Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.161: Fædrene linje for Catharina Tobine TØNNESEN, Kristine Margrete BRUUNs mormors mor

VIII.240 Tellef NIELSEN, gårdbruger.

Død 1692 i Stangenes, Oddernes (Norge). ~ m.VIII.241 Bente TORSDATTER (1640-1713). - se nedenfor. Den sandsynlige far til nedenstående Torge Tellefsen i Vestre Moland. Der er skifte efter ham 29 november 1692 (i Mandals Skifteprotokol). Han skrives da til i Stangenes i Randesund (Oddernes i Vest-Agder Fylke). Efter hans død giftede enken sig med en gårdbruger Øvind Simonsen Natvig i Høvåg (Vestre Moland sogn i Aust-Agder fylke) og fik yderligere i hvert fald et barn.  _ Hans hustru VIII.241 (forslægt ukendt):

VIII.241 Bente TORSDATTER.

Født 1640. Død 31 jan. 1713. Begr. 2 feb. 1713 i Vestre Moland. ~ 1. VIII.240 Tellef NIELSEN, gårdbruger - se ovenfor. ~ 2. m. Øvind SIMONSEN NATVIG, gårdbruger(?) (-). Hun blev ifølge kirkebogen 73 år.  _

Tellef NIELSENs børn med Bente TORSDATTER:

1 Niels TELLEFSON, sømand. Angives at være "paa sjøen" ved skiftet efter faren.  _

2 Jørgen TELLEFSON. Var i England ved skiftet efter faren.  _

3 Torgie (Terje) TELLEFSON, gårdbruger. se VII.120 nedenfor.

4 Ragnhild TELLEFSDATTER NATVIG. Født o. 1679. Død 14 maj 1713. Begr. 21 maj 1713 i Vestre Moland. Blev ifølge kirkebogen 34 år. Vistnok ugift.  _

Bente TORSDATTERs børn med Øvind SIMONSEN NATVIG:

5 Bendt ØVINDSØN. Født o. 1694. Nævnes i Mandtallet for Høvåg i 1701. Han var da 7 år. Ikke fundet døbt i Vestre Moland  _

VII.120 Torgie (Terje) TELLEFSON, gårdbruger.

Født o. 1677 i Stangenes(?). ~ 21 sep. 1704 i Vestre Moland m. VII.121 Asgier AAMUNDSDATTER AARSNÆS (1684-1759). Se afsn. 1.162. I mandtallet for Høvåg i 1701 har han bopæl hos stedfaren Øvind Simonsen på gården Natvig, og han tjener da i København. Ved giftmålet i 1704 kom han til gården Ytre Årsnæs, også i Høvåg. Han overlevede sin kone, der døde 1759. Han er ikke selv fundet død i Vestre Moland sogn. Han er fadder ved dåbene af sin søn Tønnes 4 børn i Vestre Moland.  _

5 børn:

1 Anne TORGIESDATTER. Født 1705 i Ytre Årsnæs. Døbt 1 nov. 1705 i Vestre Moland. ~ 30 sep. 1731 i Vestre Moland m. Niels OLSEN VESTERHUS, gårdbruger (-). Gårdbruger på Wester Huus i Høvåg. Er gift ved skiftet efter moren. Hun får i hvert fald 2 børn døbt i Vestre Moland: Anne (19. april 1745) og Berthe (14. december 1749).  _

2 Ingeborg TORGIESDATTER. Født 1708 i Ytre Årsnæs. Døbt 18 nov. 1708 i Vestre Moland. Død 1764. ~ 19 juli 1733 i Vestre Moland m. Torjus NIELSEN DØNNESTAD, gårdbruger (1705-1758). Gårdbruger på Dønnestad, Tveit sogn i Vest-Agder. Var enke ved skiftet efter moren i 1759. 5 børn (Nils ca 1742, Torborg Helene ca 1746, Anne ca 1748, Trine Marie, Anne Marie ca 1757).  _

3 Aamun TORGIESON, gårdbruger. Født 1717 i Ytre Årsnæs. Døbt 11 apr. 1717 i Vestre Moland. Død 12 okt. 1764 i Ytre Årsnæs. Begr. i Vestre Moland. ~ 16 juli 1747 i Vestre Moland m. Inger CHRISTOPHERSDATTER (1729-). Han er fadder ved sin brorsøn Tønnes' dåb i 1757. Ved sin død skrives han fortsat til Ytre Årsnæs. Han har formodentlig overtaget gården. Fik flere børn døbt i Vestre Moland. Han døde 48 år gammel og hans enke giftede sig igen med Peder Guttormsen.  _

4 Berthe TORGIESDATTER. Født 1721 i Ytre Årsnæs. Døbt 26 jan. 1721 i Vestre Moland. ~ m. Poul BRØNJULSEN DØNNESTAD, gårdbruger(?) (-). Var gift ved skiftet efter moren. Skæbne ellers ukendt.  _

5 Tønnes TORGIESON, gårdbruger. se VI.60 nedenfor.

VI.60 Tønnes TORGIESON, gårdbruger.

Født 1723 i Ytre Årsnæs. Døbt 17 jan. 1723 i Vestre Moland. Død 1757 i Ulvøysund. Begr. 5 apr. 1757 i Høvåg sogn. ~ 25 okt. 1750 i Vestre Moland m. VI.61 Beate CHRISTENSDATTER ULESUND (1734-1804). Se afsn. 1.163. Overtog ved giftermålet en gård Ulesund (Ulvesund, Ulvøysund) i Vestre Moland sogn efter sin svigerfar. Alle hans børn fik navnet Ul(v)esund, der således i sidste ende stammer fra deres mormors far Jørgen Christensen Ulesund (1676-1719). Udover at være gårdbruger har han muligvis fungeret som lods for indsejlingen til Kristiansand. Han døde få måneder før hans sidste søn blev født. Nævnes som afdød med 4 børn i skiftet efter sin mor. Hans enke giftede sig med borger og købmand i Kristiansand Daniel Kosvig og fik yderligere en del børn. Alle børnene er altså vokset op som borgerbørn i Kristiansand.  _

4 børn:

1 Tønnes TØNNESEN ULESUND, købmand. se V.30 nedenfor.

2 Anna Maria TØNNESEN ULESUND. Født 1752 i Ulvøysund. Døbt 5 nov. 1752 i Vestre Moland. Skæbne ukendt. Måske død ung.  _

3 Christen TØNNESEN ULESUND. Født 1754 i Ulvøysund. Døbt 20 okt. 1754 i Vestre Moland. Skæbne ukendt. Måske død ung.  _

4 Tønnes TØNNESEN AARSNÆS, købmand. Født 1757 i Ulvøysund. Døbt 31 juli 1757 i Vestre Moland. Død 14 sep. 1797. Begr. 20 sep. 1797 i Kristiansand. ~ 3 juni 1783 i Kristiansand m. Elisabeth Marie Andersdatter SOMMER (1765-). Købmand i Kristiansand. Opkaldt efter faren, der var død 2 måneder før hans fødsel. Kalder sig senere "Aar(s)næs", efter farens fødegård - og vel til forskel fra broren Tønnes Tønnesen Ulseund. Tituleres "Mons." ved vielsen, der efter kgl. bevilling fandt sted i hjemmet. Hans bror Tønnes står fadder ved alle hans børns dåb. Efter hans død giftede hans enke sig med mestersmed i Kristiansand Notof Kiddelsen og fik yderligere mindst et barn. Af hans seks børn synes kun 2 at være i live i 1801.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.78.

V.30 Tønnes TØNNESEN ULESUND, købmand.

Købmand i Kristiansand. Født 1751 i Ulvøysund. Døbt 6 jan. 1751 i Vestre Moland. Død 4 jan. 1818 i Kristiansand. Begr. 10 jan. 1818. ~ 1. 27 sep. 1773 i Kristiansand m. V.31 Mette Jacobsdatter STOUSLAND (1752-1789). Se afsn. 1.165. ~ 2. 16 dec. 1790 i Kristiansand m. Magdalene Elisabeth MOURITSEN (1764-1814). ~ 3. o. 1815 m. Malene NIELSEN (-). Ifølge trykt litteratur [110] skulle han være søn af skibsfører Samuel Tønnesen (Dedekam) i Kristiansand. Men dette er entydigt forkert. Som sine søskende kaldes han Ulesund/Ulvesund efter mormoren. Sådan er han også anført ved vielsen i 1773, der efter kgl. bevilling blev holdt i huset hos svigerforældrene. Kaldes fortsat "Ulvesund" ved flere af sine børns dåb i Kristiansand. Borgerskab som skipper i Kristiansand 21. december 1776 og som købmand 1808. Hans enke Malene anmelder ved hans død i 1818 fremdeles at ville drive handel. Anden og tredje hustru var enker. Vistnok kun børn i første 2 ægteskaber. Ved folketællingen 1801 bor familien på en gård i Kristiansand. Døde 67 år gammel. Kilde [110], [181] mm.  _

Hans børn med Mette Jacobsdatter STOUSLAND:

1 Catharina Tobine TØNNESEN. se IV.15 nedenfor.

2 Daniel TØNNESEN, skibsfører. Født 29 juni 1776. Døbt 4 juli 1776 i Kristiansand. Død apr. 1810. ~ 4 dec. 1804 i Kristiansand m. V.28-4. Caroline Wilhelmine FANGEN (1771-1836). Opkaldt efter farens stedfar, der også er blandt fadderne ved hans dåb. Borgerskab som købmand og skipper i Kristiansand 24. januar 1799. Kaldes "Cofferdi captein" i 1801. Må være forlist på Kattegat 1810 med skib ejet af hans far. Ingen børn. Hans hustru er fadder ved hans halvbror Mouritz' dåb i 1806. Kilder: [110], [181].  _

3 Beate TØNNESEN. Født 5 juni 1779. Døbt 10 juni 1779 i Kristiansand. Død 12 maj 1780. Begr. 19 maj 1780 i Kristiansand. Ved dåben båret af sin mormor "Beate Sr Daniel Kosvigs".  _

4 Jacob TØNNESEN, købmand. Født 24 maj 1782. Døbt 29 maj 1782 i Kristiansand. Død 15 mar. 1821. ~ m. Margrethe Johannesdatter ROSENVOLD (1773-1853). Han er fadder f.eks. ved halvsøsteren Beates dåb i 1802 og ved halvbroren Mouritz' dåb i 1806. Skibsfører (borgerskab 21. februar 1806), senere købmand i Kristiansand. Hans kone var af en gammel Kristiansand-slægt (datter af kaptajn Johannes Rosenvold) med oprindelig tilknytning til herregården "Rosenvold" i Vejle amt i Danmark. Kilde [110], [235].  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.79.

5 Christen TØNNESEN. Født 18 jan. 1785. Døbt 26 jan. 1785 i Kristiansand. Død 15 juni 1789. Begr. 20 juni 1789 i Kristiansand.  _

6 Tønnes TØNNESEN. Født 14 aug. 1786. Døbt 21 aug. 1786 i Kristiansand. Er fadder ved sin yngste halvbror Mouritz' dåb i 1806. Ellers ukendt.  _

7 Mette Marie TØNNESEN. Født 1 juni 1788. Døbt 7 juni 1788 i Kristiansand. Død 28 juli 1788. Begr. 2 aug. 1788 i Kirstiansand. Døde 8 uger gl.  _

Hans børn med Magdalene Elisabeth MOURITSEN:

8 Mette Marie TØNNESEN. Født 11 nov. 1791. Døbt 29 dec. 1791 i Kristiansand. Død 12 juli 1857. Blandt fadderne ved hendes dåb halvsøsteren Cathrine Tobine Tønnesen og dennes senere mand Johan von Fangen. Er i 1806 fadder ved sin lillebror Mouritz' dåb. Ellers ukendt.  _

9 Tarjer Margrethe TØNNESEN. Født 27 aug. 1794. Døbt 6 sep. 1794 i Kristiansand. Blandt fadderne halvsøsteren "Fru Catharina Fangen" og dennes svoger Vilhelm v. Fangen.  _

10 Beate Elizabeth TØNNESEN. Født 12 jan. 1802. Døbt 26 jan. 1802 i Kristiansand. Død 14 sep. 1882. ~ 1. 28 nov. 1828 i Oddernes, Vest-Agder m. Jonas BESSESSEN (1795-). ~ 2. 4 nov. 1847 m. Ole Christian SYVERTSEN (-). Flere af hendes ældre halvsøskende står faddere ved hendes dåb.  _

11 Mouritz TØNNESEN. Født 3 okt. 1806. Døbt 28 nov. 1806 i Kristiansand. ~ 22 juli 1856 i Drammen, Buskerud m. Wilhelmine Louise Caroline HANSTEIN (1825-).  _

IV.15 Catharina Tobine TØNNESEN.

Født 15 nov. 1774. Døbt 19 nov. 1774 i Kristiansand. Død 31 aug. 1853 i Christiania. Begr. 2 sep. 1853 i Aker. ~ 23 jan. 1793 i Kristiansand m. IV.14 Johan Wilhelm FANGEN, kaptajn (1769-1820). Norsk kaptajn i infanteriet. Se afsn. 1.155. Blandt fadderne ved hendes dåb var morbroren Povl Stousland, der selv fik en datter kaldt Cathrarina Tobine. Hvor fornavnetraditionen stammer fra vides ikke. Foto i Portrætregistranten, Kgl. Bibl. Kbh.

pic
Catharina Tobine Tønnesen, g. Fangen (1774-1853)

Ved sin død boede hun i Cathrinelun i Frogner (forstad til Oslo). Hun døde ifølge kirkebogen af cholerine.  _ 5 børn med IV.14 Johan Wilhelm FANGEN, se afsn. 1.155.

Henvisninger

[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[110] Fangen, Kitty: Slekten Fangen. Utarbejdet af Kitty Fangen med velvillig bistand av oberstløjtnant Daniel Tønnesen og Bjarne Johannesen. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen april 1927
[111] Liebe, P.L. & E. Borgstrøm: Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer, I-IV, 1978
[181] Helland-Hansen, Kjeld: Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820. Kristiansand 1952
[235] Hauge, Yngve: En Slektsråd i Kvradraturen, http://www.berentsen.name/kvadrat5.html (2007)

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here