Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.9: Fædrene linje for Dorethe PEDERSDATTER, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars farmors mormor

X.590 Peder CHRISTOPHERSEN, kæmner.

Borger mm. i Århus. Født o. 1570. Død okt. 1638. ~ 1. m. X.591 Sidsel Clemensdatter SMAGBIER (-1626). Se afsn. 1.10. ~ 2. o. 1633 m. Karen FRANDSDATTER (-). Borgersøn, måske søn af Christopher Pedersen, foged på Aarhusgaard i 1565. Borgerskab i Århus 1596, kæmner 1609, oldermand i klædemagerlauget, byfoged 1611-19. Under Wallensteins okkupation 1628-29 flygtede han, og købm. Rasmus Thestrup blev midlertidigt indsat i hans sted. Som enkemand giftede han sig igen med Karen Frandsdatter. Hun mødte på tinget ved hans død "och da Kaste Nøgelen fra sig Och da Affsagde Sig fra Arffue och gjeld effter hinndis S. Hosbund Peder Christophersen". Begravet i Frue Kirke. Kilde: Hoffmeyer [140] (s. 25), Blichfeldt-Petersen [139].  _

Hans børn med Sidsel Clemensdatter SMAGBIER:

1 Maren PEDERSDATTER. Død o. 1645. ~ m. Rasmus Sørensen GYLLING, købmand (-1645). Hendes mand, købmand i Århus, ejede i 1612-23 ejendom på Graven Nr. 148 (nuværende nr. 30 og Studsgade 2) og boede dér, men købte derefter to gårde »Bag Klosteret« nr. 403-404 (nuværende Klostergade 16 og 18, samt nu nedlagte 12 og 14), hvor han boede 1625-42; død efter 1642 og før 8/3 1649. De havde 4 børn.  _

2 Dorethe PEDERSDATTER. se IX.295 nedenfor.

3 Kirsten PEDERSDATTER. Død efter 1647. ~ o. 1637 m. Jens Nielsen UDSEN, borger (-1647). Borger i Århus. Hendes mand tog borgerskab i Århus 25. maj 1637; han må være død før 1647, da der d. 11. januar 1647 holdes skifte efter den barnløse bror Niels Nielsen Udsen, og Jens Nielsen Udsen ikke nævnes her. Arven tilfaldt i stedet hans børn. Jens Udsen boede i 1634-42 til leje i Mejlgade 61 i Anne Clemens gård (et par af de nedlagte ejendomme i Smedegyde). Mindst 3 børn. Efterslægten bruger Udsen-navnet som stamnavn. Blichfeldt-Petersen [139].  _

4 Christopher PEDERSEN, borger. Var udenlands i 1633. Borgerskab i Århus 16. april 1640. Om ham vides iøvrigt intet udover, at han ifølge skiftet i 1695 efter Maren Clemensdatter skal have haft flere børn og børnebørn. Blichfeldt-Petersen [139].  _

5 Niels PEDERSEN. Skal have efterladt en datter, som havde flere børn, men ingen af dem kendes ved skiflet 1695. Blichfeldt-Petersen [139].  _

6 Gjertrud PEDERSDATTER. Gjertrud Pedersdatter var gift med Rasmus ... De havde en datter Sidsel Rasmusdatter, som døde før 1695. Hun havde vist børn, men ingen af dem kendes. Blichfeldt-Petersen [139].  _

IX.295 Dorethe PEDERSDATTER.

Død 1658. Begr. 16 nov. 1658 i Århus (Frue). ~ o. 1633 m. IX.294 Hans Jørgensen KRYSSING, hatstafferer (1610-1686). Borger og hatstafferer i Århus. Se afsn. 1.8. Begravet "udi hendes sal. Faders Grav i Kirken" (Frue Kirke). Kilde: Blichfeldt-Petersen [137].  _ 6 børn med IX.294 Hans Jørgensen KRYSSING, se afsn. 1.8.

Henvisninger

[137] Blichfeldt-Petersen, A.: Kryssing-Althalt. Personalhistorisk Tidsskrift 12r. bd. I.II (1946/47).
[139] Blichfeldt-Petersen, A. & C.J.T. Thomsen: Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere. Aarhus Stifts Aarbog 1943/44
[140] Hoffmeyer, J.: Blade af Aarhus Bys Historie, Kbh. 1911

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here