden, Svensk Personhistorisk Tidskrift, Stockholm 1926 (genoptryk Dansk Historisk Håndbogsforlag, København 1979)

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here