Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.142: Fædrene linje for Eva Louise LÜTTICHAU, Kristine Margrete BRUUNs farmors mor

XIII.5632 Friedrich LÜTTICHAU, gehejmeråd.

Godsejer til Kmelen, panteherre, meissnisk gehejmeråd mm.. Død 1442. Stamfader til adelsslægten Lüttichau, der stammer fra Lüttichau i Sachsen. Danmarks Adels Årbog 1940.  _

Hans søn:

1 Siegfried LÜTTICHAU, godsejer. se XII.2816 nedenfor.

XII.2816 Siegfried LÜTTICHAU, godsejer.

Godsejer til Kmelen mm.. Død 1496. ~ m.XII.2817 Catharina MILTITZ (-). - se nedenfor.  _ Hans hustru XII.2817 (forslægt ukendt):

XII.2817 Catharina MILTITZ.

~ XII.2816 Siegfried LÜTTICHAU, godsejer - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Heinrich LÜTTICHAU, høvedsmand. se XI.1408 nedenfor.

XI.1408 Heinrich LÜTTICHAU, høvedsmand.

Høvedsmand til Kmelen mm.. Død 1528. ~ m.XI.1409 Barbera PFLUG (-). - se nedenfor.  _ Hans hustru XI.1409 (forslægt ukendt):

XI.1409 Barbera PFLUG.

~ XI.1408 Heinrich LÜTTICHAU, høvedsmand - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Wolfgang LÜTTICHAU, domherre. se X.704 nedenfor.

X.704 Wolfgang LÜTTICHAU, domherre.

Dr.jur., kursachsisk gehejmeråd, kansler, domherre i Meissen. Født 2 feb. 1498. Død 1568. ~ m. X.705 Catharina POLENTZ (-). Se afsn. 1.143.  _

Hans søn:

1 Friedrich LÜTTICHAU, godsejer. se IX.352 nedenfor.

IX.352 Friedrich LÜTTICHAU, godsejer.

Godsejer til Kobershain i Sachsen. Død 1609. ~ m. IX.353 Amalie AUERSWALD (-). Se afsn. 1.144.  _

Hans søn:

1 Wolff Casper LÜTTICHAU, godsejer. se VIII.176 nedenfor.

VIII.176 Wolff Casper LÜTTICHAU, godsejer.

Godsejer til Dieben(?) 1617. ~ m. VIII.177 Elisabeth ZASCHNITZ (-). Se afsn. 1.145.  _

Hans søn:

1 Wolff Casper LÜTTICHAU, overhofmester. se VII.88 nedenfor.

VII.88 Wolff Casper LÜTTICHAU, overhofmester.

Død 1677. ~ m.VII.89 Eva Marie OERTZEN (-1693). - se nedenfor. Meklenburgsk råd, overhofmester til Kmehlen og Dieben(?) i Sachsen.  _ Hans hustru VII.89 (forslægt ukendt):

VII.89 Eva Marie OERTZEN.

Død 1693. ~ VII.88 Wolff Casper LÜTTICHAU, overhofmester - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Hans Helmuth LÜTTICHAU, generalløjtnant. se VI.44 nedenfor.

VI.44 Hans Helmuth LÜTTICHAU, generalløjtnant.

Generalløjtnant ved 2. Jydske Rytterregiment. Født 28 feb. 1670 i Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Død 19 sep. 1732 i Fredericia. ~ 28 feb. 1693 i Flandern m. VI.45 Catherine Agnes LEZENNE (1671-). Se afsn. 1.146. Kom i tjeneste hos den norskfødte generalløjtnant Frederik Gersdorff, der var næstkommanderende i det danske hjælpekorps stillet til rådighed for Østrig i den spanske arvefølgekrig. Fra 1682 som page, kornet i 1. Jydste Rytterregiment, der var i engelsk sold i Irland 1689-91. Regimentet overførtes 1692 til Flandern, og her blev han løjtnant i 1693. 1697 kaptajnløjtnant i 4. Jydske Rytterregiment, der kom i engelsk-hollandsk sold til Brabrand, 1707 hjemkommanderet som oberstløjtnant ved det 2. Jydske Rytterregiment i Brabrand. 11. september 1709 blev han taget til fange i slaget ved Malplaquet. Året efter er han tilbage som oberst og chef for det 2. Jydske Rytterregiment, generalmajor 1717, generalløjtnant 1731. Han døde 19. september 1732 i Fredericia. 28 Februar 1693 var han blevet gift i Flandern med Catherine Agnes de Lezenne (spansk adel). 3 sønner og 3 døtre.

pic
Lüttichau våbnet

Hans Helmuth von Lüttichau var stamfader til den danske, ikke-naturaliserede linje af slægten Lüttichau. Som så mange andre af de i det 17.-18. århundrede indvandrede fremmede (især tyske) adelsslægter, blev den først sent naturaliseret. I dette tilfælde skete det 1887 [3].  _

5 børn:

1 Christian LÜTTICHAU, generalmajor. Generalmajor, godsejer til Tjele. Født 1695. Død 1767. Begr. i Tjele kirke. ~ 1728 m. Helle Trolle URNE (1709-1764). Købte herregården Tjele (mellem Viborg og Hobro) på auktion i 1737. Hans og hustruens kister findes i gravkrypt i Tjele kirke.

pic
Herregården Tjele, fra http://www.tjele-gods.dk jan 01

Godset Tjele har været i slægten Lüttichaus eje siden. I dag ejes og drives det af 9. generation, hofjægermester Hans Helmuth Lüttichau, som bor i hovedbygningen.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.41.

2 Eva Marie LÜTTICHAU. Født 1699. Død 1750 i Fredericia (Katolske kapel). ~ 1. m. Falck Daniel CASTONIER, oberstløjtnant (1689-1732). ~ 2. m. Gustav Vilhelm Nicolai GEISTLER, generalmajor (1681-1742).  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.42.

3 Catharine Gottliebe LÜTTICHAU. Død 1727. ~ m. Peter Bernhard WOLFFRATH, oberst (1699-1759). Oberst, godsejer til Nordskov, Salling herred.  _

4 Wolff Casper LÜTTICHAU, general. se V.22 nedenfor.

5 Cæsar Læsar LÜTTICHAU, generalløjtnant. Generalløjtnant, hvid ridder mm.. Født 1 aug. 1709. Død 24 juni 1787 i Fredericia. ~ 1. 4 aug. 1746 m. Eleonore Christina DINCKLAGE (-1758). ~ 2. 27 sep. 1771 i Vesterbølle m. V.22-1. Catharina Angenege LÜTTICHAU (1731-1799). 1727 Kornet, 1729 løjtnant ved 2. jyske, 1732 ritmester ved Neubergs (siden holstenske) Rytterregiment, 1739 major, 1747 oberstløjtnant, 1753 forsat til 3. jyske Rytterregiment, hvis chef han blev 1759 efter 3 år forud at have fået Obersts Karakter, og som han beholdt indtil 1767. L., der 1760 blev kammerherre, 1765 generalmajor, 1768 danebrogsridder, 1774 Generalløjtnant, var anset som «en i Kavallerivæsenet meget erfaren Mand», som det synes så vel på det hippologiske som på det taktiske område. Hans anden hustru var hans niece (s.d.). Han døde 24. Juni 1787. Ingen børn [3].  _

V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU, general.

General og godsejer til Lerkenfeld mm.. Født 3 sep. 1704. Død 24 mar. 1765 i Lerkenfeld. Begr. i Vesterbølle. ~ 24 maj 1731 i Århus (Dom) m. V.23 Lucia Magdalena OCKSEN (1705-1775). Se afsn. 1.147. Kornet i jyske rytterregiment 1720, løjtnant 1728, ritmester i holstenske rytterregiment 1729, sekondløjtnant 1736, brigademajor 1743, karakter oberstløjtnant 1744, virkelig oberstløjtnant 1755, afsked 1758 med karakter generalmajor. Han døde 24 marts 1765 på Lerkenfeld i Rinds Herred (mellem Løgstør og Viborg). begravet i Vesterbølle Kirke 23. april. Han erhvervede 3 gårde i området vest og sydvest for Års: Lerkenfeld og Mølgård 1744, Havrekrog 1756. Førstnævnte var hans bopæl.

pic
Lerkenfeldt 1865, set fra sydvest

pic
Lerkenfeldt 2002

pic
Wolff Casper Lüttichau og Lucia Magdalene Ocksens marmorkister i Vesterbølle kirke

Gift 24. maj 1731 i Århus Domkirke med Lucia Magdalene Ocksen. De fik 13 børn, hvoraf flere dog døde som små.  _

15 børn:

1 Catharina Angenege LÜTTICHAU. Født 1 dec. 1731 i Århus. Døbt 13 dec. 1731 i Domkirken. Død 25 jan. 1799 i Fredericia. ~ 27 sep. 1771 i Vesterbølle m. VI.44-5. Cæsar Læsar LÜTTICHAU, generalløjtnant (1709-1787). Generalløjtnant, hvid ridder mm. Gift med sin farbror. Ingen børn.  _

2 Johan LÜTTICHAU, ritmester. Født 1732 i Fredericia. Død 1777 i Lerkenfeldt. Begr. 28 maj 1777 i Vesterbølle. Medejer af Lerkenfeldt. Ugift.  _

3 Hans Helmuth LÜTTICHAU, ritmester. Ritmester til Skjerrildgaard, Bjerge herred. Født 1734. Døbt 3 feb. 1734 i Fredericia. Død 28 apr. 1801 i Skive. ~ 1 okt. 1768 i Astrup, Gunderslev sgn. m. Marie LASSON (1744-1805). 6 børn.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.43.

4 Poul Levin LÜTTICHAU, løjtnant. Født 1735 i Fredericia. Døbt 3 feb. 1735 i Trinitatis. Død 3 dec. 1758 i Meldorf. Ugift.  _

5 Anna Elisabeth LÜTTICHAU. Født 1736 i Århus. Døbt 5 juni 1736 i Domkirken. Død 31 maj 1796 i Horsens. Begr. 8 juni 1796. ~ 1. 8 aug. 1766 m. Hans Wilhelm KAALUND, major (1724-1777). Major til Havnstrup. ~ 2. 28 sep. 1781 i Gunderupgaard m. Jens THAGAARD, justitsråd (1718-1794). Hendes 1. mand var i sit andet ægteskab med Henriette Müller oldefar til forfatteren H.V. Kaalund [126].  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.44.

6 Lucie LÜTTICHAU. Født 1737 i Randers. Døbt 30 juli 1737. Død 1739 i Århus. Begr. 6 juli 1739 i Domkirken.  _

7 Wulff Caspar LÜTTICHAU. Født 27 sep. 1738 i Randers. Døbt 10 okt. 1738. Død 1766 i Århus. Begr. 22 apr. 1766 i Domkirken.  _

8 Sophie Hedevig LÜTTICHAU. Født 2 feb. 1740 i Århus. Død 13 nov. 1779 i Møltrup. Begr. i Snejbjerg kirke. ~ 2 juli 1773 i Lerkenfeldt m. Christen LINDE, kaptajn (1734-1812). Kaptajn til Møltrup.  _

9 Lucie Magdalene LÜTTICHAU. Født 1741 i Århus. Døbt 4 maj 1744 i Domkirken. Død 1784 i Hessel. Begr. 9 juli 1784 i Louns. ~ 13 sep. 1773 i Vesterbølle m. Christian Frederik KAALUND, premierløjtnant (1741-1804). Ejer af Hessel.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.45.

10 Christian Ernestus LÜTTICHAU. Født 1742 i Århus. Døbt 10 maj 1742 i Domkirken. Død 1742. Begr. 2 aug. 1742 i Domkirken.  _

11 Elisabeth Christine LÜTTICHAU. Født 11 mar. 1744 i Århus. Døbt 19 mar. 1744 i Domkirken. Død 1774 i Brantbjerg. Begr. 22 sep. 1774 i Kollerup. ~ 13 juli 1770 i Vesterbølle m. Jørgen BROCKDORFF, kaptajn (1745-1805). Ejer af Brantbjerg. 1 søn og 4 døtre.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.46.

12 Ove Bernhardt LÜTTICHAU, godsejer. Major, godsejer til Haraldskær. Født 1745. Død 1781. ~ 14 dec. 1769 i Vejle m. V.21 Margrethe KAAS (1720-1777). Se afsn. 1.64.  _

13 Christian Cæsar LÜTTICHAU, major. Major til Lerkenfeld og Ørndrup. Født 3 juli 1745 i Lerkenfeldt. Døbt 18 juli 1745 i Vesterbølle. Død 4 aug. 1797 i Ørndrup. Begr. 29 sep. 1797 i V. Hornum. ~ 1. 20 sep. 1774 i Vesterbølle m. Ellen Marie CASTONIER (1758-1785). ~ 2. 13 juli 1787 i Lerkenfeldt m. Christiana Augusta Louise FRIIS (1752-1835). Flere børn, se Lencnick.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.47.

14 Eva Louise LÜTTICHAU. se IV.11 nedenfor.

15 Louise LÜTTICHAU. Født 1748 i Lerkenfeldt. Døbt 19 juli 1748 i Vesterbølle. Død 11 feb. 1775 i Lerkenfeldt. ~ 21 juni 1771 i Vesterbølle m. Carl Leopold LEUNBACH, generalmajor (1719-1805).  _

IV.11 Eva Louise LÜTTICHAU.

Født 26 aug. 1746 i Lerkenfeld. Døbt 14 sep. 1746 i Vesterbølle. Død 9 jan. 1779 i Næstved. ~ 24 juni 1774 i Vesterbølle m. IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW, godsejer (1744-1819). Generalmajor, godsejer til Mariager Kloster mm. Se afsn. 1.46. Gift 1774 med godsejer og daværende premiereløjtnant Frederik Rudbek von Bülow til Espe. Han var da enkemand, men vistnok stadig barnløs.  _ 2 børn med IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW, se afsn. 1.46.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[126] Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Digtere og forfattere. 1981.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here