Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.154: Fædrene linje for Maren ANDERSDATTER, Kristine Margrete BRUUNs morfars mormors mor

VII.110 Anders ERIKSEN, farver.

Farver i Aalborg. Født 1658. Død 1720 i Aalborg. Begr. 25 jan. 1720 i Budolfi. ~ 1. m. Maren LARSDATTER (1672-1698). ~ 2. 9 nov. 1698 i Aalborg (Budolfi) m.VII.111 Dorothea SØRENSDATTER (1680-). - se nedenfor. Farver i Aalborg. Fik Kgl. farveriprivilegium 24. august 1696 og oprettede lille farveri langs Vesteraa, senere Bispensgade 21. [173] (s. 174 f.), [87]. Var "afsindig" fra omkring 1706 [280]. Ved begravelsen anføres det, at han havde været "svag" i 14 år. Af en bevilling af 1721 fremgår det, at hans svigersøn Anders Nielsen fra omkring 1706 har forestået farveriet. Hans første kone døde iflg. kirkebogen 26 år, 1 md. og 1 dag gammel. Dette ægteskab var vistnok barnløst.  _ Hans hustru VII.111 (forslægt ukendt):

VII.111 Dorothea SØRENSDATTER.

Født BET 1680 AND 1686. ~ VII.110 Anders ERIKSEN, farver - se ovenfor.  _

Anders ERIKSENs børn med Dorothea SØRENSDATTER:

1 Maren ANDERSDATTER. Født 1700 i Aalborg. Døbt 19 juni 1700 i Budolfi. Må være opkaldt efter farens første kone. Vistnok død spæd.  _

2 Maren ANDERSDATTER. se VI.55 nedenfor.

3 Erik Christian ANDERSEN. Født 1704 i Aalborg. Døbt 17 maj 1704 i Budolfi. Skæbne ukendt.  _

4 Johanne ANDERSDATTER. Født 1706 i Aalborg. Døbt 17 juli 1706 i Budolfi. ~ 1. o. 1727 m. Kristen Nielsen ELLITZHØJ, købmand (-1780). Ejer af Svenstrup Brohus. ~ 2. 2 apr. 1783 i Aalborg (Budolfi) m. Christen Hansen HYLLEBERG, værtshusholder (1735-1789). Værtshusholder i Aalborg. Skriver testamente 1791. Hun har da trods to ægteskaber ingen livsarvinger, og købmand Niels Thygesen og dennes svigersøn Hans Wigelsen samt en "søsterdatter" (svigerinde?) Anne Nielsdatter Ellidshøj (g. med skipper Peder Bruun) indsættes som arvinger. Død mellem 1796 og 1803.  _

VI.55 Maren ANDERSDATTER.

Født 1702 i Aalborg. Døbt 22 jan. 1702 i Budolfi. Død 10 jan. 1773 i Aalborg. Begr. 18 jan. 1773 i Budolfi. ~ 1. 7 dec. 1719 i Aalborg (Budolfi) m. Anders NIELSEN, farver (1686-1725). ~ 2. 2 juni 1729 i Aalborg (Budolfi) m. VI.54 Christian Peter Clausen WIBROE, farver (1710-1741). Farver i Aalborg. Se afsn. 1.151. Hendes første mand dør 39 år gammel og efterlader hende med farveriet og 2 små sønner, hvoraf den ene dør før 1730, altså helt ung. I oktober 1741, da hun er ca. 3 måneder henne med barn nr. 8, dør også hendes 2. mand Christian Peter Wibroe. Han er kun 31 år gammel, og på begravelsesdagen 17 oktober ligger hans stedsøn Niels syg hjemme og skriver testamente. Han er kun 20 år, men føler sig "hiemsøgt af en hæftig Svaghed". Få dage senere dør han da også (begraves 23 oktober). Barnet kommer i slutningen af maj og når lige at blive døbt Christiane til minde om sin far, før hun selv dør og begraves 1 uge efter dåben [87], [172].  _ 8 børn med VI.54 Christian Peter Clausen WIBROE, se afsn. 1.151.

Hendes børn med Anders NIELSEN:

1 Andreas ANDERSEN. Født o. 1720. Skæbne ukendt.  _

2 Niels ANDERSEN. Født 1722 i Aalborg. Døbt 4 apr. 1722 i Budolfi. Død 1741 i Aalborg. Begr. 23 okt. 1741 i Budolfi. Begravet 1 uge efter stedfaderen. Har det været en smitsom sygdom? 7.10.1730 giver Chr. Nielsen Ørsnes, borger i Aalborg, afkald til fordel for Christian Clausen Wibroe, for arv til sin myndling, Wibroes stedsøn, Niels Andersen, søn af farver Anders Nielsen. Arven var ved skifte af 19.5.1726 ansat til 708 Rdl. 3 Mk 8 2/3 skilling, samt efter broderen Andreas Andersen 225 Rdl 3 mk 8 7/15 sk. ialt 934 Rdl. 2 mk, 13 sk. Selv om Niels kun var 20 år skrev han testamente i oktober 1741: Som det har behaget den Naadige gud at hiemsøge mig med en hæftig Svaghed, saa ieg forestille mig min Tiid her i Verden icke vil blive længe, Saa i Henseende til ieg nu har opnaaed den Alder efter Hans Kongl. Maj.ts allernaadigste Lov, at ieg self kand være de Midler raadig ieg ejer, som meest bestaar udi de Arve Capitaler mig efter min Hr Fader Anders Nielsen Farver i Aalborg, og min Hr Broder Andreas Andersen er tilfalden Capital [87].  _

Henvisninger

[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[172] Nielsen, A.H.: Stamtavle over Familien Wibroe, Aalborg 1879
[173] Bender, Henning: Aalborgs industrielle udviling, 1987
[191] Bender, Henning, Lars Tvede-Jensen, Gert Poulsen: Aalborgs historie I-VI, 1987-1998
[280] Nygaard, Sigvard: "Nygaards Sedler", RA og nygaards-sedler.dk

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here