Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.142: Ancestral Line for Eva Louise LÜTTICHAU, Kristine Margrete BRUUN's father's mother's mother

XIII.5632 Friedrich LÜTTICHAU, gehejmeråd.

Godsejer til Kmelen, panteherre, meissnisk gehejmeråd mm.. Dead 1442. Stamfader til adelsslægten Lüttichau, der stammer fra Lüttichau i Sachsen. Danmarks Adels Årbog 1940.  _

His son:

1 Siegfried LÜTTICHAU, godsejer. see XII.2816 below.

XII.2816 Siegfried LÜTTICHAU, godsejer.

Godsejer til Kmelen mm.. Dead 1496. ~ to XII.2817 Catharina MILTITZ (-). - see below.  _ His wife XII.2817 (parents unknown):

XII.2817 Catharina MILTITZ.

~ XII.2816 Siegfried LÜTTICHAU, godsejer - see above.  _

Their son

1 Heinrich LÜTTICHAU, høvedsmand. see XI.1408 below.

XI.1408 Heinrich LÜTTICHAU, høvedsmand.

Høvedsmand til Kmelen mm.. Dead 1528. ~ to XI.1409 Barbera PFLUG (-). - see below.  _ His wife XI.1409 (parents unknown):

XI.1409 Barbera PFLUG.

~ XI.1408 Heinrich LÜTTICHAU, høvedsmand - see above.  _

Their son

1 Wolfgang LÜTTICHAU, domherre. see X.704 below.

X.704 Wolfgang LÜTTICHAU, domherre.

Dr.jur., kursachsisk gehejmeråd, kansler, domherre i Meissen. Born 2 Feb. 1498. Dead 1568. ~ to X.705 Catharina POLENTZ (-). See chpt. 1.143.  _

His son:

1 Friedrich LÜTTICHAU, godsejer. see IX.352 below.

IX.352 Friedrich LÜTTICHAU, godsejer.

Godsejer til Kobershain i Sachsen. Dead 1609. ~ to IX.353 Amalie AUERSWALD (-). See chpt. 1.144.  _

His son:

1 Wolff Casper LÜTTICHAU, godsejer. see VIII.176 below.

VIII.176 Wolff Casper LÜTTICHAU, godsejer.

Godsejer til Dieben(?) 1617. ~ to VIII.177 Elisabeth ZASCHNITZ (-). See chpt. 1.145.  _

His son:

1 Wolff Casper LÜTTICHAU, overhofmester. see VII.88 below.

VII.88 Wolff Casper LÜTTICHAU, overhofmester.

Dead 1677. ~ to VII.89 Eva Marie OERTZEN (-1693). - see below. Meklenburgsk råd, overhofmester til Kmehlen og Dieben(?) i Sachsen.  _ His wife VII.89 (parents unknown):

VII.89 Eva Marie OERTZEN.

Dead 1693. ~ VII.88 Wolff Casper LÜTTICHAU, overhofmester - see above.  _

Their son

1 Hans Helmuth LÜTTICHAU, generalløjtnant. see VI.44 below.

VI.44 Hans Helmuth LÜTTICHAU, generalløjtnant.

Generalløjtnant ved 2. Jydske Rytterregiment. Born 28 Feb. 1670 in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Dead 19 Sep. 1732 in Fredericia. ~ 28 Feb. 1693 in Flandern to VI.45 Catherine Agnes LEZENNE (1671-). See chpt. 1.146. Kom i tjeneste hos den norskfødte generalløjtnant Frederik Gersdorff, der var næstkommanderende i det danske hjælpekorps stillet til rådighed for Østrig i den spanske arvefølgekrig. Fra 1682 som page, kornet i 1. Jydste Rytterregiment, der var i engelsk sold i Irland 1689-91. Regimentet overførtes 1692 til Flandern, og her blev han løjtnant i 1693. 1697 kaptajnløjtnant i 4. Jydske Rytterregiment, der kom i engelsk-hollandsk sold til Brabrand, 1707 hjemkommanderet som oberstløjtnant ved det 2. Jydske Rytterregiment i Brabrand. 11. september 1709 blev han taget til fange i slaget ved Malplaquet. Året efter er han tilbage som oberst og chef for det 2. Jydske Rytterregiment, generalmajor 1717, generalløjtnant 1731. Han døde 19. september 1732 i Fredericia. 28 Februar 1693 var han blevet gift i Flandern med Catherine Agnes de Lezenne (spansk adel). 3 sønner og 3 døtre.

pic
Lüttichau våbnet

Hans Helmuth von Lüttichau var stamfader til den danske, ikke-naturaliserede linje af slægten Lüttichau. Som så mange andre af de i det 17.-18. århundrede indvandrede fremmede (især tyske) adelsslægter, blev den først sent naturaliseret. I dette tilfælde skete det 1887 [3].  _

5 children:

1 Christian LÜTTICHAU, generalmajor. Generalmajor, godsejer til Tjele. Born 1695. Dead 1767. Bur. in Tjele kirke. ~ 1728 to Helle Trolle URNE (1709-1764). Købte herregården Tjele (mellem Viborg og Hobro) på auktion i 1737. Hans og hustruens kister findes i gravkrypt i Tjele kirke.

pic
Herregården Tjele, fra http://www.tjele-gods.dk jan 01

Godset Tjele har været i slægten Lüttichaus eje siden. I dag ejes og drives det af 9. generation, hofjægermester Hans Helmuth Lüttichau, som bor i hovedbygningen.  _ Descendants (7 children) chpt. 2.41.

2 Eva Marie LÜTTICHAU. Born 1699. Dead 1750 in Fredericia (Katolske kapel). ~ 1. to Falck Daniel CASTONIER, oberstløjtnant (1689-1732). ~ 2. to Gustav Vilhelm Nicolai GEISTLER, generalmajor (1681-1742).  _ Descendants (2 children) chpt. 2.42.

3 Catharine Gottliebe LÜTTICHAU. Dead 1727. ~ to Peter Bernhard WOLFFRATH, oberst (1699-1759). Oberst, godsejer til Nordskov, Salling herred.  _

4 Wolff Casper LÜTTICHAU, general. see V.22 below.

5 Cæsar Læsar LÜTTICHAU, generalløjtnant. Generalløjtnant, hvid ridder mm.. Born 1 Aug. 1709. Dead 24 June 1787 in Fredericia. ~ 1. 4 Aug. 1746 to Eleonore Christina DINCKLAGE (-1758). ~ 2. 27 Sep. 1771 in Vesterbølle to V.22-1. Catharina Angenege LÜTTICHAU (1731-1799). 1727 Kornet, 1729 løjtnant ved 2. jyske, 1732 ritmester ved Neubergs (siden holstenske) Rytterregiment, 1739 major, 1747 oberstløjtnant, 1753 forsat til 3. jyske Rytterregiment, hvis chef han blev 1759 efter 3 år forud at have fået Obersts Karakter, og som han beholdt indtil 1767. L., der 1760 blev kammerherre, 1765 generalmajor, 1768 danebrogsridder, 1774 Generalløjtnant, var anset som «en i Kavallerivæsenet meget erfaren Mand», som det synes så vel på det hippologiske som på det taktiske område. Hans anden hustru var hans niece (s.d.). Han døde 24. Juni 1787. Ingen børn [3].  _

V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU, general.

General og godsejer til Lerkenfeld mm.. Born 3 Sep. 1704. Dead 24 Mar. 1765 in Lerkenfeld. Bur. in Vesterbølle. ~ 24 May 1731 in Århus (Dom) to V.23 Lucia Magdalena OCKSEN (1705-1775). See chpt. 1.147. Kornet i jyske rytterregiment 1720, løjtnant 1728, ritmester i holstenske rytterregiment 1729, sekondløjtnant 1736, brigademajor 1743, karakter oberstløjtnant 1744, virkelig oberstløjtnant 1755, afsked 1758 med karakter generalmajor. Han døde 24 marts 1765 på Lerkenfeld i Rinds Herred (mellem Løgstør og Viborg). begravet i Vesterbølle Kirke 23. april. Han erhvervede 3 gårde i området vest og sydvest for Års: Lerkenfeld og Mølgård 1744, Havrekrog 1756. Førstnævnte var hans bopæl.

pic
Lerkenfeldt 1865, set fra sydvest

pic
Lerkenfeldt 2002

pic
Wolff Casper Lüttichau og Lucia Magdalene Ocksens marmorkister i Vesterbølle kirke

Gift 24. maj 1731 i Århus Domkirke med Lucia Magdalene Ocksen. De fik 13 børn, hvoraf flere dog døde som små.  _

15 children:

1 Catharina Angenege LÜTTICHAU. Born 1 Dec. 1731 in Århus. Chr. 13 Dec. 1731 in Domkirken. Dead 25 Jan. 1799 in Fredericia. ~ 27 Sep. 1771 in Vesterbølle to VI.44-5. Cæsar Læsar LÜTTICHAU, generalløjtnant (1709-1787). Generalløjtnant, hvid ridder mm. Gift med sin farbror. Ingen børn.  _

2 Johan LÜTTICHAU, ritmester. Born 1732 in Fredericia. Dead 1777 in Lerkenfeldt. Bur. 28 May 1777 in Vesterbølle. Medejer af Lerkenfeldt. Ugift.  _

3 Hans Helmuth LÜTTICHAU, ritmester. Ritmester til Skjerrildgaard, Bjerge herred. Born 1734. Chr. 3 Feb. 1734 in Fredericia. Dead 28 Apr. 1801 in Skive. ~ 1 Oct. 1768 in Astrup, Gunderslev sgn. to Marie LASSON (1744-1805). 6 børn.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.43.

4 Poul Levin LÜTTICHAU, løjtnant. Born 1735 in Fredericia. Chr. 3 Feb. 1735 in Trinitatis. Dead 3 Dec. 1758 in Meldorf. Ugift.  _

5 Anna Elisabeth LÜTTICHAU. Born 1736 in Århus. Chr. 5 June 1736 in Domkirken. Dead 31 May 1796 in Horsens. Bur. 8 June 1796. ~ 1. 8 Aug. 1766 to Hans Wilhelm KAALUND, major (1724-1777). Major til Havnstrup. ~ 2. 28 Sep. 1781 in Gunderupgaard to Jens THAGAARD, justitsråd (1718-1794). Hendes 1. mand var i sit andet ægteskab med Henriette Müller oldefar til forfatteren H.V. Kaalund [126].  _ Descendants (1 child) chpt. 2.44.

6 Lucie LÜTTICHAU. Born 1737 in Randers. Chr. 30 July 1737. Dead 1739 in Århus. Bur. 6 July 1739 in Domkirken.  _

7 Wulff Caspar LÜTTICHAU. Born 27 Sep. 1738 in Randers. Chr. 10 Oct. 1738. Dead 1766 in Århus. Bur. 22 Apr. 1766 in Domkirken.  _

8 Sophie Hedevig LÜTTICHAU. Born 2 Feb. 1740 in Århus. Dead 13 Nov. 1779 in Møltrup. Bur. in Snejbjerg kirke. ~ 2 July 1773 in Lerkenfeldt to Christen LINDE, kaptajn (1734-1812). Kaptajn til Møltrup.  _

9 Lucie Magdalene LÜTTICHAU. Born 1741 in Århus. Chr. 4 May 1744 in Domkirken. Dead 1784 in Hessel. Bur. 9 July 1784 in Louns. ~ 13 Sep. 1773 in Vesterbølle to Christian Frederik KAALUND, premierløjtnant (1741-1804). Ejer af Hessel.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.45.

10 Christian Ernestus LÜTTICHAU. Born 1742 in Århus. Chr. 10 May 1742 in Domkirken. Dead 1742. Bur. 2 Aug. 1742 in Domkirken.  _

11 Elisabeth Christine LÜTTICHAU. Born 11 Mar. 1744 in Århus. Chr. 19 Mar. 1744 in Domkirken. Dead 1774 in Brantbjerg. Bur. 22 Sep. 1774 in Kollerup. ~ 13 July 1770 in Vesterbølle to Jørgen BROCKDORFF, kaptajn (1745-1805). Ejer af Brantbjerg. 1 søn og 4 døtre.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.46.

12 Ove Bernhardt LÜTTICHAU, godsejer. Major, godsejer til Haraldskær. Born 1745. Dead 1781. ~ 14 Dec. 1769 in Vejle to V.21 Margrethe KAAS (1720-1777). See chpt. 1.64.  _

13 Christian Cæsar LÜTTICHAU, major. Major til Lerkenfeld og Ørndrup. Born 3 July 1745 in Lerkenfeldt. Chr. 18 July 1745 in Vesterbølle. Dead 4 Aug. 1797 in Ørndrup. Bur. 29 Sep. 1797 in V. Hornum. ~ 1. 20 Sep. 1774 in Vesterbølle to Ellen Marie CASTONIER (1758-1785). ~ 2. 13 July 1787 in Lerkenfeldt to Christiana Augusta Louise FRIIS (1752-1835). Flere børn, se Lencnick.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.47.

14 Eva Louise LÜTTICHAU. see IV.11 below.

15 Louise LÜTTICHAU. Born 1748 in Lerkenfeldt. Chr. 19 July 1748 in Vesterbølle. Dead 11 Feb. 1775 in Lerkenfeldt. ~ 21 June 1771 in Vesterbølle to Carl Leopold LEUNBACH, generalmajor (1719-1805).  _

IV.11 Eva Louise LÜTTICHAU.

Born 26 Aug. 1746 in Lerkenfeld. Chr. 14 Sep. 1746 in Vesterbølle. Dead 9 Jan. 1779 in Næstved. ~ 24 June 1774 in Vesterbølle to IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW, godsejer (1744-1819). Generalmajor, godsejer til Mariager Kloster mm. See chpt. 1.46. Gift 1774 med godsejer og daværende premiereløjtnant Frederik Rudbek von Bülow til Espe. Han var da enkemand, men vistnok stadig barnløs.  _ 2 children with IV.10 Frederik Rudbek Christian BÜLOW, see chpt. 1.46.

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[126] Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Digtere og forfattere. 1981.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here