Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.157: Fædrene linje for Karen BROCHMANN, Kristine Margrete BRUUNs mormors farmor

IX.464 Jørgen Andersen BROCHMANN, lensmand.

Lensmand i Krogstad. Født o. 1638. Død o. 1682 i Ski. ~ i Ski m. IX.465 Maren Rasmusdatter PALUDAN (1639-). Se afsn. 1.158. Iflg. [150] muligvis født 1638 i Jylland som søn af Anders Rasmusen Brochmann. Nævnes 1664 som bosiddende af gården Finstad i Ski sogn øst for Oslofjorden og fra 1669 som lensmand i Krogstad (Kråkstad) sogn og landkaptajn. Anvender signet: en pelikan på rede, på hjelmen to vinger med bogstaverne J.A.B. Som lensmand havde han en frigård "Prestegaarden" i Ski Annex. 4 sønner og 1 datter, men kun 2 sønner med efterkommere. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

6 børn:

1 Anders Jørgensen BROCHMANN. Født o. 1662. Levede 1690, måske ham der optoges på Oslo Hospital og altså var uhelbredelig syg.  _

2 Laurits Jørgensen BROCHMANN, gårdmand. = nr. VIII.236 afsn. 1.160.

3 Christen Jørgensen BROCHMANN, lensmand. se VIII.232 nedenfor.

4 Michel Jørgensen BROCHMANN. Født o. 1671. Død efter 1690. Nævnes 1690. Muligvis stamfar til en linje af Brochman, der sent (med købmand Samuel Brochmand, 1770'erne) har taget stamnavnet og som mest er bosat i Christiania. Linjen er i dag uddød.  _

5 Maren BROCHMANN. Født o. 1672. Død o. 1728. ~ 1. m. Christen CHRISTENSEN (FROST), købm.? (-1705). ~ 2. 1705 m. Jacob CARLSEN, købmand (1685-1749). Købm. i Drøbak. Vistnok 2 børn i 1. ægteskab.  _

6 Annichen Jørgensdatter BROCHMANN. Født o. 1674. Død o. 1734. ~ 1. m. Ole LARSEN, købm.? (1670-1734). ~ 2. m. Niels Andersen BALLING (1700-). Boede på Vennebekk, hvor der var skifte efter hende d. 5. oktober 1734. To sønner af 1. ægteskab, Jørgen og Lars Olsønner 16 og 14 år gamle ved morens død. Kilde Paludan [150]. Hun nævnes ikke i H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

VIII.232 Christen Jørgensen BROCHMANN, lensmand.

Lensmand i Krogstad. Født o. 1664. Død o. 1732. ~ o. 1685 m.VIII.233 Maren KNUDSDATTER (1665-). - se nedenfor. Nævnes 1685-1715 som lensmand i Krogstad øst for Oslo Fjord. Boede på gården Grøstad 1685-99 og var i mange år kirkeværge i Ski. Ejede eller erhvervede en del gårde i området: Nes og Askerud i Ski, Siggerud, Siverud mm. Død ca. 1732. Mindst 2 sønner.

pic
Siggerud i Ski ejet af lensmand Chr. Jørgensen Brochmann (1664-1732), hans søn saddelmager Jørgen Brochmann (1686-1736) og sønnesøn trælasthandler Chr. Jørgensen Brochmann (1719-90). Fra http://home.no.net/ifuruset/23/23.html

Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56]  _ Hans hustru VIII.233 (forslægt ukendt):

VIII.233 Maren KNUDSDATTER.

Født o. 1665. ~ VIII.232 Christen Jørgensen BROCHMANN, lensmand - se ovenfor. Angives at være fra Danmark. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

Deres 2 børn:

1 Jørgen Christensen BROCHMANN, saddelmager. se VII.116 nedenfor.

2 Michel Christiansen BROCHMANN, lensmand. Født 1693. Død 1767. Begr. 19 mar. 1767 i Christiania. ~ 1. 17 mar. 1717 i Røken m. Gunhild Alaksdatter KJEGSTAD (-1724). ~ 2. 3 okt. 1720 i Christiania m. Dorothea NIELSDATTER (1695-1775). Lensmand på Krogstad efter sin far. Boede på Grøstad i Ski Sogn, ejede desuden Søndre Hallangen i Fron Sogn v. Drøbak 1732-53. 1 datter af 1. ægteskab, 7 børn i 2.  _

VII.116 Jørgen Christensen BROCHMANN, saddelmager.

Saddelmager og proprietær i Christiania. Født o. 1686. Død mar. 1736 i Christiania. Begr. 13 mar. 1736 i Oslo Domkirke kirkegrd.. ~ 21 maj 1715 i hjemmet (Oslo Domkirke) m. VII.117 Karen Christensdatter WAHRKROG (-1752). Se afsn. 1.159. Født omkring 1686 formodentlig i omegnen af Oslo. Han arvede eller erhvervede ialt 7 gårde i Oslo-området: Siggerud, Siverud, Askerud, Nes, Skiseng, Myrer, Skjerven samt en større gård i Christiania, der havde tilhørt svigerfaderen. Levede ellers som sadelmager i Christiania, hvor han døde 1736. Begravet "med alle Klokkers Ringning" i Oslo Domkirke "50 Aar og nogle Maaneder". Skiftet efter ham opgør hans formue til 6500 rdl. 11 børn, men mange døde før voksenalderen. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

10 børn:

1 Christian BROCHMANN. Født 1715 i Christiania. Døbt 17 juli 1715 i Oslo Domkirke. Død 1717 i Christiania. Begr. 10 maj 1717 i Oslo Domkirke kirkegrd..  _

2 Christen BROCHMANN, trælasthandler. se VI.58 nedenfor.

3 Christian BROCHMANN. Født 1722 i Christiania. Døbt 1 aug. 1722 i Oslo Domkirke. Død 1723 i Christiania. Begr. 7 dec. 1723 i Oslo Domkirke kirkegrd..  _

4 Hans BROCHMANN. Født 1723 i Christiania. Døbt 4 okt. 1723 i Oslo Domkirke. Død 1724 i Christiania. Begr. 17 jan. 1724 i Oslo Domkirke kirkegrd..  _

5 Hans Christian BROCHMANN. Født 1725 i Christiania. Døbt 23 jan. 1725 i Oslo Domkirke. Død 1725 i Christiania. Begr. 20 feb. 1725 i Oslo Domkirke kirkegrd..  _

6 Christian BROCHMANN, student. Født 1726 i Christiania. Døbt 27 mar. 1726 i Oslo Domkirke. Død 4 maj 1756 i Abildsø. Begr. 12 maj 1756.  _

7 Maren Malene BROCHMANN. Født 1727 i Christiania. Døbt 27 sep. 1727 i Oslo Domkirke. Død 1735 i Christiania. Begr. 12 maj 1735 i Oslo Domkirke kirkegrd..  _

8 Wilhelm (Tønsberg) BROCHMANN, garnisonsaud. Garnisonsauditør og regimentskvartermester. Født 1729 i Christiania. Døbt 16 mar. 1729 i Oslo Domkirke. Død 1 dec. 1791 i Ørebek i Onsø. Begr. 9 dec. 1791 i Onsø. ~ 1. 31 okt. 1764 i Aker m. Birgitte Marie THOME (1741-1788). ~ 2. 29 juli 1791 i Akershus Slot m. Hedevig Magdalene STORM (1758-1811). Afgik 1759 som regimentskvartermester ved Søndenfjeldske Infanteriregiment. Ialt 4 børn, heraf én med efterslægt: assessor Jørgen (Wilhelm) Br. (1766-1829), der efterlod sig en formue på 55.000 rdl. Han fik datteren Marie Elisabeth, g. Uggla i Sverige, med mange børn.  _

9 Malene Kirstine BROCHMANN. Født 1731 i Christiania. Døbt 23 nov. 1731 i Oslo Domkirke. Død 6 mar. 1816 i Grimsland, Strøms sogn, Odalen. ~ 14 juni 1764 m. Jens LEEGAARD, major (1730-1806). 2 sønner, Jørgen og Michael, begge officerer.  _

10 Jens Jørgen BROCHMANN, major. Født 28 mar. 1735 i Christiania. Døbt 1 apr. 1735 i Oslo Domkirke. Død 22 apr. 1777 i Skjeberg. ~ 22 apr. 1777 i Skjeberg m. Elisabeth Augusta MEYER (1752-1836). Fændrik ved Søndefjendske gevorbene Infanteriregiment 1759, sekondløjtnant ved Livkompagniet 1760, kaptajnsløjtnant 1779, afgik som major 1790. Ejede en tid Østby. En søn døde 9 dage gl. i 1778.  _

VI.58 Christen BROCHMANN, trælasthandler.

Trælasthandler, ejer af gårdene Siggerud og Siverud i Ski. Født 14 okt. 1719 i Christiania. Døbt 30 okt. 1719 i Oslo Domkirke. Død 2 apr. 1790 i Abildsø i Aker. Begr. 12 apr. 1790 i Akers Kirke. ~ 1. 12 dec. 1741 i Oslo Domkirke m. VI.59 Karen Hansdatter BROCHMANN (1716-1754). Se afsn. 1.160. ~ 2. 12 dec. 1755 i Akershus Slotskirke m. Margrethe HEGERMANN (1724-1796). Boede forskellige steder i omegnen af Oslo: 1742 på Skjerve, 1748 på Nordseter og Abildsø. Levede af forskellige former for købmandskab, først og fremmest handel med trælast. Desuden var han ejer af gårdene Siggerud og Siverud i Ski sogn (syd for Oslo), som i begyndelsen af århundredet var blevet erhvervet af hans farfar. Gift første gang med sin halvkusine. Da hun døde i december 1754 fra 7 mindreårige børn (2 var allerede døde), giftede han sig anden gang 12. december (hans egen bryllupsdag!) med Margrethe Hegermann, en datter af en oberstløjtnant. Med hende fik han 6 børn.

pic
Abildsø, ejet af Chr. Brochmann (1719-90) og siden hans søn Diderik Hegermann Brochmann (1756-1843). Fra http://www.ostensjovannet.no/historie/abildso

En hel del familietradition om Brochmann-familien og særligt om Christen B. er nedskrevet af en efterkommer, arkivfuldmægtig H.J. Huitfeldt-Kaas, i årene 1880-90 og er senere blevet trykt [56]. Christen Brochmann skal have været meget velhavende og ejet betydelig jordejendom og skov i Aker og på Follo. Sønnerne, der gjorde militær karriere, fik et imponerende udstyr, da de blev sat i den matematiske skole (c: krigsskolen) i Christiania. Til hans gård Abildsø knytter sig anekdoter om en overnaturlig, hovedløs poltergeist, "karnapmanden", der kunne varsle død. Også Christen Brochmann selv skal have været "synsk" og i kraft af dette engang afværget et mordforsøg på sig.

pic
Christen Brochmann med hustruer: Karen Brochmann t.v. og Margrethe Hegermann t.h.

 _

Hans børn med Karen Hansdatter BROCHMANN:

1 Karen BROCHMANN. se V.29 nedenfor.

2 Anne Cathrine BROCHMANN. Født 1743. Døbt 14 okt. 1743 i Kråkstad. Begr. 24 feb. 1766 i Aker. Ugift.  _

3 Maren Magdalene BROCHMANN. Født 27 feb. 1746. Død 17 apr. 1807. ~ 22 nov. 1784 i Abildsø m. Dederik v. HEGERMANN, major (1724-1788). Norsk major. Hendes mand var enkemand efter Sophia Christina Schmidt. Hun selv blev enke efter 4 års ægteskab. Ingen børn.  _

4 Johanne Christiane BROCHMANN. Født 1747. Begr. 21 mar. 1766 i Aker. Blev "over 20 år".  _

5 Jørgen BROCHMANN. Født 1747. Døbt 3 jan. 1748 i Aker. Død 1751. Begr. 26 mar. 1751 i Aker.  _

6 Hans BROCHMANN. Født 1750. Døbt 27 mar. 1750 i Aker. Begr. 2 maj 1750 i Aker.  _

7 Maren Georgine ("Jørinna") BROCHMANN. Født 1751. Døbt 15 maj 1751 i Aker. Død 12 maj 1825 i Skaarer i Ejdsberg. ~ 6 apr. 1797 i Nordby (Aas) m. Niels Wilhelm Cornisch BJERREGAARD, ritmester (1742-1813). Kaptajn ved det Smaalehndske Dragon Regiment i Norge. Ingen børn. Hendes mand var enkemand efter Karen Margrete Aalborg.  _

8 Anne Hedevig BROCHMANN. Født 1752. Død 1834. ~ 27 mar. 1775 i Abildsø m. Hans PRYDZ, premiereløjtnant (1751-1781). 4 sønner, efterkommere i familierne Prydz, Oppen, Tandberg, Bloch mm.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.76.

Hans børn med Margrethe HEGERMANN:

9 Diderik Hegermann BROCHMANN, kaptajn. Norsk premiereløjtnant, kaptajns karakter. Født 8 sep. 1756. Døbt 15 sep. 1756. Død 23 apr. 1843 i Oslo. ~ 20 okt. 1784 m. Maria RING (1759-1836). Gennemgik Krigsskolen 1770-74, blev sekondløjtnant ved Agershusiske Infanteriregiment 1776 og premierløjtnant 1780; Som premiereløjtnant "deltog han i Indfaldet i Sverige 1788 men paadrog sig her en Brokskade, idet han, stolende paa sin usædvanlige Styrke, alene løftede paa en Kanon, der var sunken ned i den opblødte Vei, og som flere Artillerister ikke havde formaaet at rokke." Året efter kaptajn, men fratrådte pga. brokskaden i 1791 og overtog Abildsø. 1825 solgte han gården og flyttede til Oslo, hvor han døde 3 år efter i General Meyers Gaard "Mindet". Abildsø gård eksisterer endnu og indehaves af en miljøstiftelse. 2 børn: Sønnen løjtnant Chr. Wilh. Br. havde en illegitim datter gift Zeiner. Datteren Barbera g. Schnitler havde to børn, der oprettede et familielegat. De var selv barnløse.  _

10 Jørgen BROCHMANN. Født 1757. Døbt 24 sep. 1757 i Aker. Død før 1760.  _

11 Christine Elisabeth BROCHMANN. Født 1758. Døbt 31 aug. 1758 i Aker. Død 28 nov. 1839 i Christiania. ~ 18 sep. 1782 i Abildsø m. Frantz Wilhelm THOME, generalmajor (1730-1812). 1 søn, generalmajor Johan Jacob Thome (1784-1871) med efterslægt Tyrholm mm.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.77.

12 Jørgen BROCHMANN, premiereløjtnant. Premiereløjtnant, proprietær. Født 11 apr. 1760 i Abildsø. Døbt 18 apr. 1760 i Slotskirken. Død 22 nov. 1841 i Christiania. ~ 1795 m. Elisabeth THORNE (1775-1846). På krigsskole 1777-80, sekondløjtnant ved skiløberkorpset 1781, 1791 premiereløjtnant. Afsked fra Nordenfjeldske Skibataillon på grund af sygelighed samme år. Havde allerede i 1790'erne købt gården Kirkerud i Nordby Annex til Aas Sogn paa Follo, hvor han boede indtil sin død, ca. i 50 år. H.J. Huitfeldt-Kaas har udførlige erindringer fra Kirkeud, trykt i [56]. Jørgen Brochmann blev begravet på Nordby Kirke, opført af ham selv i 1826. 8 børn, men kun 2 blev voksne: Anne Margrete (1801-70) g.m. med Valentin Wilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas, fideikommis (1795-1881), samt sognepræst Diderik Hegermann Br. (1808-75) med mange efterkommere.  _

13 Poul BROCHMANN, student. Født 8 maj 1762. Døbt 6 juni 1762 i Aker. Død o. 1820. Gik på Katedralskolen i Christiania 1779, angives død i København, men er ikke fundet immatrikuleret ved universitetet.  _

14 Friderich Wilhelm BROCHMANN. Født 1764 i Aker. Døbt 17 aug. 1764 i Slotskirken. Død 1766. Begr. 3 jan. 1766 i Aker.  _

V.29 Karen BROCHMANN.

Født 1 apr. 1742. Døbt 29 apr. 1742 i Aker. Død 29 aug. 1798 i Kristiansand. ~ 15 mar. 1765 i Aker m. V.28 Anton Wilhelm von FANGEN, militærkirurg (1740-1804). Militærkirurg og uautoriseret læge i Kristiansand. Se afsn. 1.155.

pic
Karen Brochmanns dåbs- og vielsesattest fra Enkekassen

 _ 9 børn med V.28 Anton Wilhelm von FANGEN, se afsn. 1.155.

Henvisninger

[22] Gjellestad, Axel: Om Odderøya og Regimentskirurg Anton Wilhelm von Fangen, Val-nytt, Vest-Agder Lægeforening, 2000, nr. 1
[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[56] Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om familien Brochmann i Norge, Prs.Hist.Tidsskr. 3 r. IV, 1895
[67] Norsk Biografisk Leksikon, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 1921-83
[110] Fangen, Kitty: Slekten Fangen. Utarbejdet af Kitty Fangen med velvillig bistand av oberstløjtnant Daniel Tønnesen og Bjarne Johannesen. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen april 1927
[111] Liebe, P.L. & E. Borgstrøm: Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer, I-IV, 1978
[150] Paludan, Eduard: Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge. Personalhistorisk Tidsskrift 1998 s. 1-38

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here