Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.99: Fædrene linje for Maria LORCH, Holger BRØNDSTEDs mormors mormors mormors mormors mor

XIII.8184 Melchior LORCH, købmand?.

Velsagtens købmand eller storbonde i Flensborg-egnen. Sandsynligvis søn af Matthias Lorch, byfoged i Flensborg 1440, og sønnesøn af Claus Lorch, medlem af "Det Hellige Legems Gilde" i Flensborg. Navnet staves Lorch, Lorich osv.

pic
Våben ført af nedenstående kobberstikker Melchior Lorch. Muligvis er det uden hold i slægtstraditionen.

 _

2 børn:

1 Thomas LORCH, rådmand. se XII.4092 nedenfor.

2 Filia LORCH. ~ m. ? KANNEGETER (-). Borger(?) i Flensborg.  _

XII.4092 Thomas LORCH, rådmand.

Rådmand mm. i Flensborg. Født 1490. Død o. 1530 i Flensborg. ~ m. XII.4093 Christina ANDERSEN (-1550). Se afsn. 1.100. Opgives at stamme fra en gammel, tysk adelig slægt, oprindeligt fra Slesvig. Blev stadsfoged i Flensborg 1511 og rådmand 1518 og skulle være velanset og formuende.  _

6 børn:

1 Jasper LORCH, søofficier. Søofficier i den danske flåde, Flensborg ca. 1520.  _

2 Balthasar LORCH, købmand. se XI.2046 nedenfor.

3 Melchior LORCH, maler, grafiker. Født o. 1527 i Flensborg. Død efter 1594 i København. Maler og kobberstikker i Tyskland, Danmark, Italien og Tyrkiet.

pic
Selvportræt af M. Lorch

 _

4 Anders (Andreas) LORCH, hofjunker. Født 1530. Død 1584. Var først i dansk tjeneste, men blev siden Kong Johan IIIs hofjunker og sekretær samt Sveriges diplomatiske agent i Polen. Han blev henrettet 1584 for forræderiske stemplinger til fordel for Kong Erik XIVs søn Prins Gustaf. Han og brødrene opnåede af den romerske kejser Ferdinand I fornyelse og bekræftelse på deres gamle adelskab samt forbedring af våbnet den 22 feb 1584. Han optræder tit i aktstykker vedrørende en falsk greve Enno Christoffersen Trondsson Brandrøyk, der ved tyveri fra hertug Karls skattekammer på det svenske slot Gripsholm var kommet til rigdom. Sagen er indgående skildret af Å. Skjelborg, der dog tvivler på at A. Lorch var direkte involveret i tyveriet [236]. A. Lorch bekrives her som "ambitiøs, uberegnelig og intrigant".  _

5 Anna LORCH. Død 17 aug. 1600. ~ 1. m. Hans JOHEL, Kgl. Sekretær (-1551). ~ 2. 1565 m. Georg LORCH, gottorpisk råd (-). Fyrstelig gottorpisk og sønderborgsk råd. Overtog sin fars forretninger. Fra 1564 var hun kgl. toldkontrollør.  _

6 Catharina LORCH. Temmelig ukendt.  _

XI.2046 Balthasar LORCH, købmand.

Købm. i Flensborg. Født o. 1520. Død 1 mar. 1589 i Flensborg. ~ m. XI.2047 Margareta DEVENTER (-). Se afsn. 1.101. Købmand, oldermand for deputerede borgere i Flensborg  _

2 børn:

1 Thomas LORCH, rådmand. Født 13 apr. 1569. Død 21 juni 1634 i København. Begr. i Helligåndskirken. ~ 1. 1599 m. Catharina Johannisdatter REINHOLDT (-1613). ~ 2. 4 juni 1615 m. Margrethe VIBE (-1651). Silkekræmmer og rådmand i København, kompagnon til borgmesteren i København, Mikkel Vibe, hvis svigersøn han var. Bekostede 1612 den endnu bevarede sandstensportal i Helligåndskirken, som er forsynet med hans navn og bomærke.

pic
Sandstensportalen til Helligåndskirken bekostet af Thomas Lorch

Han blev begravet i Helligånds Kirke. Han og hans kone, Margrete Vibe, oprettede 1632 et gensidigt testamente, således at den efterlevende skulle beholde den gård, de beboede, for 4000 Rdl., der skulle skiftes mellem arvingerne og den efterlevende. Stamfar til den svenske linje af slægten.  _

2 Maria LORCH. se X.1023 nedenfor.

X.1023 Maria LORCH.

Født 1574. Død 1658. ~ 1. 23 apr. 1592 i Flensborg m. X.1022 Jürgen VETTE, købmand (-1605). Borger og købmand i Flensborg. Se afsn. 1.98. ~ 2. 2 juni 1606 m. X.1020-2. Hans LANGE, hospitalsforst. (1582-1653).  _ 1 barn med X.1022 Jürgen VETTE, se afsn. 1.98.

Hendes børn med Hans LANGE:

1 Margrete LANGE. Født 1609. Død 1683. ~ 1629 i Flensborg m. Johannes Andreas JESSEN, præst (1594-1663). Sognepræst i Groog (Großenwiehe).  _

2 Brigitta LANGE. Født 1610. Død 1706. ~ 1639 m. Nicolaus MOTH, præst (-). Sognepr. i Breklum.  _

Henvisninger

[126] Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Digtere og forfattere. 1981.
[236] Skjelborg, Åge: Flugten med kongens juveler. Kbh. 2010

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here