Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.131: Fædrene linje for Mette RUMOHR, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors morfars mor

XIV.11072 Henneke RUMOHR.

Stamfader til Rumohr adelsslægten, Danmarks Adels Årbog 1937.  _

Hans søn:

1 Schack RUMOHR. se XIII.5536 nedenfor.

XIII.5536 Schack RUMOHR.

~ m. XIII.5537 Anna AHLEFELDT (-). Se afsn. 1.132.  _

Hans søn:

1 Henneke RUMOHR. se XII.2768 nedenfor.

XII.2768 Henneke RUMOHR.

~ m. XII.2769 Eibe SEHESTED (-). Se afsn. 1.133.  _

Hans søn:

1 Asmus RUMOHR. se XI.1384 nedenfor.

XI.1384 Asmus RUMOHR.

~ m. XI.1385 Margrethe RANTZAU (1526-). Se afsn. 1.134.  _

Hans søn:

1 Detlev RUMOHR. se X.692 nedenfor.

X.692 Detlev RUMOHR.

~ m. X.693 Anna BREIDE (-). Se afsn. 1.135.  _

Hans søn:

1 Schack RUMOHR, landråd. se IX.346 nedenfor.

IX.346 Schack RUMOHR, landråd.

Født 11 dec. 1585. Død 12 sep. 1643. ~ m. IX.347 Anna AHLEFELDT (1600-1654). Se afsn. 1.136. Gottorpisk råd, hofjunker, amtmand mm., godsejer til Olpenæs (Olpenitz) ved Eckernförde, vistnok forængst nedlagt. Studerede i Marburg, Tübingen og Giessen, gottorpisk råd fra omkring 1630. Stamfar til "Linjen Olpenæs" af Rumohr-slægten [225].  _

7 børn:

1 Hans RUMOHR, herremand. Død 1673. ~ 1651 m. Dorothea AHLEFELDT (-). Til Olpenitz og Orfeld (formodentlig Ohrfeld ved Niesgrau i Slesvig) efter broren Gregers. Boede siden på Orgaard ved Øversø(?). Døde af slagtilfælde som følge af en strid med en løjtnant Witte som han skulle duellere med. 6 børn.  _

2 Berthe Catharine RUMOHR. ~ 1638 m. Volf Sievert RATHLOU, godsejer (-1658). Godsejer til Gereby (Gereby-Carlsburg ved Eckernförde).  _

3 Haseke RUMOHR. Skæbne ukendt.  _

4 Anna RUMOHR. Født 1630. ~ m. Sivert WONSFLETH, godsejer (-). Til Krieseby og Lille Norby (ved Slien nord f. Eckernförde).  _

5 Gregers RUMOHR, ritmester. Født 17 feb. 1631. Død 30 jan. 1658. 1657 ritmester i Henrik Sehesteds hvervede rytterregiment. Fanget samme år af svenskerne, men udvekslet. Faldt i fægtningen mod svenskerne ved Tybring Vig i Lillebælt ved Assens i Karl Gustav Xs 2. danske krig.  _

6 Mette RUMOHR. se VIII.173 nedenfor.

7 Schack RUMOHR. Født 12 sep. 1637. Død 20 nov. 1654. Begr. i Kliplev (Aabenraa amt).  _

VIII.173 Mette RUMOHR.

Født 4 nov. 1632. Død 14 dec. 1705 i Scheelenborg. ~ 1651 m. VIII.172 Henrik BROCKDORFF, ritmester (1600-1671). Se afsn. 1.112. Boede som enke hos sønnen Schack på Schelenborg.  _ 9 børn med VIII.172 Henrik BROCKDORFF, se afsn. 1.112.

Henvisninger

[225] Rumohr: Danmarks Adels Aarbog 1937.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here