Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.150: Ancestral Line for Marie Elisabeth THYGESEN, Kristine Margrete BRUUN's mother's father's mother

VI.52 Thyge NIELSEN (LUND), kromand.

Born abt. 1684 in Rostrup?. Dead 1756 in Lund. Bur. 16 May 1756 in Ørslevkloster. ~ 21 July 1715 in Ørslevkloster to VI.53 Bodil NIELSDATTER (LADEFOGED) (1695-1778). - see below. Kromand i Lund i Ørslevkloster sogn (ved Skive). Døde ifølge kirkebogen 72 år og 4 uger gammel. Året før hans død var bevillingen til kroen overdraget til kammerråd Fr. Berregård. To af hans sønner blev kaldt Niels, sandsynligvis hhv. efter farfaren og præsten i Ørslevkloster. Disse to sønner samt hans øvrige arvinger giver afkald på arv ved hans enkes død i 1778 (sønnerne underskriver sig hhv. "Niels Thygesen handelsmand i Aalborg" og "Niels Thygesen Lund sognepræst til Ulsted sogn i Vensyssel Ulsted præstegaard").  _ His wife VI.53 (parents unknown):

VI.53 Bodil NIELSDATTER (LADEFOGED).

Born 1695 in Lund. Chr. 8 Sep. 1695 in Ørslevkloster sogn. Dead 20 May 1778 in Lund. ~ VI.52 Thyge NIELSEN (LUND), kromand - see above. Blev i følge kirkebogen 82 1/2 år. Hun er formodentlig datter af Niels Ladefoged, om hvem der ellers intet vides. Hun ses ikke at have søskende døbt i Lund.  _

Their 6 children:

1 Inger THYGESEN. Born 1716. Chr. 26 Apr. 1716 in Ørslevkloster. Formodentlig død spæd/ung. Ikke nævnt blandt arvingerne efter moren.  _

2 Niels THYGESEN, købmand. see V.26 below.

3 Adelheid Malene THYGESEN LUND. Born 1719 in Lund. Chr. 27 Aug. 1719 in Ørslevkloster. Dead 1740 in Lund. Bur. 3 Feb. 1740 in Ørslevkloster. Wiberg forveksler hende med hendes søsterdatter Adelheid Malene g.m. præsten Halkjær i Ørslevkloster.  _

4 Niels Thygesen (Rostrup) LUND, sognepræst. Born 1725. Chr. 28 Jan. 1725 in Ørslevkloster. Dead 1801. ~ 4 Dec. 1768 in Ørslevkloster to Magdalene Margrethe HJERSING (1738-1818). Sandsynligvis opkaldt efter Niels Gundesen Rostrup, præsten i Ørslevkloster der døbte ham. 1756 kappelan i Strandby (syd for Løgstør). 1772 sognepræst i Ulsted (Ålborg amt), afsked 1801, en måned før sin død. "Beundret og afholdt ... jævn og folkelig, en stor jæger og dristig rytter". Hans embedseksamen var meget lille (non), og i hans lange prædikener belærte han undertiden menigheden om staldfodring, dræning og andre praktiske ting; men "Ulsted folk var svært godt tilfredse". Han var blind et par år, men fik synet tilbage, før han døde (Himmerland og Kjær Hrd. 1961). Stamfar til præsteslægten Rostrup. Selve Rostrup-navnet kan stamme fra faren, der måske er født i Rostrup sogn. 5 børn.  _ Descendants (5 children) chpt. 2.58.

5 Inger Sophie THYGESEN. Born 1728. Chr. 11 July 1728 in Ørslevkloster. ~ 18 Sep. 1767 in Bjørnsholm to Søren Jensen GLEERUP, forpagter (1735-1793). Boede i Stistrup Mølle i Fovlum sogn. Hendes mand (også kaldt Ålestrup) var møller og forpagter af Gunderupgård fra 1766 og var enkemand efter Zidsel Thomasdatter Nysom, der døde i barselsseng i 1766. I folketællingen 1787 er der noteret en enkelt hjemmeboede datter Seselen (Cecilie, opkaldt efter mandens første hustru) Glerup 17 år. Datteren blev senere g.m. Iver Pedersen Kierulf, der overtog forpagtningen af Gunderupgård og senere købte hovedgården. Inger Sophie lever endnu 1810, hvor hun sælger Stistrup Mølle.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.59.

6 Sophie Cathrine Cecilie THYGESEN LUND. Born 1732 in Lund. Chr. 9 Mar. 1732 in Ørslevkloster. Dead 1807 in Aalborg. Bur. 10 June 1807 in Budolfi. ~ 23 June 1751 in Ørslevkloster to Niels LAURSEN (LUND) (1710-1776). Om hendes mand vides intet. Han kom fra Lund ved vielsen og har øjensynlig også kaldt sig Lund. Han begraves 65 år gammel i Ørslevkloster d. 29. november 1775. I 1778, ved morens død, er svigersønnen Mogens Halkjær derfor hendes værge (hun kaldes da Cathrine Thygesdatter Lund). I 1801 træffes hun i Aalborg Købstad, på Øster Å, enke og "Lever af sine Hænders Gierninger". I huset også hendes datter Regine, ligeledes enke eller måske fraskilt (og kalder sig Lund som moren), samt datterdatter Adelheid Magdalene Sørensen opkaldt efter sin grandtante, Sophies søster. Datterdatteren bliver senere gift med apoteker Lars Christian Dahlerup i Thisted.  _ Descendants (6 children) chpt. 2.60.

V.26 Niels THYGESEN, købmand.

Købmand i Aalborg, ejer af Lybækkergården mm.. Born 13 Aug. 1717. Chr. 22 Aug. 1717 in Ørslevkloster. Dead 29 Oct. 1783 in Aalborg. Bur. 5 Nov. 1783 in Frue Kirke. ~ 3 Apr. 1754 in Aalborg (Budolfi) to V.27 Johanne WIBROE (1733-1799). See chpt. 1.151. En af de betydeligste købmand i Aalborg i den gyldne periode i slutningen af 1700-tallet. Ejer af købmandsgården "Lybækkergården" på Østerågade (nedrevet 1918). Få måneder efter hans død giftede hans datter Marie Elisabeth sig med købmand Hans Wigelsen, der overtog Lybækkergården. 10 børn, men 6 døde som børn (kilde: [87]).

pic
"Lybækkergården" på Østerågade ejet af Niels Thygesen og Hans Wigelsen

Hans ligsten findes i Vor Frue Kirke, under apsis ved kapellets nordmur. Den beskrives: "Den er af en anselig størrelse. Dens nederste partier smuldrer og den er overalt forvitret og slidt. I hjørnerne har den meget store evangelistsymboler. Det er den figurrigeste af samtlige gravsten i kirken. Til venstre står Moses med Lovens tavler og til højre Johannes Døberen med sine kendetegn: Et kors og et lam på en bog. De symboliserer Det gamle og Det nye Testamente og træder på skjolde uden mærker eller initialer. Stenens øverste trediedel har en fremstilling af Jesu opstandelse, der overværes af brynjeklædte, romerske vagtsoldater. Nederst er placeret et relief med tre personer, som vist skal være Gudfader mellem to træer og til siderne for disse står Adam og Eva. Af indskriften kan kun læses: Denne sten og begravelse tilhører NIELS THYGESEN f. 13. august 1717 d. 29. oktober 1783".

pic
Niels Thygesens ligsten i Vor Frue Kirke.

 _

10 children:

1 Thyge THYGESEN. Born 1755 in Aalborg. Chr. 11 Jan. 1755 in Budolfi. Dead 1756 in Aalborg. Bur. 28 Feb. 1756 in Budolfi.  _

2 Christian THYGESEN, købmand. Born 20 Dec. 1755 in Aalborg. Chr. 3 Jan. 1756 in Budolfi. Dead 20 May 1824 in Aalborg. Bur. 28 May 1824 in Frue. ~ 29 Aug. 1781 in Torslev sogn (Hjørring A.) to Sophie JELSTRUP (1758-1845). Købmand i Aalborg (Øster Å, nabo til svogeren Hans Wigelsen). Fik ni børn og mange efterkommere med navne som: Mollerup, Prip, Manzius, Ahnfeldt, Meilbye, Schytte, Albrechtsen og Duysen [87].  _ Descendants (6 children) chpt. 2.61.

3 Thyge THYGESEN, købmandskarl. Born 1757 in Aalborg. Chr. 31 Oct. 1757 in Budolfi. Dead 1789 in Aalborg. Bur. 22 June 1789 in Budolfi. Boede i 1787 som logerende hos sin bror Niels. Kort før sin død gør han testamente hvor han betænker sine søskende.  _

4 Bodil THYGESEN. Born 1759 in Aalborg. Chr. 11 June 1759 in Budolfi. Dead 1781 in Aalborg. Bur. 5 July 1781 in Budolfi.  _

5 Niels THYGESEN, købmand. Born 1760 in Aalborg. Chr. 12 May 1760 in Budolfi. Dead 15 Nov. 1797 in Aalborg. Bur. 21 Nov. 1797 in Budolfi. Fik borgerskab på grovvarer i Aalborg 1784. Boede på Øster Å i 1787. Ugift. Druknede i Vesteraa ved Hospitalet. Han blev fundet død 15.11. [87]  _

6 Maren THYGESEN. Born 1761 in Aalborg. Chr. 19 Sep. 1761 in Budolfi. Dead 1762. Bur. 12 Nov. 1762 in Aalborg (Budolfi).  _

7 Maren THYGESEN. Born 1764 in Aalborg. Chr. 9 Jan. 1764 in Budolfi. Dead 1765 in Aalborg. Bur. 4 Feb. 1765 in Budolfi.  _

8 Marie Elisabeth THYGESEN. see IV.13 below.

9 Jacob THYGESEN. Born 1766 in Aalborg. Chr. 22 Nov. 1766 in Budolfi. Dead 1767 in Aalborg. Bur. 1 Feb. 1767 in Budolfi.  _

10 Dorothea Magdalene THYGESEN. Born 30 Jan. 1769 in Aalborg. Chr. 3 Feb. 1769 in Budolfi. Dead 17 Oct. 1842 in Aalborg. Bur. 25 Oct. 1842 in Frue kirke. ~ 14 Dec. 1785 in Aalborg (Budolfi) to Mogens MØLLER, købmand (1758-1849). Købm. og kæmner i Aalborg. Boede på på Jomfru Ane Gade (1787), senere Nytorv (1801). Fik 5 børn hvoraf kun 1 fik børn (Haaslund) [87] .  _ Descendants (4 children) chpt. 2.62.

IV.13 Marie Elisabeth THYGESEN.

Born 1765 in Aalborg. Chr. 19 July 1765 in Budolfi. Dead 31 Oct. 1802 in Aalborg. Bur. 8 Nov. 1802 in Budolfi. ~ 25 Sep. 1782 in Aalborg (Budolfi) to IV.12 Hans WIGELSEN, stadthauptmand (1754-1813). Justitsråd, stadhauptmand, købmand i Aalborg. See chpt. 1.148.  _ 5 children with IV.12 Hans WIGELSEN, see chpt. 1.148.

References

[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[168] Poulsen, G. & P.B. Christensen: Aalborgs Historie, Aalborg 1990

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here