Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.147: Fædrene linje for Lucia Magdalena OCKSEN, Kristine Margrete BRUUNs farmors mormor

VIII.184 Ocke HANSEN, rådmand.

Rådmand på Nordstrand. Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift, II,4 Kbh. 1889 s. 33.  _

Hans søn:

1 Thomas OCKSEN, købmand. se VII.92 nedenfor.

VII.92 Thomas OCKSEN, købmand.

Silke- og klædekræmmer i København. Født 1624 i Nordstrand. Død 8 juni 1686 i København. Begr. 16 juli 1686 i St. Petri Kirke. ~ o. 1657 m.VII.93 Lisbeth THOFALIS (1634-1725). - se nedenfor. Silke- og klædekræmmer i København. Formand for de 32 Mænds Råd (bystyret). Gravkapel og fornemt epitafium i St. Petri Kirke i København. I protokollen nævnes hans store fortjenester som kirkeværge og kirkeældste i St. Petri. Det nævnes, at det var ham som lagde grundstenen til gravkapellerne præcist der, hvor hans gravsted nu ligger. Talrige af hans efterkommer (der var 11 børn) er begravet her snart under navnet Ployart eller Könnemann eller Meining.

pic
Epitafium for Thomas Ocksen i St. Petri Kirke

Kilder: Personalhistorisk Tidsskrift, II,4 Kbh. 1889 s. 33., Danmarks Kirker (Kbh. bd. 1).  _ Hans hustru VII.93 (forslægt ukendt):

VII.93 Lisbeth THOFALIS.

Født o. 1634. Død 15 juni 1725 i St. Petri Kirke. ~ VII.92 Thomas OCKSEN, købmand - se ovenfor. Død 1725, 91 år gammel. Ifølge gravprotokollen levede hun i ægteskab med sin mand i 29 år og fødte ham 11 børn.  _

Deres 3 børn:

1 Henrik OCKSEN, etatsråd. Stiftsbefalingsmand over Island, Grønland, Færøerne. Født 26 apr. 1660. Død 7 sep. 1750. ~ 22 aug. 1698 i København m. Margrete HARTVIGS (1673-1747). Etatsråd og stiftsbefalingsmand over Island, Grønland og Færøerne. Gift med Margrethe Hartvigs. 2 døtre. Efterslægt: Ployart, Kønnemann. Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift, II,4 Kbh. 1889 s. 33, bio.leks. [3].  _

2 Johannes OCKSEN, biskop. se VI.46 nedenfor.

3 Magdalene Elisabeth OCKSEN. Født 1671. Død 1737. ~ 6 maj 1726 i København (Slotskirken) m. Christian Eberhard MUSHARD, generalmajor (-1732). Gift med generalmajor Christian Eberhard Mushard, enkemand efter Maria Elisabeth Maul. Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift, II,4 Kbh. 1889 s. 33.  _

VI.46 Johannes OCKSEN, biskop.

Biskop i Ribe og Århus [3]. Født 5 dec. 1667 i København. Død 13 jan. 1738 i Århus. Begr. 1738 i Ribe (Frue). ~ 9 juni 1696 i Flensborg m.VI.47 Anna PETERSEN (-). - se nedenfor. Studerede først medicin, men da han frelste livet ved operahusets brand på Amalienborg 1689, valgte han teologien, tog attestas 1690, studerede i udlandet, kom i Tyskland i forbindelse med pietismen. 1693 var han lærer ved hoffet for prins Wilhelm, året efter blev han præst ved Mariæ Kirke i Flensborg, hvor hans tilslutning til pietismen skaffede ham en del bryderier. 1707 slotspræst hos Frederik IV ved Christiansborg Slotskirke i København. 1708 meddirektør for fattigvæsenet og tilsynsførende for Trankebar-missionen sammen med hofpræst Lütkens. 1712 biskop over Ribe Stift, 1713-38 biskop over Århus Stift, dr. theol. 1714. I Wiberg [48] skildres han som "venlig uden Letsind, alvorlig uden Strenghed, i sine Ord behagelig uden Sminke, i sine forretninger tro uden Hovmod, i Alt gudsfrygtig, uden at prale dermed". Men "som biskop magtede han, trods sin gode vilje, næppe forholdene. Hans egen korrespondence er borte, præsteindberetninger mangler, men af hans efterfølgers notater kan det ses, at forholdene lod meget tilbage at ønske" (Nedergaard [7]). Han døde 13 januar 1738. Epitafium og maleri i Århus Domkirke.

pic
Maleri af J. Ocksen i Århus Domkirke

9 juni 1696 var han blevet gift med Anne Petersen, en datter af en flenborgsk rådmand. Han fik 4 sønner og 5 døtre. Øvrige kilder: Personalhistorisk Tidsskrift, II,4 Kbh. 1889 s. 33.  _ Hans hustru VI.47 (forslægt ukendt):

VI.47 Anna PETERSEN.

~ VI.46 Johannes OCKSEN, biskop - se ovenfor. Født velsagtens i Flensborg, hvor hendes far var rådmand. Gift 9 juni 1696 med daværende præst ved Mariæ Kirke i Flensborg, Johannes Ocksen. Det ses ikke hvor og hvornår hun døde. Hun levede endnu 1740, hvor hun fik bevilling på at hendes svigersøn Søren Glud ikke må disponere over sin kones mødrene arv, da han allerede havde "forødt" den fædrene arv.  _

Deres 5 børn:

1 Elisabeth OCKSEN. Født o. 1701. Død 3 juni 1745 i Kattrup. ~ 27 okt. 1723 i Århus (Dom) m. Søren Nielsen GLUD, præst (1670-1742). Sognepræst til Kattrup, constitualråd og provst. Hendes mand var berygtet som en "mistænksom, kværulantisk og procesgal person". Han indebrændte 1742 i præstegården, da han ville redde kirkebøgerne. De fik en enkelt søn Johan f. 1725, og blev kort efter separeret. Han havde da "forødt" hendes midler.  _

2 Lucia Magdalena OCKSEN. se V.23 nedenfor.

3 Thomas OCKSEN. Født juli 1707. Død 1735 i Århus. Begr. 16 sep. 1735 i domsognet. Blev 28 år, 2 mdr. og 3 dage.  _

4 Frederik Ludvig OCKSEN. Født 1711 i København. Døbt 12 sep. 1711 i Hof- og Slotskirken. Død 13 juli 1712 i Ribe. Blev 3/4 år.  _

5 Louise Hedevig OCKSEN. Født 1713 i Ribe. Døbt 14 okt. 1713 i domkirken. Død 1753. ~ 11 okt. 1738 i Århus (dom.) m. Peter Bernhard WOLFFRATH, oberst (1699-1759). Oberst, godsejer til Nordskov, Salling herred.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.48.

V.23 Lucia Magdalena OCKSEN.

Født 24 aug. 1705 i Flensborg. Død 15 feb. 1775 i Lerkenfeld. Begr. i Vesterbølle. ~ 24 maj 1731 i Århus (Dom) m. V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU, general (1704-1765). General og godsejer til Lerkenfeld mm. Se afsn. 1.142. Født 24. august 1705 i Flensborg, hvor hendes far var sognepræst, men må ellers være vokset op i både København, Ribe og Århus. Gift 1731 med daværende sekondløjtnant Wolff Casper von Lüttichau. Hun døde 15. december 1775 på herregården Lerkenfeld mellem Løgstør og Viborg.

pic
Wolff Casper Lüttichau og Lucia Magdalene Ocksens våbenskjolde i Vesterbølle kirke

 _ 15 børn med V.22 Wolff Casper LÜTTICHAU, se afsn. 1.142.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here