Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.16: Ancestral Line for Anna Jensdatter MECHELBORG, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's father's mother's mother's mother

XIII.4920 Oluf JENSSØN (MECHELBORG), borgmester.

Born abt. 1487 in Flensborg. Dead 1 July 1569 in Haderslev. ~ 1. to Margrethe MECKELBORCH (-1538). ~ 2. to XIII.4921 Marina Jacobsdatter OLDENDORPH (1511-1546). See chpt. 1.17. Købmand i Haderslev, borgmester der 1546-1569. Gift først med en søster af borgmesteren i Haderslev, Henrich Mechelborg, "med hvem han havde et talrigt afkom". Olufs svoger i 2. ægteskab, Johannes Oldendorph kaldte ham en "en ryggesløs mand som til den dag idag er gudløs". Han fik sit efternavn efter sin første hustru. Kilde [121].  _

His children with Marina Jacobsdatter OLDENDORPH:

1 Oluf Olufsen MECHELBORG, handelsmand. see XII.2460 below.

2 Ilsebe Olufsdatter MECHELBORG. Born abt. Sep. 1541. Hun var i live i 1563.  _

XII.2460 Oluf Olufsen MECHELBORG, handelsmand.

Born 15 June 1540 in Haderslev. Dead 1613 in Flensborg. ~ to XII.2461 Margaretha Carstens RICKERTS (1538-1621). See chpt. 1.18. Betydelig handelsmand i Flensburg, drev handel med Trondhjems Stift og Nordlandene. Kirkeværge, antagelig ved Mariakirken i Flensburg ca. 1576. Kilde [121].  _

4 children:

1 Jacob Olufssøn MECHELBORG, foged. Born abt. 1565 in Flensborg. Dead 1619 in Nordmøre. ~ to Maren MICHELSDATTER (-). Foged på Nordmøre i Norge fra 20. maj 1588-1619. Ejer af Bremsnes gård. Stamfar til Nordmørsgrenen af Mechelborg. Kilde [121].  _

2 Jens Olufssøn MECHELBORG, foged. see XI.1230 below.

3 Carsten MECHELBORG, borgmester. Born 1567 in Flensborg. Dead 1618 in Haderslev. ~ to Margrethe Johansdatter SCHNELL (1574-1647). Borgermester i Haderslev. Stamfar til Østlandsgrenen af Mechelborg i Norge. Kilde: [121], [122], [178].  _

4 Margaretha MECHELBORG. ~ 6 Sep. 1601 to Nicolaus (Nickel) Hansen LUNDT, borgmester (-1630). Borgermester i Nykøbing-Falster 1619.  _

XI.1230 Jens Olufssøn MECHELBORG, foged.

Born abt. 1565 in Flensborg. Dead 16 June 1626 in Lurøy, Norge. Bur. in Lurøy Kirke. ~ to XI.1231 Abelone Madsdatter GALLE (-1626). See chpt. 1.22. Foged over Helgeland. Stamfar til Nordlandsgrenen af Mechelborg i Norge. Kilde [121].  _

2 children:

1 Oluf Jenssøn MECHELBORG, foged. Born abt. 1591. ~ to Adelus Christensdatter SCHANCE (-). Foged og tolder på Nordmøre, 1625 foged i Lofoten, fratrådte embedet før 1633. Kilde [121] samt Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter, 1981, s. 342.  _

2 Anna Jensdatter MECHELBORG. see X.615 below.

X.615 Anna Jensdatter MECHELBORG.

Born abt. 1600 in Lurøy. Dead 1694 in Bergen. Bur. 6 Apr. 1694. ~ to X.614 Jonas PEDERSEN, provst (1592-1671). See chpt. 1.15. Kilde [120], [121] .  _ 5 children with X.614 Jonas PEDERSEN, see chpt. 1.15.

References

[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885
[121] Leistad, Lita L.: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse, Nsht, XXX. hefte III, 1986
[122] Gether, Knud: Middelalderfamilier fra Flensborg, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1986-87
[178] Achelis, T.O.: Haderslev i gamle dage 1292-1626, Haderslev 1926.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here